2015-12-04 06:01

2015-12-04 06:01

Stängd gräns förbereds

Regeringen förbereder sig för att stänga gränsen. Det är svårt att tolka gårdagens uppgifter om att med en lagändring göra det möjligt att stänga bland annat Öresundsbron i ett krisläge på något annat sätt. Det kommer att drabba hela södra Sverige.

Regeringen snabbehandlar ett antal förslag om skärpningar av asylpolitiken för att de skall hinna träda i kraft innan jul. Därför kommer den att på ett extra sammanträde i dag att besluta om lagförslag, och lagrådsremiss, som bland annat omfattar id-kontroll av bussar, tåg och färjor på väg till Sverige. Men de lägger nu också till möjligheten att i ett akut läge snabbt kunna stänga gränsöverskridande trafik på vägar och broar. Särskilt Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn nämns.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) påpekar att det inte handlar om att stoppa tågtrafiken, vilket inte stod klart från början. Det torde få bropendlarna att andas ut en smula. Dagligen tar sig runt 16 000 personer till arbetet den vägen. Men det betyder inte att det inte blir problem. SJ har hotat med att stoppa tågtrafiken till Danmark om id-kontrollerna införs, och Skånetrafiken varnar för förseningar på upp till en timme per resa. Kritiken från skånskt håll är inte nådigt. Oppositionsrådet Torbjörn Teghammar (M) i Malmö kallar det för ett ”ogenomtänkt panikförslag.”

Ilskan i Skåne är begriplig, men likväl kan åtgärderna bli nödvändiga även om det drabbar jobb, företagande och pendling i regionen. Teghammar har rätt i att det handlar om ett panikförslag. Regeringens senfärdighet har försatt oss i en situation där vi nu på kort tid får reagera kraftigt på en utveckling som gått oss ur händerna. Det återstår knappt några andra kraftfulla åtgärder än att delvis stänga gränsen för att få kontroll på det massiva inflödet av asylsökande till Sverige.

Vi klarar inte att ta emot fler, och vi kommer att under många år ha problem med de som redan är här när det gäller jobb och integration SVT:s Uppdrag Granskning i onsdags handlade om asylsökande i Filipstad som inte hade det för muntert. Migrationsverket var överbelastat och hade inte tillräckligt med tid. En asylsökande kvinna sade upprört att vi borde stänga gränsen och ”ta ansvar för de som redan är inne, för de är människor inte djur”.

Regeringen har talat om skärpningarna som ett sätt att skapa andrum och Moderaterna har talat om behovet av en paus. Men den bistra sanningen är att vi kommer att behöva ett mycket långvarigt stopp – flera år – för nya asylsökande bara för att mäkta med att ta hand om de som finns här sedan tidigare. Det verkar sannolikt att man också håller på att förbereda sig inför något liknande.

Häromdagen gav migrationsminister Morgan Johansson (S) beskedet att de nya samtalen med oppositionen om migrationskrisen är avslutade, och att regeringen bedömer att den har det stöd i riksdagen som behövs för att få igenom de åtgärder som föreslogs i förra veckan. Oppositionen har varit sura över att regeringen inte velat förhandla om ytterligare åtgärder. De lär dock komma. Just nu behöver regeringen ett par veckors andrum för att klara av deltagandet i klimatmötet i Paris innan de mäktar med nya interna konvulsioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och som kan leda till regeringskris och ett grönt uttåg.

Under tiden förbereder man sig alltså för hur och när gränsen delvis kan stängas.

Regeringen snabbehandlar ett antal förslag om skärpningar av asylpolitiken för att de skall hinna träda i kraft innan jul. Därför kommer den att på ett extra sammanträde i dag att besluta om lagförslag, och lagrådsremiss, som bland annat omfattar id-kontroll av bussar, tåg och färjor på väg till Sverige. Men de lägger nu också till möjligheten att i ett akut läge snabbt kunna stänga gränsöverskridande trafik på vägar och broar. Särskilt Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn nämns.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) påpekar att det inte handlar om att stoppa tågtrafiken, vilket inte stod klart från början. Det torde få bropendlarna att andas ut en smula. Dagligen tar sig runt 16 000 personer till arbetet den vägen. Men det betyder inte att det inte blir problem. SJ har hotat med att stoppa tågtrafiken till Danmark om id-kontrollerna införs, och Skånetrafiken varnar för förseningar på upp till en timme per resa. Kritiken från skånskt håll är inte nådigt. Oppositionsrådet Torbjörn Teghammar (M) i Malmö kallar det för ett ”ogenomtänkt panikförslag.”

Ilskan i Skåne är begriplig, men likväl kan åtgärderna bli nödvändiga även om det drabbar jobb, företagande och pendling i regionen. Teghammar har rätt i att det handlar om ett panikförslag. Regeringens senfärdighet har försatt oss i en situation där vi nu på kort tid får reagera kraftigt på en utveckling som gått oss ur händerna. Det återstår knappt några andra kraftfulla åtgärder än att delvis stänga gränsen för att få kontroll på det massiva inflödet av asylsökande till Sverige.

Vi klarar inte att ta emot fler, och vi kommer att under många år ha problem med de som redan är här när det gäller jobb och integration SVT:s Uppdrag Granskning i onsdags handlade om asylsökande i Filipstad som inte hade det för muntert. Migrationsverket var överbelastat och hade inte tillräckligt med tid. En asylsökande kvinna sade upprört att vi borde stänga gränsen och ”ta ansvar för de som redan är inne, för de är människor inte djur”.

Regeringen har talat om skärpningarna som ett sätt att skapa andrum och Moderaterna har talat om behovet av en paus. Men den bistra sanningen är att vi kommer att behöva ett mycket långvarigt stopp – flera år – för nya asylsökande bara för att mäkta med att ta hand om de som finns här sedan tidigare. Det verkar sannolikt att man också håller på att förbereda sig inför något liknande.

Häromdagen gav migrationsminister Morgan Johansson (S) beskedet att de nya samtalen med oppositionen om migrationskrisen är avslutade, och att regeringen bedömer att den har det stöd i riksdagen som behövs för att få igenom de åtgärder som föreslogs i förra veckan. Oppositionen har varit sura över att regeringen inte velat förhandla om ytterligare åtgärder. De lär dock komma. Just nu behöver regeringen ett par veckors andrum för att klara av deltagandet i klimatmötet i Paris innan de mäktar med nya interna konvulsioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och som kan leda till regeringskris och ett grönt uttåg.

Under tiden förbereder man sig alltså för hur och när gränsen delvis kan stängas.