2015-11-05 06:00

2015-11-05 15:26

Hög tid att åldersbestämma

LEDARE

Migrationsfrågan är känslig och extra känslig är den när det gäller ensamkommande barn och ungdomar, där debatten under långa tider varit fullkomligt låst. Men nu börjar det i och med den kraftiga tillströmningen som skett i höst, och som lamslår systemen, gå att diskutera vad vi måste göra för att lösa de stora problemen.

Alla tidigare prognoser över ensamkommande asylsökande barn och ungdomar är spräckta. Nu räknar man med drygt 30 000 i år, att jämföra med en tidigare uppskattning på 12 000. Cirka 2 000 ensamkommande kommer nu i veckan sedan en tid tillbaka. För att sätta antalet i perspektiv så kommer det alltså hit nästan lika många som det föds i Sverige. Kostnaderna för detta mottagande skenar också iväg – runt 25 miljarder kronor bara i år och då har bara den statliga schablonersättningen för boende till kommunerna räknats med. Till det kommer kostnader för bland annat skola och vård.

Samtidigt har mottagandet havererat på många håll. Flera kommuner har anmält att det inte klarar av att ta hand om de ensamkommande på det sätt som man kan kräva. Socialtjänsten går på knäna och det är brist på personal och den som finns orkar inte med tillströmningen. Detta är en oacceptabel och ohållbar utveckling och det kommer bara att bli värre de kommande åren om inget görs. Sverige klarar som land inte av att ta emot så här många. Det gäller förvisso antalet asylsökande generellt, men är extra tydligt när det handlar om just ensamkommande.

Det är inte rimligt att Sverige skall ta emot bortåt en tredjedel av alla asylsökande ensamkommande. Men våra generösa regler gör och har gjort att det är oerhört lockande att ta sig hit. Ensamkommande under 18 år får positiv särbehandling, vilket gör att incitamenten för att uppge att man just är minderårig är mycket stor, liksom det är för föräldrarna i hemländerna att skicka iväg sina barn på farliga smugglingsresor.

Men länge har det varit tabu att i debatten påpeka att ensamkommande barn inte alltid är just barn, och så har diskussionen istället tagit fart i de sociala mediernas undervegetation. Asylprocessen i Sverige gör att Migrationsverket helt enkelt får lita på de uppgifter som den asylsökande ger om sin ålder. Det görs sällan medicinska åldersbestämningar och nyligen beslöts också att Migrationsverket skulle sluta beställa dem. Barnläkarföreningen har också protesterat mot åldersbestämningar.

Nu kräver dock Moderaterna att de medicinska åldersbestämningarna återupptas, och justitieminister Morgan Johansson (S) är öppen för det. Det borde alltså finnas goda möjligheter att nå en uppgörelse om det mellan de två stora partierna. Värt att påpeka är att en sådan bestämning bara skall vara en del i ett större underlag för vidare beslut, och att det inte handlar om en specifik ålder utan om ett ålderintervall. I Norge har det visat sig att runt en tredjedel av de undersökta ensamkommande i själva verket varit över 18 år. Åldersbestämningar skulle också göra att vi harmoniserade våra regler med omvärldens och därmed skulle det kunna bidra att minska trycket och ge en jämnare fördelning av asylsökande.

Som det är i dag är det ytterst orättvist mellan de som uppger sin faktiska ålder och de som inte gör det. Dessutom så är det inte rätt mot de barn och ungdomar under 18 år som i dag i många fall kan hamna på boenden tillsammans med unga vuxna män, med allt vad det innebär. Det är en dimension som det sällan talas om av många som annars säger sig värna om barnens rätt. Det är de verkliga ensamkommande barnen som är de mest utsatta och som vi måste ge en trygg och säker tillvaro.

Alla tidigare prognoser över ensamkommande asylsökande barn och ungdomar är spräckta. Nu räknar man med drygt 30 000 i år, att jämföra med en tidigare uppskattning på 12 000. Cirka 2 000 ensamkommande kommer nu i veckan sedan en tid tillbaka. För att sätta antalet i perspektiv så kommer det alltså hit nästan lika många som det föds i Sverige. Kostnaderna för detta mottagande skenar också iväg – runt 25 miljarder kronor bara i år och då har bara den statliga schablonersättningen för boende till kommunerna räknats med. Till det kommer kostnader för bland annat skola och vård.

Samtidigt har mottagandet havererat på många håll. Flera kommuner har anmält att det inte klarar av att ta hand om de ensamkommande på det sätt som man kan kräva. Socialtjänsten går på knäna och det är brist på personal och den som finns orkar inte med tillströmningen. Detta är en oacceptabel och ohållbar utveckling och det kommer bara att bli värre de kommande åren om inget görs. Sverige klarar som land inte av att ta emot så här många. Det gäller förvisso antalet asylsökande generellt, men är extra tydligt när det handlar om just ensamkommande.

Det är inte rimligt att Sverige skall ta emot bortåt en tredjedel av alla asylsökande ensamkommande. Men våra generösa regler gör och har gjort att det är oerhört lockande att ta sig hit. Ensamkommande under 18 år får positiv särbehandling, vilket gör att incitamenten för att uppge att man just är minderårig är mycket stor, liksom det är för föräldrarna i hemländerna att skicka iväg sina barn på farliga smugglingsresor.

Men länge har det varit tabu att i debatten påpeka att ensamkommande barn inte alltid är just barn, och så har diskussionen istället tagit fart i de sociala mediernas undervegetation. Asylprocessen i Sverige gör att Migrationsverket helt enkelt får lita på de uppgifter som den asylsökande ger om sin ålder. Det görs sällan medicinska åldersbestämningar och nyligen beslöts också att Migrationsverket skulle sluta beställa dem. Barnläkarföreningen har också protesterat mot åldersbestämningar.

Nu kräver dock Moderaterna att de medicinska åldersbestämningarna återupptas, och justitieminister Morgan Johansson (S) är öppen för det. Det borde alltså finnas goda möjligheter att nå en uppgörelse om det mellan de två stora partierna. Värt att påpeka är att en sådan bestämning bara skall vara en del i ett större underlag för vidare beslut, och att det inte handlar om en specifik ålder utan om ett ålderintervall. I Norge har det visat sig att runt en tredjedel av de undersökta ensamkommande i själva verket varit över 18 år. Åldersbestämningar skulle också göra att vi harmoniserade våra regler med omvärldens och därmed skulle det kunna bidra att minska trycket och ge en jämnare fördelning av asylsökande.

Som det är i dag är det ytterst orättvist mellan de som uppger sin faktiska ålder och de som inte gör det. Dessutom så är det inte rätt mot de barn och ungdomar under 18 år som i dag i många fall kan hamna på boenden tillsammans med unga vuxna män, med allt vad det innebär. Det är en dimension som det sällan talas om av många som annars säger sig värna om barnens rätt. Det är de verkliga ensamkommande barnen som är de mest utsatta och som vi måste ge en trygg och säker tillvaro.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.