2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

Sverige behöver kärnkraften

Vinterkylan har hållit hela landet i ett iskallt grepp den senaste tiden. Samtidigt som temperaturen gått ned har elpriset gått upp. Att elpriset vissa timmar tredubblats är dock en varm västanfläkt mot vad som väntar elabonnenterna om kärnkraften avvecklas.

Sverige kommer att bli kallt och mörkt om reaktorerna stannar. Konsultföretaget Sweco räknar med att elpriset skulle kunna stiga närmare hundrafalt och nå elhandelns maxpristak om motsvarande omkring 30 kronor per kilowattimme om vi inte har tillgång till kärnkraftsel. Utan kärnkraft skulle viktiga industrier stå still när kylan slår till och elen blir dyr.

Som om det inte räcker med höjda elpriser varnar Svenska kraftnät för att elsystemet skulle kollapsa om vi inte kan täcka produktionsbortfallet med import. I värsta fall skulle elen ransoneras och delar av landet släckas tidvis – ungefär som i Nordkorea alltså. Nu är vi ungefär i balans mellan produktion och konsumtion även om vi importerar en hel del el periodvis. Men så har vi haft sju av tio reaktorer igång också, vilket är en tredjedel av elproduktionen.

Kärnkraftens andel ser ut att minska snabbt med nuvarande politik. Den effektskatt som regeringen nu höjt (även den förra regeringen höjde skatten men då var elpriset högre) drabbar kärnkraftsbolagen oavsett hur mycket el reaktorerna producerar. Något som, i kombination med relativt låga elpriser, föranlett Vattenfall att vilja avveckla Ringhals 1 och 2 redan till år 2018. Eon vill också stänga Oskarshamn 1 och 2 inom några år.

Nu har Vattenfall flaggat för att även övriga reaktorer kan komma att avvecklas i förtid. Det innebär att en tredjedel av vår elproduktion skulle försvinna. Dessa besked om en svensk kärnkraftsavveckling borde rimligen glädja Miljöpartiet. Detta måste ju trots allt ha varit målet med effektskattehöjningen. Att konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen kommer att innebära en industriell nedgång för Sverige verkar miljöpartisterna inte förstå. Det kan naturligtvis vara något man önskar sig då stora delar av basindustrin skulle avvecklas samtidig. Nedlagda gruvor, stålverk och pappersbruk är väl ingenting miljöpartister i allmänhet sörjer.

Socialdemokraterna som borde ha bättre vett kan inte låta sig styras av MP. Utan de jobb och importinkomster den traditionella industrin skapar kommer vi knappast ha råd med en välfärd på nuvarande nivå. Tack och lov verkar det som om S har börjat inse allvaret i kärnkraftsfrågan. Statsministern har nyligen varit ute och gjort en av sina karaktäristiska kursändringar med hänvisning till ”ett nytt läge”. Just i detta fall föranleddes öppningen för en översyn av effektskatten av en ”ny verklighet”. Energiminister Ibrahim Baylan (S) försäkrar att regeringen skall agera för att behålla sex reaktorer in på 2020-talet. Det borde innebära att S kör över MP i denna fråga. Det är i och för sig bra, men bättre vore om S gjorde sig kvitt MP helt.

Sverige kommer att bli kallt och mörkt om reaktorerna stannar. Konsultföretaget Sweco räknar med att elpriset skulle kunna stiga närmare hundrafalt och nå elhandelns maxpristak om motsvarande omkring 30 kronor per kilowattimme om vi inte har tillgång till kärnkraftsel. Utan kärnkraft skulle viktiga industrier stå still när kylan slår till och elen blir dyr.

Som om det inte räcker med höjda elpriser varnar Svenska kraftnät för att elsystemet skulle kollapsa om vi inte kan täcka produktionsbortfallet med import. I värsta fall skulle elen ransoneras och delar av landet släckas tidvis – ungefär som i Nordkorea alltså. Nu är vi ungefär i balans mellan produktion och konsumtion även om vi importerar en hel del el periodvis. Men så har vi haft sju av tio reaktorer igång också, vilket är en tredjedel av elproduktionen.

Kärnkraftens andel ser ut att minska snabbt med nuvarande politik. Den effektskatt som regeringen nu höjt (även den förra regeringen höjde skatten men då var elpriset högre) drabbar kärnkraftsbolagen oavsett hur mycket el reaktorerna producerar. Något som, i kombination med relativt låga elpriser, föranlett Vattenfall att vilja avveckla Ringhals 1 och 2 redan till år 2018. Eon vill också stänga Oskarshamn 1 och 2 inom några år.

Nu har Vattenfall flaggat för att även övriga reaktorer kan komma att avvecklas i förtid. Det innebär att en tredjedel av vår elproduktion skulle försvinna. Dessa besked om en svensk kärnkraftsavveckling borde rimligen glädja Miljöpartiet. Detta måste ju trots allt ha varit målet med effektskattehöjningen. Att konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen kommer att innebära en industriell nedgång för Sverige verkar miljöpartisterna inte förstå. Det kan naturligtvis vara något man önskar sig då stora delar av basindustrin skulle avvecklas samtidig. Nedlagda gruvor, stålverk och pappersbruk är väl ingenting miljöpartister i allmänhet sörjer.

Socialdemokraterna som borde ha bättre vett kan inte låta sig styras av MP. Utan de jobb och importinkomster den traditionella industrin skapar kommer vi knappast ha råd med en välfärd på nuvarande nivå. Tack och lov verkar det som om S har börjat inse allvaret i kärnkraftsfrågan. Statsministern har nyligen varit ute och gjort en av sina karaktäristiska kursändringar med hänvisning till ”ett nytt läge”. Just i detta fall föranleddes öppningen för en översyn av effektskatten av en ”ny verklighet”. Energiminister Ibrahim Baylan (S) försäkrar att regeringen skall agera för att behålla sex reaktorer in på 2020-talet. Det borde innebära att S kör över MP i denna fråga. Det är i och för sig bra, men bättre vore om S gjorde sig kvitt MP helt.