2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Stötta kommunerna

LEDARE

Kommunerna är hårt pressade av den strida ström av asylsökande som kommer till Sverige, omkring 2 000 om dagen. Alla dessa ska ta om hand och placeras ut på boenden runt om i landet i väntan på att deras asylansökan prövas, vilket tar längre och längre tid eftersom myndigheterna som handlägger ansökningarna är överbelastade – lindrigt uttryckt.

Vissa kommuner får ta ett enormt ansvar för dessa flyktingar. Ett närliggande exempel är Filipstads kommun som har haft ett mycket stort flyktingmottagande. Så stort att kommunen nu inte kan bereda skolgång till flyktingbarnen. Skolgång som de har laglig rätt till, vilket migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) poängterat. I en intervju med SVT Nyheterna Värmland menar han att kommunerna får bygga ut verksamheten för att klara lagens krav.

Uttalandet fick kommunalrådet Daniel Schützer (S) i Årjäng att ilskna till. Han skrev i ett omtalat facebookinlägg att Morgan Johansson är dum i huvudet. Sen följde han upp inlägget med att in en tv-intervju tillägga att Johansson är ”så dum att klockorna stannar och blommorna vissnar”.

Uttalandet spetsar till den konflikt som finns mellan de i huvudsak socialdemokratiskt styrda stora mottagarkommunerna och regeringen – och riksdagen kanske ska tilläggas. Det stora besluten i flyktingmottagandet sker på nationell nivå. Det är riksdagspolitikerna som med hög svansföring agerar humanitär stormakt inom EU. Men det är kommunerna som ska skaka fram resurser för vård och skola.

Att rekrytera lärare och vårdpersonal till gamla bruksorter och inlandskommuner har varit en utmaning under en längre tid, och är knappast en fråga som kommer att lösa sig bara för att behovet är akut.

De kommuner som har det största mottagandet har varit förlorare under lång tid. Industrierna har försvunnit en efter en och lämnat vakanser i de kommunala bostadsbestånden. De lediga lägenheterna är numera fulla. Samtidig som jobben inte har blivit fler på orten. Om inte arbetstillfällena ökar snabbt kommer dessa orters problem snabbt att förvärras.

Statens ansvar för de asylsökande är inte obegränsat. Efter något år går försörjningsansvaret över till kommunerna vars budgetar för försörjningsstöd lär komma att explodera. Kommunerna kommer inte att klara av den övergången, staten måste ta ett större ansvar om det ska fungera.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i en rapport förutspått att kommunernas utgifter kommer att öka med 270 miljarder kronor mellan åren 2014-2019, inte uteslutande men till stor del beroende på migrationen. Det motsvarar en höjning av kommunalskatten med två kronor fram till år 2019. Morgan Johansson får gärna berätta vad regeringen kommer att göra för att minska kommunernas börda.

Vissa kommuner får ta ett enormt ansvar för dessa flyktingar. Ett närliggande exempel är Filipstads kommun som har haft ett mycket stort flyktingmottagande. Så stort att kommunen nu inte kan bereda skolgång till flyktingbarnen. Skolgång som de har laglig rätt till, vilket migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) poängterat. I en intervju med SVT Nyheterna Värmland menar han att kommunerna får bygga ut verksamheten för att klara lagens krav.

Uttalandet fick kommunalrådet Daniel Schützer (S) i Årjäng att ilskna till. Han skrev i ett omtalat facebookinlägg att Morgan Johansson är dum i huvudet. Sen följde han upp inlägget med att in en tv-intervju tillägga att Johansson är ”så dum att klockorna stannar och blommorna vissnar”.

Uttalandet spetsar till den konflikt som finns mellan de i huvudsak socialdemokratiskt styrda stora mottagarkommunerna och regeringen – och riksdagen kanske ska tilläggas. Det stora besluten i flyktingmottagandet sker på nationell nivå. Det är riksdagspolitikerna som med hög svansföring agerar humanitär stormakt inom EU. Men det är kommunerna som ska skaka fram resurser för vård och skola.

Att rekrytera lärare och vårdpersonal till gamla bruksorter och inlandskommuner har varit en utmaning under en längre tid, och är knappast en fråga som kommer att lösa sig bara för att behovet är akut.

De kommuner som har det största mottagandet har varit förlorare under lång tid. Industrierna har försvunnit en efter en och lämnat vakanser i de kommunala bostadsbestånden. De lediga lägenheterna är numera fulla. Samtidig som jobben inte har blivit fler på orten. Om inte arbetstillfällena ökar snabbt kommer dessa orters problem snabbt att förvärras.

Statens ansvar för de asylsökande är inte obegränsat. Efter något år går försörjningsansvaret över till kommunerna vars budgetar för försörjningsstöd lär komma att explodera. Kommunerna kommer inte att klara av den övergången, staten måste ta ett större ansvar om det ska fungera.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i en rapport förutspått att kommunernas utgifter kommer att öka med 270 miljarder kronor mellan åren 2014-2019, inte uteslutande men till stor del beroende på migrationen. Det motsvarar en höjning av kommunalskatten med två kronor fram till år 2019. Morgan Johansson får gärna berätta vad regeringen kommer att göra för att minska kommunernas börda.