2015-10-12 23:16

2015-10-12 23:39

Nya Wermlands-Tidningen har sorg

LEDARE

Värmlänning. På måndagen avled NWT:s koncernchef Lars Ander, 74 år. Lars Ander var en skicklig tidningsman som med långsiktighet och stort tekniskt intresse byggde upp en av Sveriges starkaste mediekoncerner. Men Lars Ander var också en engagerad samhällsmedborgare och en stolt värmlänning.

Lars Ander representerar tredje generationens tidningsägare. Hans farfar Ernst Ander (1878-1939) köpte Nya Wermlands-Tidningen under 1900-talets första årtionden. Hans far Gustaf Ander (1912-2000) tog över ett företag på konkursens brant 1939 och byggde upp en av Sveriges starkaste tidningskoncerner. Men devisen förvärva, ärva och fördärva, som används för att beskriva utvecklingen i många familjeföretag, gällde inte för Lars Ander och Nya Wermlands-Tidningen.

Tvärtom växte sig företaget ännu starkare under Lars Anders ledning, först som VD och sedermera som koncernchef. Lars Ander var en skicklig affärsman. Han var tidigt tekniskt intresserad och tidningen tog under hans ledning viktiga steg i utvecklingen. Det var offsetsatsningen 1969, det var den nya tidningspressen 1996, men det var också den stora digitala satsningen tillsammans med den norska tidningskoncernen Schibsted som startades förra året.

Men även om Lars Ander var ekonom, så var han också tidningsman. Lars Ander visste att utan svarta siffror i bokslutet blir det heller inga svarta bokstäver i tidningsspalterna. Tidningens ekonomi och dess publicistiska idé, en fri och oberoende journalistik, hänger intimt ihop. Ett tidningsföretag som står ekonomiskt starkt behöver inte stryka någon medhårs.

Lars Ander var även en aktiv samhällsmedborgare och en stolt värmlänning. Flera stora byggprojekt i Karlstad, Löfbergs Arena och Mitticity, kunde starta sedan Lars Ander och NWT-koncernen ställt sig bakom planerna. Lars Ander var även engagerad i de baltiska staternas utveckling efter frigörelsen från Sovjetunionen och NWT var med som en viktig finansiär av svenska handelshögskolan i Riga. Lars Ander var även starkt intresserad av Karlstads universitets utveckling och satt i flera år i universitetets styrelse.

Det går inte att sammanfatta Lars Anders gärning som koncernchef för Nya Wermlands-Tidningen utan att nämna förhållandet till vårt grannland Norge. NWT var tidigt ute med ägande i norska tidningar, bland annat i Oslotidningen Dagbladet. Men det var en annan affär som så småningom ledde till att NWT-koncernen i dag är den fjärde största ägaren av norska Schibsted-koncernen. NWT investerade år 2003 en dryg miljon kronor i köp- och säljsajten Blocket. Tre år senare såldes bolaget till Aftonbladet och NWT och flera andra tidigare ägare fick betalt i aktier i Schibsted.

Andra hade säkert hämtat hem vinsten och varit glada för en utmärkt affär. Men Lars Ander förstod att vara långsiktig. Han förstod att ett intimt samarbete med en av världens ledande tidningskoncerner med en stark digital framtoning, på sikt skulle gynna NWT-koncernen mer än kortsiktiga ekonomiska klipp.

Så kan också Lars Anders gärning som koncernchef sammanfattas: En långsiktighet i allt agerande, en stark medvetenhet om ekonomiska realiteter, en vilja att satsa på ny teknik och framför allt – alltid Nya Wermlands-Tidningens bästa för ögonen.

Lars Ander representerar tredje generationens tidningsägare. Hans farfar Ernst Ander (1878-1939) köpte Nya Wermlands-Tidningen under 1900-talets första årtionden. Hans far Gustaf Ander (1912-2000) tog över ett företag på konkursens brant 1939 och byggde upp en av Sveriges starkaste tidningskoncerner. Men devisen förvärva, ärva och fördärva, som används för att beskriva utvecklingen i många familjeföretag, gällde inte för Lars Ander och Nya Wermlands-Tidningen.

Tvärtom växte sig företaget ännu starkare under Lars Anders ledning, först som VD och sedermera som koncernchef. Lars Ander var en skicklig affärsman. Han var tidigt tekniskt intresserad och tidningen tog under hans ledning viktiga steg i utvecklingen. Det var offsetsatsningen 1969, det var den nya tidningspressen 1996, men det var också den stora digitala satsningen tillsammans med den norska tidningskoncernen Schibsted som startades förra året.

Men även om Lars Ander var ekonom, så var han också tidningsman. Lars Ander visste att utan svarta siffror i bokslutet blir det heller inga svarta bokstäver i tidningsspalterna. Tidningens ekonomi och dess publicistiska idé, en fri och oberoende journalistik, hänger intimt ihop. Ett tidningsföretag som står ekonomiskt starkt behöver inte stryka någon medhårs.

Lars Ander var även en aktiv samhällsmedborgare och en stolt värmlänning. Flera stora byggprojekt i Karlstad, Löfbergs Arena och Mitticity, kunde starta sedan Lars Ander och NWT-koncernen ställt sig bakom planerna. Lars Ander var även engagerad i de baltiska staternas utveckling efter frigörelsen från Sovjetunionen och NWT var med som en viktig finansiär av svenska handelshögskolan i Riga. Lars Ander var även starkt intresserad av Karlstads universitets utveckling och satt i flera år i universitetets styrelse.

Det går inte att sammanfatta Lars Anders gärning som koncernchef för Nya Wermlands-Tidningen utan att nämna förhållandet till vårt grannland Norge. NWT var tidigt ute med ägande i norska tidningar, bland annat i Oslotidningen Dagbladet. Men det var en annan affär som så småningom ledde till att NWT-koncernen i dag är den fjärde största ägaren av norska Schibsted-koncernen. NWT investerade år 2003 en dryg miljon kronor i köp- och säljsajten Blocket. Tre år senare såldes bolaget till Aftonbladet och NWT och flera andra tidigare ägare fick betalt i aktier i Schibsted.

Andra hade säkert hämtat hem vinsten och varit glada för en utmärkt affär. Men Lars Ander förstod att vara långsiktig. Han förstod att ett intimt samarbete med en av världens ledande tidningskoncerner med en stark digital framtoning, på sikt skulle gynna NWT-koncernen mer än kortsiktiga ekonomiska klipp.

Så kan också Lars Anders gärning som koncernchef sammanfattas: En långsiktighet i allt agerande, en stark medvetenhet om ekonomiska realiteter, en vilja att satsa på ny teknik och framför allt – alltid Nya Wermlands-Tidningens bästa för ögonen.