2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Mer makt till kommunerna

Brev till ledarsidan:

Svar till ledare (31/8)

NWT:s ledarsida tar upp Centerpartiets förslag om att ge kommunerna makt och resurser för placering och etablering av flyktingar. Tyvärr missar ledaren många avgörande problem med dagens mottagande och på vilket sätt kommunernas situation skulle underlättas av våra reformer.

Naturligtvis är det ett problem om kommunerna inte har de resurser som behövs i form av både ekonomiska medel och i form av makt över sin situation. Men det är just mer resurser och mer makt över situationen som våra förslag skulle ge kommunerna.

Ett av de stora problemen för kommunerna är att upphandling och placering av boenden sker centralt från Migrationsverket, helt utan inflytande från kommunerna. Kommunen ställs inför fullbordat faktum och kan från en dag till nästa ha hundratals nya invånare – någonting som ställer till stora problem för den kommun som utan förvarning måste få fram socialsekreterare, lärare och förskoleplatser. Om ansvaret för boende till asylsökande ligger på kommunerna kommer de ha möjlighet att förbereda mottagandet och själva välja den bästa formen. Dessutom skulle en jämnare fördelning mellan kommunerna givetvis leda till ett starkt förbättrat mottagande. I dag ser vi hur vissa kommuner, inte minst på grund av Migrationsverkets upphandlingar, tvingas ta ett enormt stort ansvar medan andra knappt tar emot någon. Det är helt orimligt att det ska få fortsätta så.

NWT oroar sig också över hur stödet för förslagen skulle se ut ute i landet. Under våren har jag rest runt i 49 kommuner och pratat med lokala företrädare för både Centerpartiet och andra partier om flyktingmottagandet och om våra förslag. Att kommuner ska få makten över mottagandet så att de bättre kan placera och planera är någonting som tas emot med stor entusiasm. Det är precis vad som efterfrågats. Så på den punkten ser jag ingen anledning till oro.

Johanna Jönsson (C)

Riksdagsledamot och talesperson i migrations- och integrationspolitik

NWT svarar: Det är bra att C försöker hitta nya vägar för att förbättra flyktingmottagandet. Om kommunerna skall få mer ansvar måste de också få mer resurser, men är det verkligen rimligt att tänka sig att Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens resurser skulle göra mer nytta om de administrerades av kommunerna?

Kommunernas möjligheter att finansiera kostnaderna för flyktingmottagandet är varierande, många kommuner lär tvingas höja skatten eller omprioritera resurser för att få budgetarna att gå ihop. Att i det läget belasta både kommunpolitiker och tjänstemän med delar av statens ansvar för flyktingmottagandet riskerar att leda till kommunalpolitiska strider om budgetposter. Vad kommer att hända om vägunderhåll och äldreboenden skall behandlas inom samma kommunala verksamhet som upphandling av asylboenden av Bert Karlsson?

Risken finns att C:s förslag skulle kunna skapa en hel del oreda och konflikter inom kommunpolitiken. Varifrån tar man pengar när de avdelade statliga medlen tryter?

NWT:s politiska redaktion

Svar till ledare (31/8)

NWT:s ledarsida tar upp Centerpartiets förslag om att ge kommunerna makt och resurser för placering och etablering av flyktingar. Tyvärr missar ledaren många avgörande problem med dagens mottagande och på vilket sätt kommunernas situation skulle underlättas av våra reformer.

Naturligtvis är det ett problem om kommunerna inte har de resurser som behövs i form av både ekonomiska medel och i form av makt över sin situation. Men det är just mer resurser och mer makt över situationen som våra förslag skulle ge kommunerna.

Ett av de stora problemen för kommunerna är att upphandling och placering av boenden sker centralt från Migrationsverket, helt utan inflytande från kommunerna. Kommunen ställs inför fullbordat faktum och kan från en dag till nästa ha hundratals nya invånare – någonting som ställer till stora problem för den kommun som utan förvarning måste få fram socialsekreterare, lärare och förskoleplatser. Om ansvaret för boende till asylsökande ligger på kommunerna kommer de ha möjlighet att förbereda mottagandet och själva välja den bästa formen. Dessutom skulle en jämnare fördelning mellan kommunerna givetvis leda till ett starkt förbättrat mottagande. I dag ser vi hur vissa kommuner, inte minst på grund av Migrationsverkets upphandlingar, tvingas ta ett enormt stort ansvar medan andra knappt tar emot någon. Det är helt orimligt att det ska få fortsätta så.

NWT oroar sig också över hur stödet för förslagen skulle se ut ute i landet. Under våren har jag rest runt i 49 kommuner och pratat med lokala företrädare för både Centerpartiet och andra partier om flyktingmottagandet och om våra förslag. Att kommuner ska få makten över mottagandet så att de bättre kan placera och planera är någonting som tas emot med stor entusiasm. Det är precis vad som efterfrågats. Så på den punkten ser jag ingen anledning till oro.

Johanna Jönsson (C)

Riksdagsledamot och talesperson i migrations- och integrationspolitik

NWT svarar: Det är bra att C försöker hitta nya vägar för att förbättra flyktingmottagandet. Om kommunerna skall få mer ansvar måste de också få mer resurser, men är det verkligen rimligt att tänka sig att Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens resurser skulle göra mer nytta om de administrerades av kommunerna?

Kommunernas möjligheter att finansiera kostnaderna för flyktingmottagandet är varierande, många kommuner lär tvingas höja skatten eller omprioritera resurser för att få budgetarna att gå ihop. Att i det läget belasta både kommunpolitiker och tjänstemän med delar av statens ansvar för flyktingmottagandet riskerar att leda till kommunalpolitiska strider om budgetposter. Vad kommer att hända om vägunderhåll och äldreboenden skall behandlas inom samma kommunala verksamhet som upphandling av asylboenden av Bert Karlsson?

Risken finns att C:s förslag skulle kunna skapa en hel del oreda och konflikter inom kommunpolitiken. Varifrån tar man pengar när de avdelade statliga medlen tryter?

NWT:s politiska redaktion