2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Informationskriget är här

LEDARE

Sverige ska fortast möjligt ansluta sig till Natos center för strategisk kommunikation. Vårt försvar är för dåligt rustat även på informationskrigets område. Vi behöver Natos hjälp för att bygga upp vår egen förmåga på alla försvarsområden.

Alla tecken talar för ett svenskt Natomedlemskap. På egen hand har vi inte den försvarsförmåga som krävs för att garantera nationens säkerhet. Vi behöver därför den försvarsgaranti som ett medlemskap ger.

De borgerliga partierna har efter lite vånda hos Centern tagit sig samman, men det verkar som om Socialdemokraterna inte till fullo inser att Sveriges tid som en förment neutral stat är förbi. Möjligen tror man att ett Natomedlemskap försvårar, vad som verkar vara, regeringens främsta utrikespolitiska mål –en plats i FN:s säkerhetsråd.

Även om Sverige velar om Nato så har vi fördjupat samarbetet med försvarsorganisationen, bland annat genom övningar inom svenskt territorium som flygövningen Arctic Challenge Exercise tidigare i år. Vi kommer med all sannolikhet att få ett värdlandsavtal med Nato och förhoppningsvis ansluter vi oss till Stratcom.

Stratcom är Natos center för strategisk kommunikation i Riga, Lettland. Alla Nato-länder deltar inte men talande nog Baltstaterna och Polen. Storbritannien, Tyskland och USA är naturligtvis med, och även Finland.

Finnarna ska utbilda 100 personer för att övervaka desinformation riktat mot Finland. Sverige håller på med samma sak. Myndigheten för skydd och beredskap bygger just nu upp ett försvar mot informationskrigsföring.

Det är ingen tvekan om att försvaret är riktat mot Ryssland, mästaren i informationskrigsföring. Effektiviteten och fräckheten i den ryska desinformationen i Ukraina förskräcker.

President Vladimir Putin har satsat stort, inte bara på pansarvagnar och stridsflygplan, utan även på propagandavapnet. Genom att bygga upp och kontrollera informationskanaler som tevekanalen RT (Russia Today) och nyhetstjänsten Sputnik, som båda finns tillgängliga på flera språk, kan Kreml effektivt påverka opinioner.

Sputnik framför så uppenbart vinklade nyheter att den mest liknar den Nordkoreanska motsvarigheten Korean Central News Agency, om än med en otroligt mycket större budget.

Men den ryska desinformationen är mer sofistikerad än så. En viktig del av Kremls påverkansarbete sker via så kallade troll på nätet, som arbetar i kommentarsfälten med att skriva Putinvänliga inlägg.

Propagandan handlar inte om att basunera ut sitt eget budskap utan mer om att skapa misstro genom att se till att det finns alternativa förklaringar till olika skeenden. Så fort svenska marinen jagar en misstänkt ubåt dyker en mängd andra förklaringar upp. Minkar, sillar, berusade ögonvittnen, fritidsbåtar med mera, det viktiga är inte att förklaringen är sannolik utan att det är en annan förklaring än att det rör sig om en rysk ubåt. När förklaringarna sedan återrapporteras av svenska media får de legitimitet och fler och fler börjar undra om inte marinen slösar sjunkbomber på sälar.

Sverige behöver bli bättre på att identifiera och hantera propaganda och desinformation. Därför är det viktigt att vi deltar i Natos Stratcom och så fort som möjligt kommer till skott och ansöker om medlemskap i Nato.

Alla tecken talar för ett svenskt Natomedlemskap. På egen hand har vi inte den försvarsförmåga som krävs för att garantera nationens säkerhet. Vi behöver därför den försvarsgaranti som ett medlemskap ger.

De borgerliga partierna har efter lite vånda hos Centern tagit sig samman, men det verkar som om Socialdemokraterna inte till fullo inser att Sveriges tid som en förment neutral stat är förbi. Möjligen tror man att ett Natomedlemskap försvårar, vad som verkar vara, regeringens främsta utrikespolitiska mål –en plats i FN:s säkerhetsråd.

Även om Sverige velar om Nato så har vi fördjupat samarbetet med försvarsorganisationen, bland annat genom övningar inom svenskt territorium som flygövningen Arctic Challenge Exercise tidigare i år. Vi kommer med all sannolikhet att få ett värdlandsavtal med Nato och förhoppningsvis ansluter vi oss till Stratcom.

Stratcom är Natos center för strategisk kommunikation i Riga, Lettland. Alla Nato-länder deltar inte men talande nog Baltstaterna och Polen. Storbritannien, Tyskland och USA är naturligtvis med, och även Finland.

Finnarna ska utbilda 100 personer för att övervaka desinformation riktat mot Finland. Sverige håller på med samma sak. Myndigheten för skydd och beredskap bygger just nu upp ett försvar mot informationskrigsföring.

Det är ingen tvekan om att försvaret är riktat mot Ryssland, mästaren i informationskrigsföring. Effektiviteten och fräckheten i den ryska desinformationen i Ukraina förskräcker.

President Vladimir Putin har satsat stort, inte bara på pansarvagnar och stridsflygplan, utan även på propagandavapnet. Genom att bygga upp och kontrollera informationskanaler som tevekanalen RT (Russia Today) och nyhetstjänsten Sputnik, som båda finns tillgängliga på flera språk, kan Kreml effektivt påverka opinioner.

Sputnik framför så uppenbart vinklade nyheter att den mest liknar den Nordkoreanska motsvarigheten Korean Central News Agency, om än med en otroligt mycket större budget.

Men den ryska desinformationen är mer sofistikerad än så. En viktig del av Kremls påverkansarbete sker via så kallade troll på nätet, som arbetar i kommentarsfälten med att skriva Putinvänliga inlägg.

Propagandan handlar inte om att basunera ut sitt eget budskap utan mer om att skapa misstro genom att se till att det finns alternativa förklaringar till olika skeenden. Så fort svenska marinen jagar en misstänkt ubåt dyker en mängd andra förklaringar upp. Minkar, sillar, berusade ögonvittnen, fritidsbåtar med mera, det viktiga är inte att förklaringen är sannolik utan att det är en annan förklaring än att det rör sig om en rysk ubåt. När förklaringarna sedan återrapporteras av svenska media får de legitimitet och fler och fler börjar undra om inte marinen slösar sjunkbomber på sälar.

Sverige behöver bli bättre på att identifiera och hantera propaganda och desinformation. Därför är det viktigt att vi deltar i Natos Stratcom och så fort som möjligt kommer till skott och ansöker om medlemskap i Nato.