2016-01-09 06:00

2016-01-09 06:00

SVT bildar opinion

LEDARE

Det är naturligtvis inget fel med att vilja rädda sin högutbildade och välavlönade bekantskapskrets från unkna skitstukturer. Men att som förment oberoende och granskande journalist skriva vad som de facto är en ledartext (om hur hemskt det är att föräldrarna inte delar lika på föräldraledigheten) bland nyhetstexterna på är däremot helt fel.

SVT hade kunnat avsluta året med bättre omdöme, men i mellandagarna publicerades en text på som tyvärr ytterligare bekräftar vad vi sen tidigare vet: Att public service lutar kraftigt åt vänster.

SVT-medarbetaren Helena Zachariasson är upprörd över att föräldrar i hennes välsituerade bekantskapskrets inte är mer jämställda. Standard är att kvinnorna stannar hemma dubbelt så lång tid med barnen. Hushållsekonomin är i sammanhanget inget argument som godtas. Förklaringen är istället att de bekanta är fast i samhälleliga strukturer som håller kvinnorna hemma.

Att dolda och synliga normer och former av patriarkalt förtryck styr medborgarnas liv är en vanlig föreställning inom dagens vänster. Det som många familjer upplever som fria val är inte alls så fria, utan styrs uppenbarligen av dessa maktstrukturer. För att befria människan brukar vänstern kräva tvingande lagstiftning för ökad jämställdhet.

Familjernas självbestämmande (om än inbillade) väger lätt i dessa sammanhang.

Oavsett om man kallar Zachariassons text, med titeln Jag köper inte era argument, för en personlig krönika ska inte SVT ägna sig åt opinionsbildning. Den ansvarige utgivaren Ulf Johansson menar dock på Twitter att krönikan inte innehöll några åsikter om politiska förslag, utan enbart tog upp mäns ansvar att vara hemma mer.

Det är en märklig syn på vad opinionsbildning är och hur opinioner påverkas. Om det handlar om opinionsjournalistik eller inte blir med det synsättet en fråga om det förekommit något direkt politiskt yrkande. I detta fall ligger ett krav på en delad föräldraledighet nära till hands.

Så fungerar inte opinionsbildning. Det går alldeles utmärkt att skriva långa ledare utan krav på politiska beslut, som ändå påverkar läsarna.

Läser man krönikan i fråga tillsammans med krönikörens inlägg på Twitter är det tydligt att det är fråga om en ledartext, med lite åsikter kring delad föräldraledighet samlade i en krönika. Zachariasson twittrar vidare att det är gamla konservativa strukturer som hon kallar skit.

Att SVT-medarbetare ogillar ett konservativt förhållningssätt är inget att förvånas över. Det är däremot upprörande att används som en plattform för en medarbetares opinionsbildning.

Troligen ser man inte detta som ett problem inom SVT då medarbetarna till stor del delar samma åsikter. SVT måste ta sitt uppdrag på större allvar och inte låta licensbetalarnas pengar gå till opinionsbildning.

SVT hade kunnat avsluta året med bättre omdöme, men i mellandagarna publicerades en text på som tyvärr ytterligare bekräftar vad vi sen tidigare vet: Att public service lutar kraftigt åt vänster.

SVT-medarbetaren Helena Zachariasson är upprörd över att föräldrar i hennes välsituerade bekantskapskrets inte är mer jämställda. Standard är att kvinnorna stannar hemma dubbelt så lång tid med barnen. Hushållsekonomin är i sammanhanget inget argument som godtas. Förklaringen är istället att de bekanta är fast i samhälleliga strukturer som håller kvinnorna hemma.

Att dolda och synliga normer och former av patriarkalt förtryck styr medborgarnas liv är en vanlig föreställning inom dagens vänster. Det som många familjer upplever som fria val är inte alls så fria, utan styrs uppenbarligen av dessa maktstrukturer. För att befria människan brukar vänstern kräva tvingande lagstiftning för ökad jämställdhet.

Familjernas självbestämmande (om än inbillade) väger lätt i dessa sammanhang.

Oavsett om man kallar Zachariassons text, med titeln Jag köper inte era argument, för en personlig krönika ska inte SVT ägna sig åt opinionsbildning. Den ansvarige utgivaren Ulf Johansson menar dock på Twitter att krönikan inte innehöll några åsikter om politiska förslag, utan enbart tog upp mäns ansvar att vara hemma mer.

Det är en märklig syn på vad opinionsbildning är och hur opinioner påverkas. Om det handlar om opinionsjournalistik eller inte blir med det synsättet en fråga om det förekommit något direkt politiskt yrkande. I detta fall ligger ett krav på en delad föräldraledighet nära till hands.

Så fungerar inte opinionsbildning. Det går alldeles utmärkt att skriva långa ledare utan krav på politiska beslut, som ändå påverkar läsarna.

Läser man krönikan i fråga tillsammans med krönikörens inlägg på Twitter är det tydligt att det är fråga om en ledartext, med lite åsikter kring delad föräldraledighet samlade i en krönika. Zachariasson twittrar vidare att det är gamla konservativa strukturer som hon kallar skit.

Att SVT-medarbetare ogillar ett konservativt förhållningssätt är inget att förvånas över. Det är däremot upprörande att används som en plattform för en medarbetares opinionsbildning.

Troligen ser man inte detta som ett problem inom SVT då medarbetarna till stor del delar samma åsikter. SVT måste ta sitt uppdrag på större allvar och inte låta licensbetalarnas pengar gå till opinionsbildning.