2015-11-04 06:00

2015-11-04 06:00

Lagen gäller för alla

Så revs i går till slut det riksbekanta tiggarlägret i Malmö. Det hade inte behövt gå så långt om bara polisen hade gjort sitt jobb från början. Vi kan aldrig tillåta att någon ockuperar privat mark, men det var precis vad som hände i Malmö, och som tyvärr händer på andra platser i Sverige för att myndigheterna är för fega för att agera.

Till sist blev det en oerhört svensk lösning på det omfattande problemet med den illegala ockupationen av en industritomt på Sorgenfri i Malmö. Det blev miljöskäl som fällde avgörandet. Lägret hade blivit en sanitär olägenhet för både de boende och för omgivningen, lägg därtill brandrisken, så därför skulle det utrymmas. För det fick man ta polisen till hjälp, och den här gången kunde de inte vägra. Men missriktade vänsteraktivister har försökt att stoppa det hela, vilket inte är att förvåna. De brukar ju normalt inte ha någon större respekt för andras egendom.

Eländet är dock inte slut för markägaren, som i drygt ett års tid försökt förmå myndigheterna att agera mot ockupationen och framväxten av ett slumområde på hans mark. Nu kommer han att av kommunen åläggas att straffavgift för saneringen på som mest 375 000 kronor, enligt Miljöbalken 26:18. Skall man skratta eller gråta? Det är ju rent stötande. Här har polis, myndigheter och politiker stått med armarna i kors och när de sent omsider agerar så skyfflas ansvar och kostnader över på markägaren vars äganderätt kränkts.

Visst kan man känna sympati för de så kallade EU-migranterna och deras utsatta situation, men det ger dem inte rätt att ta annans mark i besittning. Lagen måste gälla lika för alla, annars är vi farligt ute. Lika lite som det är accepterat att en person bryter sig in i ditt hem och slår sig ned på ditt vardagsrumsgolv, lika lite accepterat måste det vara när en grupp människor gör samma sak på en tomt. Det är dock precis det som hänt i Malmö, förmodligen eftersom man var rädda för att i kölvattnet av debatten om polisens romregister bli anklagade för rasism. Men det är inte rasism att kräva allas likhet inför lagen!

Det finns många utmärkta lagar som polisen kunnat luta sig mot, som Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande, liksom Polislagens paragraf 13 som ger dem rätt att avvisa eller avlägsna personer från ett område eller utrymme om det behövs för att avvärja straffbelagd handling – exempelvis en olaglig ockupation. Men det har polisen valt att blunda för och istället krånglat in sig i ett irrelevant resonemang om att blanda in kronofogden, som i sin tur kräver identifiering av de som skall avhysas, som om det gällde en vanlig vräkning av en hyresgäst som misskött sig. Även i det fallet hade man dock kunnat strunta i identifieringen och tillämpat paragraf 49 i delgivningslagen om kungörelsedelgivning till en obestämd krets eller stort antal personer.

Såldes behövs det egentligen inga skärpningar av lagen för att komma till rätta med illegala läger och kåkstäder. Det räcker med att polis och rättsvårdande myndigheter faktiskt sköter sitt jobb och gör det som de är ålagda. Den visade underlåtenheten kommer att undergräva medborgarnas förtroende för rättsstaten, och det är allvarligt. Fråga bara markägaren i Malmö.

Till sist blev det en oerhört svensk lösning på det omfattande problemet med den illegala ockupationen av en industritomt på Sorgenfri i Malmö. Det blev miljöskäl som fällde avgörandet. Lägret hade blivit en sanitär olägenhet för både de boende och för omgivningen, lägg därtill brandrisken, så därför skulle det utrymmas. För det fick man ta polisen till hjälp, och den här gången kunde de inte vägra. Men missriktade vänsteraktivister har försökt att stoppa det hela, vilket inte är att förvåna. De brukar ju normalt inte ha någon större respekt för andras egendom.

Eländet är dock inte slut för markägaren, som i drygt ett års tid försökt förmå myndigheterna att agera mot ockupationen och framväxten av ett slumområde på hans mark. Nu kommer han att av kommunen åläggas att straffavgift för saneringen på som mest 375 000 kronor, enligt Miljöbalken 26:18. Skall man skratta eller gråta? Det är ju rent stötande. Här har polis, myndigheter och politiker stått med armarna i kors och när de sent omsider agerar så skyfflas ansvar och kostnader över på markägaren vars äganderätt kränkts.

Visst kan man känna sympati för de så kallade EU-migranterna och deras utsatta situation, men det ger dem inte rätt att ta annans mark i besittning. Lagen måste gälla lika för alla, annars är vi farligt ute. Lika lite som det är accepterat att en person bryter sig in i ditt hem och slår sig ned på ditt vardagsrumsgolv, lika lite accepterat måste det vara när en grupp människor gör samma sak på en tomt. Det är dock precis det som hänt i Malmö, förmodligen eftersom man var rädda för att i kölvattnet av debatten om polisens romregister bli anklagade för rasism. Men det är inte rasism att kräva allas likhet inför lagen!

Det finns många utmärkta lagar som polisen kunnat luta sig mot, som Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande, liksom Polislagens paragraf 13 som ger dem rätt att avvisa eller avlägsna personer från ett område eller utrymme om det behövs för att avvärja straffbelagd handling – exempelvis en olaglig ockupation. Men det har polisen valt att blunda för och istället krånglat in sig i ett irrelevant resonemang om att blanda in kronofogden, som i sin tur kräver identifiering av de som skall avhysas, som om det gällde en vanlig vräkning av en hyresgäst som misskött sig. Även i det fallet hade man dock kunnat strunta i identifieringen och tillämpat paragraf 49 i delgivningslagen om kungörelsedelgivning till en obestämd krets eller stort antal personer.

Såldes behövs det egentligen inga skärpningar av lagen för att komma till rätta med illegala läger och kåkstäder. Det räcker med att polis och rättsvårdande myndigheter faktiskt sköter sitt jobb och gör det som de är ålagda. Den visade underlåtenheten kommer att undergräva medborgarnas förtroende för rättsstaten, och det är allvarligt. Fråga bara markägaren i Malmö.