2016-01-13 06:00

2016-01-13 06:00

Polisen klarar inte vapen

Kammarrätten i Jönköping avslog i december 2015 tre överklaganden om tillstånd för vapeninnehav för sportskyttar tillhörande en ny förening i Värnamo. Utfallen beror på en ändring i vapenlagen som trädde i kraft i början av 2015.

Den nya lagtexten kräver att sökanden tillhör en av Polisen auktoriserad förening, vilket föreningen i Värnamo inte är. Polisen tillämpade dock, på eget bevåg, det kravet redan innan lagändringen. Lagen säger att en förening för att bli auktoriserad skall ha en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering. Det låter rimligt, men kraven preciseras inte, vilket kritiserades av åtskilliga remissinstanser. Det möjliggör skönmässiga bedömningar från Polisens sida.

Mer än ett år efter ikraftträdandet har Polisen fortfarande inte publicerat några föreskrifter om hur auktoriseringsrekvisiten skall tolkas. Detta leder till rättsosäkerhet då ingen vet vad som faktiskt krävs. Polisens notoriska vägran att precisera kraven är oroväckande och möjliggör för Polisen att förhindra utövandet av nyare skyttegrenar, såsom dynamiskt skytte. Det ligger också i linje med vad Polisens verksamhetsansvarige för vapenärenden, Peter Thorsell, vill personligen.

Thorsell förklarade triumferande för Värnamo Nyheter (31/12) efter domarna i kammarrätten att ”vill de leka krig kan de ägna sig åt paintball”. En ovidkommande och föraktfull kommentar, synnerligen olämplig för en tjänsteman. Thorsell verkar ha tagit på sig att bränna alla broar mellan Polismyndigheten och landets sportskyttar och jägare. Thorsell fortsätter intervjun genom att hävda att de halvautomatiska vapen som ansökningarna gällde kunde leda till masskjutningar, samt att det inte spelar någon roll om personerna som sökte går med i en auktoriserad förening istället – Polisen kommer att avslå ansökningarna ändå.

Det finns inget vetenskapligt eller statistiskt stöd för att licensierade vapen skulle leda till masskjutningar. Tvärtom är det extremt sällsynt att legala vapen används till illegala ändamål. Att vägra tillstånd för halvautomatiska vapen även för medlemmar av en auktoriserad förening får närmast betraktas som lagtrots. Det finns gott om kammarrättsdomar som har slagit fast att tillstånd skall ges.

Detta blir inte mindre uppseendeväckande sedan inrikesminister Anders Ygeman (S) meddelade på Folk och Försvars rikskonferens att Sverige går emot EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, som bland annat skulle innebära kraftiga inskränkningar av möjligheten att inneha halvautomatiska vapen.

Ygeman och regeringen bör se till att Polisen följer de lagar och regler som gäller. Då Polisen vägrar ge besked om vad den anser krävs för att en skytteförening skall kunna auktoriseras bör regeringen förtydliga detta i vapenförordningen. Regeringen bör även överväga att låta en ny myndighet hantera licensärenden då Polisen är mer intresserad av godtycke och tjänstemannaaktivism än lagbunden myndighetsutövning.

Den nya lagtexten kräver att sökanden tillhör en av Polisen auktoriserad förening, vilket föreningen i Värnamo inte är. Polisen tillämpade dock, på eget bevåg, det kravet redan innan lagändringen. Lagen säger att en förening för att bli auktoriserad skall ha en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering. Det låter rimligt, men kraven preciseras inte, vilket kritiserades av åtskilliga remissinstanser. Det möjliggör skönmässiga bedömningar från Polisens sida.

Mer än ett år efter ikraftträdandet har Polisen fortfarande inte publicerat några föreskrifter om hur auktoriseringsrekvisiten skall tolkas. Detta leder till rättsosäkerhet då ingen vet vad som faktiskt krävs. Polisens notoriska vägran att precisera kraven är oroväckande och möjliggör för Polisen att förhindra utövandet av nyare skyttegrenar, såsom dynamiskt skytte. Det ligger också i linje med vad Polisens verksamhetsansvarige för vapenärenden, Peter Thorsell, vill personligen.

Thorsell förklarade triumferande för Värnamo Nyheter (31/12) efter domarna i kammarrätten att ”vill de leka krig kan de ägna sig åt paintball”. En ovidkommande och föraktfull kommentar, synnerligen olämplig för en tjänsteman. Thorsell verkar ha tagit på sig att bränna alla broar mellan Polismyndigheten och landets sportskyttar och jägare. Thorsell fortsätter intervjun genom att hävda att de halvautomatiska vapen som ansökningarna gällde kunde leda till masskjutningar, samt att det inte spelar någon roll om personerna som sökte går med i en auktoriserad förening istället – Polisen kommer att avslå ansökningarna ändå.

Det finns inget vetenskapligt eller statistiskt stöd för att licensierade vapen skulle leda till masskjutningar. Tvärtom är det extremt sällsynt att legala vapen används till illegala ändamål. Att vägra tillstånd för halvautomatiska vapen även för medlemmar av en auktoriserad förening får närmast betraktas som lagtrots. Det finns gott om kammarrättsdomar som har slagit fast att tillstånd skall ges.

Detta blir inte mindre uppseendeväckande sedan inrikesminister Anders Ygeman (S) meddelade på Folk och Försvars rikskonferens att Sverige går emot EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, som bland annat skulle innebära kraftiga inskränkningar av möjligheten att inneha halvautomatiska vapen.

Ygeman och regeringen bör se till att Polisen följer de lagar och regler som gäller. Då Polisen vägrar ge besked om vad den anser krävs för att en skytteförening skall kunna auktoriseras bör regeringen förtydliga detta i vapenförordningen. Regeringen bör även överväga att låta en ny myndighet hantera licensärenden då Polisen är mer intresserad av godtycke och tjänstemannaaktivism än lagbunden myndighetsutövning.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.