2015-12-14 06:00

2015-12-14 06:00

Läkemedel måste ha effekt

Läkemedel skall naturligtvis ha en dokumenterad effekt för att få kallas läkemedel. Homeopatiska preparat skall inte sammanblandas med kliniskt testade och godkända mediciner. Vetande måste gå före tro när det handlar om patienthälsa.

Riksdagen skall inom kort fatt beslut om huruvida homeopatiska preparat skall ha läkemedelsstatus. I dag testas inte preparaten eftersom de måste spädas ut minst 10 000 gånger och därför inte väntas ha någon effekt. Enligt EU:s direktiv om humanläkemedel har medlemsstaterna möjlighet att införa tester och kontroller för homeopatika i enlighet med de traditioner som finns. Den möjligheten bör Sverige avstå ifrån.

De homeopatiska produkterna har sina tillskyndare som bestämt hävdar att metoden fungerar. Tanken är att lika botar lika. En substans som framkallar vissa symptom hos en frisk människa, botar samma symptom hos en sjuk. Effekten av preparaten antas också öka vid utspädning. Därför kan homeopatiska produkter vara utspädda så mycket att det inte längre finns ett spår av den ursprungliga substansen i produkten. Det är ju i och för sig bra i de fall då arsenik eller kvicksilver ordineras. Om produkterna innehåller mindre arsenik än vanligt kranvatten är de i alla fall inte direkt farliga.

Värre är det om patienter sätter alltför stor tilltro till dessa kurer och väljer att avstå från den vård den moderna läkekonsten har att erbjuda. Förkylningar går i regel över av sig själva, vilket knappast cancer gör. En stor australiensisk studie, som National Health and Medical Research Council utfört, kan inte påvisa någon effekt av homeopatin. Man gick igenom 225 vetenskapliga studier utan att kunna se någon läkande effekt av preparaten. Det fanns några studier som antydde en effekt men de var inte tillräckligt statistiskt säkra för att kunna ge några bevis.

Nu har ju den här typen av vetenskapliga studier ingen större effekt på de troende. De viftas bort som en del av den konspiration som läkemedelsbolagen ligger bakom, för att kunna fortsätta att sälja dyra läkemedel. Trots att det rent vetenskapligt är avgjort att det inte finns någon läkande effekt att vänta sig av homeopatiska produkter finns de anhängare som bestämt hävdar att enstaka molekyler av sköldkörtelextrakt från ko och extrakt från bålgeting har en läkande effekt.

Placeboeffekten förklarar detta. Förväntar patienten sig en effekt av en behandling kan det få till följd att patienten ”känner” av effekten. Den mentala inställningen vid sjukdom är otroligt viktig för tillfrisknande. Homeopatin tar ett större grepp om sjukdomen och patienten och betonar den ”själsliga hälsan”. Att det finns folk som hävdar att de blivit hjälpta av homeopatiska produkter behöver inte vara fel i sig, då det mycket väl kan vara placeboeffekten som demonstrerats.

Människans kunskap om naturen är inte fullständig på något sätt. Det finns all anledning att vara ödmjuk inför det okända och outforskade. Men baserat på vad vi känner till i dag och med tilltro till den beprövade vetenskapliga metoden kan vi sluta oss till att homeopatiska preparat inte skall jämställas med godkända läkemedel. Det finns ingen anledning för riksdagen att göra några undantag i läkemedelslagstiftningen för preparat vars läkande effekt inte kan verifieras vetenskapligt.

Riksdagen skall inom kort fatt beslut om huruvida homeopatiska preparat skall ha läkemedelsstatus. I dag testas inte preparaten eftersom de måste spädas ut minst 10 000 gånger och därför inte väntas ha någon effekt. Enligt EU:s direktiv om humanläkemedel har medlemsstaterna möjlighet att införa tester och kontroller för homeopatika i enlighet med de traditioner som finns. Den möjligheten bör Sverige avstå ifrån.

De homeopatiska produkterna har sina tillskyndare som bestämt hävdar att metoden fungerar. Tanken är att lika botar lika. En substans som framkallar vissa symptom hos en frisk människa, botar samma symptom hos en sjuk. Effekten av preparaten antas också öka vid utspädning. Därför kan homeopatiska produkter vara utspädda så mycket att det inte längre finns ett spår av den ursprungliga substansen i produkten. Det är ju i och för sig bra i de fall då arsenik eller kvicksilver ordineras. Om produkterna innehåller mindre arsenik än vanligt kranvatten är de i alla fall inte direkt farliga.

Värre är det om patienter sätter alltför stor tilltro till dessa kurer och väljer att avstå från den vård den moderna läkekonsten har att erbjuda. Förkylningar går i regel över av sig själva, vilket knappast cancer gör. En stor australiensisk studie, som National Health and Medical Research Council utfört, kan inte påvisa någon effekt av homeopatin. Man gick igenom 225 vetenskapliga studier utan att kunna se någon läkande effekt av preparaten. Det fanns några studier som antydde en effekt men de var inte tillräckligt statistiskt säkra för att kunna ge några bevis.

Nu har ju den här typen av vetenskapliga studier ingen större effekt på de troende. De viftas bort som en del av den konspiration som läkemedelsbolagen ligger bakom, för att kunna fortsätta att sälja dyra läkemedel. Trots att det rent vetenskapligt är avgjort att det inte finns någon läkande effekt att vänta sig av homeopatiska produkter finns de anhängare som bestämt hävdar att enstaka molekyler av sköldkörtelextrakt från ko och extrakt från bålgeting har en läkande effekt.

Placeboeffekten förklarar detta. Förväntar patienten sig en effekt av en behandling kan det få till följd att patienten ”känner” av effekten. Den mentala inställningen vid sjukdom är otroligt viktig för tillfrisknande. Homeopatin tar ett större grepp om sjukdomen och patienten och betonar den ”själsliga hälsan”. Att det finns folk som hävdar att de blivit hjälpta av homeopatiska produkter behöver inte vara fel i sig, då det mycket väl kan vara placeboeffekten som demonstrerats.

Människans kunskap om naturen är inte fullständig på något sätt. Det finns all anledning att vara ödmjuk inför det okända och outforskade. Men baserat på vad vi känner till i dag och med tilltro till den beprövade vetenskapliga metoden kan vi sluta oss till att homeopatiska preparat inte skall jämställas med godkända läkemedel. Det finns ingen anledning för riksdagen att göra några undantag i läkemedelslagstiftningen för preparat vars läkande effekt inte kan verifieras vetenskapligt.