2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

I nöden prövas makten

LEDARE

2016. Det är alltid vanskligt att avge en prognos om framtiden, vilket meteorologer såväl som ekonomer vet. Men inför det nya året finns det ändå anledning att sia lite om inrikespolitiken det kommande året. Vad som helst kan hända, men en del händelser är mer sannolika än andra.

Vi kan vara säkra på att solen kommer att skina under år 2016, det kommer även att regna. När och hur mycket det kommer att regna är omöjligt att säga med någon större säkerhet.

På samma sätt kan vi sluta oss till att vi kommer att ha en regering. Vilken sammansättning den kommer att ha vet vi inte med samma säkerhet. Hittills har S och MP lyckats hålla ihop sin regering även om det är uppenbart att det inte varit helt lätt.

Om tillströmningen av flyktingar till Sverige håller i sig under år 2016 måste svåra politiska beslut fattas som begränsar inflödet till en hanterbar nivå. Migrationsverket har under en längre tid haft svårt att ordna tak över huvudet åt de som kommer hit och folk ska naturligtvis inte sova under bar himmel.

MP har under det gångna året tvingats att gå med på regeringens striktare hållning, med bland annat ID-kontroller. Något som inte varit lätt för partiet. Ledande företrädare för MP har kallat regeringens politik usel. Hur S och statsminister Stefan Löfven (S) ska kunna driva igenom de obekväma beslut som onekligen kommer att krävas på migrationsområdet är en gåta.

Det är inte osannolikt att regeringen kommer att spricka under år 2016. Något nyval är svårare att se då alla partier utom SD skulle förlora på det. Bryts regeringen upp måste S och borgerligheten finna former för ett samarbete.

Hur det politiska landskapet kommer att se ut under året är en spännande fråga inom framtidsforskningen. Moderaterna verkar definitivt ha vaknat upp i migrationsfrågan och för numera en mer traditionell moderat politik, med bland annat en förlängd preskriptionstid för avslag på asylansökningar som innebär att det skulle behöva gå åtta år mellan en förnyad asylansökan och ett tidigare avslag.

Centerpartiet visar inga tendenser till att lägga om sin liberala kurs. Vad det kommer att leda till kan man sia om. Närmast nyliberala idéer om att flyktingar ska ordna sina egna boenden och liknande kanske tilltalar ideologiskt drivna väljare, men knappast partiets traditionella kärnväljare på landsbygden.

Det ska bli intressant att se hur en mycket liberal agenda kryddad med lite landsbygdsfrågor som bredband och mjölkkor kommer att tas emot av väljarna. Gamla centerpartister ute på landet har närmast en konservativ läggning som rimligen borde vara svår att förena med en överdrivet stark tro på att marknaden kan och ska lösa i princip alla frågor.

Det är uppenbart att C och M rör sig ifrån varandra i viktiga frågor. Vad det betyder för Alliansen är svårt att säga då det fortfarande finns en gemensam kärna av borgerlig politik. Om de borgerliga partierna glider isär alltför mycket eroderar det grunden för en gemensam valplattform till nästa val.

2016 kommer att bli ett intressant år inrikespolitiskt. Precis som föregående år inleds detta med en svag regering som står inför svåra beslut. Förhoppningsvis lämnar MP regeringen. Det betyder att borgerligheten i så fall måste finna vägar att ta ansvar för landet som inte äventyrar sammanhållningen inom Alliansen, vilket är en nog så stor utmaning.

Vi kan vara säkra på att solen kommer att skina under år 2016, det kommer även att regna. När och hur mycket det kommer att regna är omöjligt att säga med någon större säkerhet.

På samma sätt kan vi sluta oss till att vi kommer att ha en regering. Vilken sammansättning den kommer att ha vet vi inte med samma säkerhet. Hittills har S och MP lyckats hålla ihop sin regering även om det är uppenbart att det inte varit helt lätt.

Om tillströmningen av flyktingar till Sverige håller i sig under år 2016 måste svåra politiska beslut fattas som begränsar inflödet till en hanterbar nivå. Migrationsverket har under en längre tid haft svårt att ordna tak över huvudet åt de som kommer hit och folk ska naturligtvis inte sova under bar himmel.

MP har under det gångna året tvingats att gå med på regeringens striktare hållning, med bland annat ID-kontroller. Något som inte varit lätt för partiet. Ledande företrädare för MP har kallat regeringens politik usel. Hur S och statsminister Stefan Löfven (S) ska kunna driva igenom de obekväma beslut som onekligen kommer att krävas på migrationsområdet är en gåta.

Det är inte osannolikt att regeringen kommer att spricka under år 2016. Något nyval är svårare att se då alla partier utom SD skulle förlora på det. Bryts regeringen upp måste S och borgerligheten finna former för ett samarbete.

Hur det politiska landskapet kommer att se ut under året är en spännande fråga inom framtidsforskningen. Moderaterna verkar definitivt ha vaknat upp i migrationsfrågan och för numera en mer traditionell moderat politik, med bland annat en förlängd preskriptionstid för avslag på asylansökningar som innebär att det skulle behöva gå åtta år mellan en förnyad asylansökan och ett tidigare avslag.

Centerpartiet visar inga tendenser till att lägga om sin liberala kurs. Vad det kommer att leda till kan man sia om. Närmast nyliberala idéer om att flyktingar ska ordna sina egna boenden och liknande kanske tilltalar ideologiskt drivna väljare, men knappast partiets traditionella kärnväljare på landsbygden.

Det ska bli intressant att se hur en mycket liberal agenda kryddad med lite landsbygdsfrågor som bredband och mjölkkor kommer att tas emot av väljarna. Gamla centerpartister ute på landet har närmast en konservativ läggning som rimligen borde vara svår att förena med en överdrivet stark tro på att marknaden kan och ska lösa i princip alla frågor.

Det är uppenbart att C och M rör sig ifrån varandra i viktiga frågor. Vad det betyder för Alliansen är svårt att säga då det fortfarande finns en gemensam kärna av borgerlig politik. Om de borgerliga partierna glider isär alltför mycket eroderar det grunden för en gemensam valplattform till nästa val.

2016 kommer att bli ett intressant år inrikespolitiskt. Precis som föregående år inleds detta med en svag regering som står inför svåra beslut. Förhoppningsvis lämnar MP regeringen. Det betyder att borgerligheten i så fall måste finna vägar att ta ansvar för landet som inte äventyrar sammanhållningen inom Alliansen, vilket är en nog så stor utmaning.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.