2015-12-01 15:54

2015-12-01 15:54

Stötande vapenpopulism

Efter terrordådet i Paris har EU-kommissionen snabbehandlat ett förslag till nytt vapendirektiv. Det finns vissa rimliga förslag men tyvärr en hel del populistiskt trams, som bara drabbar laglydiga vapenägare inom unionen.

Det är uppenbart att kommissionen har föresatt sig att göra livet surt för medlemsländernas jägare och skyttar. För något år sedan försökte kommissionen skärpa vapenlagstiftningen i EU. Den gången körde man fast. År 2014 gjordes en översyn av nuvarande regler och då fann man ingen anledning att införa de långtgående regler man nu föreslår.

Nu är stämningen bland politiker och allmänhet annorlunda. 130 döda och över 300 skadade i terrordåden i Paris har satt sina spår i alla medborgare i unionen. Det betyder dock inte att det råder någon sorts politiskt undantagstillstånd, där kommissionen fått en krisfullmakt som sätter normala demokratiska processer ur spel.

Ändå är det vad som håller på att ske i ivern att snabbt anta ett nytt vapendirektiv. Lagstiftning på alla nivåer ska följa vissa procedurer. En av de viktigaste är att alla nya lagförslag utreds noggrant och dess konsekvenser redovisas för medborgare och politiker.

Sveriges vapenägare förtjänar att få veta vad EU tror sig uppnå genom att förbjuda landets jägare och skyttar att inneha halvautomatiska vapen. Politikerna i EU och i riksdagen måste också svara på om de verkligen tror att ostraffade vapenägare är så mentalt instabila att de måste läkarundersökas för att få söka vapenlicens och få licenserna förnyade vart femte år.

Nu råder det viss tveksamhet om vad kommissionens förslag innebär. Trots detta finns risken att direktivet antas i början på nästa år. ”På grund av förslagens brådskande natur, i ljuset av nyliga händelser, läggs förslaget fram utan konsekvensbeskrivning.”Det är upprörande att kommissionen hanterar ett lagstiftningsärende på detta sätt.

Det kan knappast vara avgörande för terroristers möjligheter att beväpna sig att direktivet antas så snart som möjligt. Den svarta marknaden är full av illegala vapen som till stor del smugglats in från forna Jugoslavien. Efter Balkankriget finns det mängder av militära vapen i omlopp. Tyvärr mer än nog för att beväpna både terrorister och kriminella gäng. Tillgången på illegala vapen påverkas inte av huruvida svenska jägare ska förnya sina licenser vart femte år eller om halvautomatiska gevär ska få användas under älgjakten.

Det finns bara ett skäl till att kommissionen försöker forcera ett beslut på detta sätt. Man passar helt enkelt på att smida medan järnet är varmt. Efter Paris-attacken möter förslagen inte samma motstånd som tidigare. Drar processen ut på tiden och politikerna börjar tänka efter och har en konsekvensanalys att grunda sitt beslut på är det inte lika självklart att de laglydiga vapenägarna ska klämmas åt. Det är sannolikt denna situation kommissionen vill undvika.

Att ett lagstiftningsärende bereds på detta sätt är stötande och bidrar till att undergräva EU:s legitimitet. Sveriges 600 000 jägare och 200 000 sportskyttar har rösträtt vilket borde stämma politikerna till eftertanke. Det är viktigt att inte EU-parlamentarikerna låter känslorna ta över. Utred vapenfrågorna ordentligt och basera beslut på fakta. Den inslagna vägen bevisar bara att EU håller på att växa medborgarna över huvudet.

Det är uppenbart att kommissionen har föresatt sig att göra livet surt för medlemsländernas jägare och skyttar. För något år sedan försökte kommissionen skärpa vapenlagstiftningen i EU. Den gången körde man fast. År 2014 gjordes en översyn av nuvarande regler och då fann man ingen anledning att införa de långtgående regler man nu föreslår.

Nu är stämningen bland politiker och allmänhet annorlunda. 130 döda och över 300 skadade i terrordåden i Paris har satt sina spår i alla medborgare i unionen. Det betyder dock inte att det råder någon sorts politiskt undantagstillstånd, där kommissionen fått en krisfullmakt som sätter normala demokratiska processer ur spel.

Ändå är det vad som håller på att ske i ivern att snabbt anta ett nytt vapendirektiv. Lagstiftning på alla nivåer ska följa vissa procedurer. En av de viktigaste är att alla nya lagförslag utreds noggrant och dess konsekvenser redovisas för medborgare och politiker.

Sveriges vapenägare förtjänar att få veta vad EU tror sig uppnå genom att förbjuda landets jägare och skyttar att inneha halvautomatiska vapen. Politikerna i EU och i riksdagen måste också svara på om de verkligen tror att ostraffade vapenägare är så mentalt instabila att de måste läkarundersökas för att få söka vapenlicens och få licenserna förnyade vart femte år.

Nu råder det viss tveksamhet om vad kommissionens förslag innebär. Trots detta finns risken att direktivet antas i början på nästa år. ”På grund av förslagens brådskande natur, i ljuset av nyliga händelser, läggs förslaget fram utan konsekvensbeskrivning.”Det är upprörande att kommissionen hanterar ett lagstiftningsärende på detta sätt.

Det kan knappast vara avgörande för terroristers möjligheter att beväpna sig att direktivet antas så snart som möjligt. Den svarta marknaden är full av illegala vapen som till stor del smugglats in från forna Jugoslavien. Efter Balkankriget finns det mängder av militära vapen i omlopp. Tyvärr mer än nog för att beväpna både terrorister och kriminella gäng. Tillgången på illegala vapen påverkas inte av huruvida svenska jägare ska förnya sina licenser vart femte år eller om halvautomatiska gevär ska få användas under älgjakten.

Det finns bara ett skäl till att kommissionen försöker forcera ett beslut på detta sätt. Man passar helt enkelt på att smida medan järnet är varmt. Efter Paris-attacken möter förslagen inte samma motstånd som tidigare. Drar processen ut på tiden och politikerna börjar tänka efter och har en konsekvensanalys att grunda sitt beslut på är det inte lika självklart att de laglydiga vapenägarna ska klämmas åt. Det är sannolikt denna situation kommissionen vill undvika.

Att ett lagstiftningsärende bereds på detta sätt är stötande och bidrar till att undergräva EU:s legitimitet. Sveriges 600 000 jägare och 200 000 sportskyttar har rösträtt vilket borde stämma politikerna till eftertanke. Det är viktigt att inte EU-parlamentarikerna låter känslorna ta över. Utred vapenfrågorna ordentligt och basera beslut på fakta. Den inslagna vägen bevisar bara att EU håller på att växa medborgarna över huvudet.