2015-10-03 06:00

2015-10-03 06:00

KD vill sänka skatten

Kristdemokraterna har nu presenterat sina budgetförslag och sänkta skatter är deras huvudbudskap. Sänkta skatter på arbete för de som står längst från arbetsmarknaden: ungdomar och nyanlända. Till skillnad från regeringen som inte verkar göra koppling mellan arbete och kostnaden för att anställa någon.

KD:s huvudnummer i budgetmotionen är att ungdomar under 25 år inte ska behöva deklarera för sina intjänade första 500 000 kronor. För de med akademisk examen är fristen förlängd till 30 år. Det samma gäller för nyanlända. Det är i och för sig bra förslag då de riktar insatsen på den punkt skon klämmer lönekilen.

Det är helt enkelt för dyrt för en vanlig löntagare att anställa någon vitt på grund av löneskatterna. Alla som haft behov av en elektriker eller rörmokare förstår problemet. Rut- och rot-avdragen gör med sin skatterabatt det överkomligare att anlita hantverkare. KD och allianspartierna inser detta men regeringen framhärdar i sin vilja att trappa ned avdragsmöjligheterna för arbeten i hemmen.

Ett intressant förslag från KD är att sänka momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder från 25 till sex procent. Tanken är att det ska växa fram en marknad för hushållstjänster. Själva idén är intressant inte bara av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det finns en miljödimension i det hela.

Genom att göra en ännu större satsning på reparationer av hushållsvaror, exempelvis genom ett reparationsavdrag, skulle förhoppningsvis färre prylar hamna på soptippen. Det finns ett konservativt anslag, ett förvaltarskap, i detta som säkert skulle väcka genklang hos fler än kristdemokrater.

I vår era av masskonsumtion är det billigare att köpa ett nytt kylskåp när det gamla gått sönder, även om det är ett enkelt fel som skulle kunna repareras. En viktig anledning till att kylskåpen är så billiga är att det arbete de innehåller har utförts i länder med lägre löner än i Sverige. Kostnaden få en reparatör att komma hem och byta ut den trasig termostat vägs mot att en resa till den lokala köpladan för att inhandla ett nytt kylskåp. Sänkta kostnader för arbete skulle kunna skapa både arbete och en ansvarsfullare konsumtion.

Jobbskatteavdraget, som är en av alliansens största bedrifter, vill KD utveckla. Tanken är att ge de som går från långstidsarbetslöshet till arbete ett fördubblat jobbskatteavdrag under en tid som står i relation till sjukskrivningstiden. Kritikerna kommer att säga att mer pengar i plånboken inte påvekar de sjukskrivnas återinträde på arbetsmarknaden, men erfarenheten visar att ekonomiska incitament påverkar arbetsförheten.

Jämfört med regeringens budget vill KD sänka skatterna med 30 miljarder kronor och glädjande nog på ett sätt som ökar antalet arbetade timmar. Synd bara att KD tillsammans med övriga allianspartier inte tänker omsätta sitt budgetprat till politik, utan tänker låta regeringen få igenom sin budget.

Kristdemokraterna har nu presenterat sina budgetförslag och sänkta skatter är deras huvudbudskap. Sänkta skatter på arbete för de som står längst från arbetsmarknaden: ungdomar och nyanlända. Till skillnad från regeringen som inte verkar göra koppling mellan arbete och kostnaden för att anställa någon.

KD:s huvudnummer i budgetmotionen är att ungdomar under 25 år inte ska behöva deklarera för sina intjänade första 500 000 kronor. För de med akademisk examen är fristen förlängd till 30 år. Det samma gäller för nyanlända. Det är i och för sig bra förslag då de riktar insatsen på den punkt skon klämmer lönekilen.

Det är helt enkelt för dyrt för en vanlig löntagare att anställa någon vitt på grund av löneskatterna. Alla som haft behov av en elektriker eller rörmokare förstår problemet. Rut- och rot-avdragen gör med sin skatterabatt det överkomligare att anlita hantverkare. KD och allianspartierna inser detta men regeringen framhärdar i sin vilja att trappa ned avdragsmöjligheterna för arbeten i hemmen.

Ett intressant förslag från KD är att sänka momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder från 25 till sex procent. Tanken är att det ska växa fram en marknad för hushållstjänster. Själva idén är intressant inte bara av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det finns en miljödimension i det hela.

Genom att göra en ännu större satsning på reparationer av hushållsvaror, exempelvis genom ett reparationsavdrag, skulle förhoppningsvis färre prylar hamna på soptippen. Det finns ett konservativt anslag, ett förvaltarskap, i detta som säkert skulle väcka genklang hos fler än kristdemokrater.

I vår era av masskonsumtion är det billigare att köpa ett nytt kylskåp när det gamla gått sönder, även om det är ett enkelt fel som skulle kunna repareras. En viktig anledning till att kylskåpen är så billiga är att det arbete de innehåller har utförts i länder med lägre löner än i Sverige. Kostnaden få en reparatör att komma hem och byta ut den trasig termostat vägs mot att en resa till den lokala köpladan för att inhandla ett nytt kylskåp. Sänkta kostnader för arbete skulle kunna skapa både arbete och en ansvarsfullare konsumtion.

Jobbskatteavdraget, som är en av alliansens största bedrifter, vill KD utveckla. Tanken är att ge de som går från långstidsarbetslöshet till arbete ett fördubblat jobbskatteavdrag under en tid som står i relation till sjukskrivningstiden. Kritikerna kommer att säga att mer pengar i plånboken inte påvekar de sjukskrivnas återinträde på arbetsmarknaden, men erfarenheten visar att ekonomiska incitament påverkar arbetsförheten.

Jämfört med regeringens budget vill KD sänka skatterna med 30 miljarder kronor och glädjande nog på ett sätt som ökar antalet arbetade timmar. Synd bara att KD tillsammans med övriga allianspartier inte tänker omsätta sitt budgetprat till politik, utan tänker låta regeringen få igenom sin budget.