2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Denna kåk har varit våran

Signerat:

Besynnerligt. Vissa debattörer har till och med försvarat kåkstäderna runt om i landet med hänvisning till allemansrätten, vilket är rent nys, skriver Jonatan Lönnqvist.

”Vi uppskattar att ni har så rent och fint i lägret och har byggt så fina kojor.” Så yttrade sig en av de som engagerat sig för den illegala kåkstaden som vuxit upp i centrala Malmö. Det var onsdagens Uppdrag Granskning i SVT som tog upp några av de problem som uppstått när EU-medborgare, ofta romer från Bulgarien och Rumänien, med den fria rörlighetens hjälp sökt sig till Sverige.

De svenska aktivisterna i Malmö har genom att överklaga miljöförvaltningens beslut lyckas stoppa en avhysning av migranterna, som olovligen tagit en privat tomt i besittning, med hänvisning till sanitära olägenheter – rent och fint är nämligen det sista man kan säga om kåkstaden. I aktivisternas värld är det en kränkning av mänskliga rättigheter att inte få flytta in på någon annans mark, slänga sopor omkring sig och gå till närmsta kyrkogård för att uträtta sina behov.

Vissa debattörer har till och med försvarat kåkstäderna runt om i landet med hänvisning till allemansrätten, vilket är rent nys. På Naturvårdsverkets hemsida står det: ”Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov.” För några år sedan var frågan om hemlösa EU-medborgare mest ett storstadsproblem. Då det rörde sig om ett mycket mindre antal personer stannade ofta irritationen vid den musikaliska nivån, hos de som försörjde sig som musikanter på gator och i kollektivtrafiken. Men i takt med en ökad tillströmning har det blivit en fråga för hela landet.

Uppdrag Granskning besökte även Högfors och Mossgruvan i Bergslagen. Där har upp emot 100 migranter, många bärplockare, bosatt sig i samhället. Vissa hyr in sig i nedgångna fastigheter, andra bor i husvagnar. I en sommarstuga har någon brutit sig in och där bor nu en familj på åtta personer. Husets rättmätige ägare har polisanmält men polisen har lagt ner utredningen och hänvisar till Kronofogden som kan göra en avhysning. Men Kronofogden gör inget eftersom det inte går att fastställa identiteten på dem som bor i stugan.

Det är helt befängt att Kronofogden ska vara den som agerar i sådana här situationer. Detta handlar inte om någon som har hyrt en bostad och sedan struntat i att betala hyran, eller om bostadsrättsinnehavare som inte sköter amorteringarna. Utan det handlar om ett pågående brott där någon ”olovligen rubbar annans besittning” (Brottsbalken 8 kap 8 §).

En av de boende i Bergslagen konstaterar i programmet att många i bygden är jägare – det finns vapen i de flesta hem. Om rättssamhället, av rädsla för anklagelser om antiziganism, börjar dagtinga med så grundläggande saker som äganderätt och hemfrid, och inte hjälper en svensk pensionär att freda sin sommarstuga är risken stor att folk snart tar lagen i egna händer.

Vissa personer tar varje chans att rikta anklagelser om främlingsfientlighet. Därför behöver polisen känna att de har ett starkt politiskt stöd, ända från Rosenbad, för att upprätthålla lag och ordning även i de här situationerna.

Jonatan Lönnqvist

Svenska Nyhetsbyrån

”Vi uppskattar att ni har så rent och fint i lägret och har byggt så fina kojor.” Så yttrade sig en av de som engagerat sig för den illegala kåkstaden som vuxit upp i centrala Malmö. Det var onsdagens Uppdrag Granskning i SVT som tog upp några av de problem som uppstått när EU-medborgare, ofta romer från Bulgarien och Rumänien, med den fria rörlighetens hjälp sökt sig till Sverige.

De svenska aktivisterna i Malmö har genom att överklaga miljöförvaltningens beslut lyckas stoppa en avhysning av migranterna, som olovligen tagit en privat tomt i besittning, med hänvisning till sanitära olägenheter – rent och fint är nämligen det sista man kan säga om kåkstaden. I aktivisternas värld är det en kränkning av mänskliga rättigheter att inte få flytta in på någon annans mark, slänga sopor omkring sig och gå till närmsta kyrkogård för att uträtta sina behov.

Vissa debattörer har till och med försvarat kåkstäderna runt om i landet med hänvisning till allemansrätten, vilket är rent nys. På Naturvårdsverkets hemsida står det: ”Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov.” För några år sedan var frågan om hemlösa EU-medborgare mest ett storstadsproblem. Då det rörde sig om ett mycket mindre antal personer stannade ofta irritationen vid den musikaliska nivån, hos de som försörjde sig som musikanter på gator och i kollektivtrafiken. Men i takt med en ökad tillströmning har det blivit en fråga för hela landet.

Uppdrag Granskning besökte även Högfors och Mossgruvan i Bergslagen. Där har upp emot 100 migranter, många bärplockare, bosatt sig i samhället. Vissa hyr in sig i nedgångna fastigheter, andra bor i husvagnar. I en sommarstuga har någon brutit sig in och där bor nu en familj på åtta personer. Husets rättmätige ägare har polisanmält men polisen har lagt ner utredningen och hänvisar till Kronofogden som kan göra en avhysning. Men Kronofogden gör inget eftersom det inte går att fastställa identiteten på dem som bor i stugan.

Det är helt befängt att Kronofogden ska vara den som agerar i sådana här situationer. Detta handlar inte om någon som har hyrt en bostad och sedan struntat i att betala hyran, eller om bostadsrättsinnehavare som inte sköter amorteringarna. Utan det handlar om ett pågående brott där någon ”olovligen rubbar annans besittning” (Brottsbalken 8 kap 8 §).

En av de boende i Bergslagen konstaterar i programmet att många i bygden är jägare – det finns vapen i de flesta hem. Om rättssamhället, av rädsla för anklagelser om antiziganism, börjar dagtinga med så grundläggande saker som äganderätt och hemfrid, och inte hjälper en svensk pensionär att freda sin sommarstuga är risken stor att folk snart tar lagen i egna händer.

Vissa personer tar varje chans att rikta anklagelser om främlingsfientlighet. Därför behöver polisen känna att de har ett starkt politiskt stöd, ända från Rosenbad, för att upprätthålla lag och ordning även i de här situationerna.

Jonatan Lönnqvist

Svenska Nyhetsbyrån