2015-08-04 06:01

2015-08-04 06:01

Terrorresor måste förbjudas

Det måste till skarpare och bättre metoder för att motverka att extremister åker från Sverige för att delta i terrorhandlingar, och sedan kommer tillbaka hit utan konsekvenser för dem och de dessutom blir säkerhetsrisker här. Flera förslag har kommit den senaste tiden, men sent skall syndarna vakna!

Just nu så är regeringens förslag om att bland annat kriminalisera terrorresor ute på remiss, och i fredags kom Moderaterna med ytterligare förslag i den riktningen. Det är välkommet att de flesta partierna nu, förvisso sent omsider, tar problematiken på allvar och försöker att göra något åt det, och förhoppningsvis leder det också till märkbara förändringar. För vi kan inte stillatigande se på när folk åker iväg för att begå de mest avskyvärda brott utan att det får konsekvenser.

Moderaterna har nu tagit fram vad de kallar för ett samlat åtgärdsprogram mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Det handlar om att kriminalisera terrorresor, men också finansiering, stämpling, organisering eller på andra sätt medverkan till sådana resor. Partiet vill också ge Säkerhetspolisen ökade möjligheter till signalspaning mot terroristrelaterad brottslighet, liksom hemlig dataavlyssning. För skall lagstiftningen, ny och gammal, få effekt så måste polisen kunna säkra bevisning.

Detta senare kommer förstås att uppröra dem som redan från början var emot den så kallade FRA-lagen, och såg riskerna med att man framöver skulle kunna utöka FRA:s möjligheter till signalspaning (i det här fallet på Säkerhetspolisens begäran). Men även de brottsbekämpande myndigheterna måste kunna få hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Lite mer problematiskt kan det dock bli med det mest omskrivna förslaget om att i svenska pass skriva in förbud mot att besöka vissa länder när det gäller personer som misstänks för terrorresor, just eftersom ordet misstänkt indikerar en gråzon där det kan handla om godtycklighet. Moderaterna vill även göra det möjligt att omhänderta pass för att stoppa planerade terrorresor. Här gäller det att vi eventuell lagstiftning hålla pennan rätt av rättssäkerhetsskäl. Men det är också det som vi har experter och utredningsväsendet till för.

Däremot borde det inte föreligga några problem med att skärpa reglerna för utgivning av pass. I dag finns det en omfattande illegal användning av ”försvunna” svenska pass som gör det möjligt för individer att resa och komma in i landet på falska grunder. Internationellt har svenska pass högt anseende, men vår slapphänta hållning kring det här riskerar att underminera detta och dessutom försvåra resandet för vanliga medborgare i framtiden.

Glädjande nog så är inte inrikesminister Anders Ygeman (S) avvisande till de flesta av moderatförslagen, men han kunde ha avhållit sig från att säga att det är ett ”senkommet uppvaknande”. Politiker av alla kulörer är skyldiga till detta, vare sig de suttit i regeringsställning eller inte. Att vi inte tagit dessa problem på allvar kan heller inte skyllas på naivitet, vilket Ygeman och andra också gjort. Den ökade radikaliseringen hos framför allt unga män i förorterna uppmärksammades redan för många år sedan, men då misstänkliggjordes terrorismforskare som Magnus Ranstorp för att gå främlingsfientligas ärenden.

Det har helt enkelt funnits en medveten ovilja att ta i de här problemen just för att man inte vill bli nedsmetad med epitet som ”rasist” och ”islamofob”. Det är uppvaknandet ur den mentaliteten vi nu börjar se.

Just nu så är regeringens förslag om att bland annat kriminalisera terrorresor ute på remiss, och i fredags kom Moderaterna med ytterligare förslag i den riktningen. Det är välkommet att de flesta partierna nu, förvisso sent omsider, tar problematiken på allvar och försöker att göra något åt det, och förhoppningsvis leder det också till märkbara förändringar. För vi kan inte stillatigande se på när folk åker iväg för att begå de mest avskyvärda brott utan att det får konsekvenser.

Moderaterna har nu tagit fram vad de kallar för ett samlat åtgärdsprogram mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Det handlar om att kriminalisera terrorresor, men också finansiering, stämpling, organisering eller på andra sätt medverkan till sådana resor. Partiet vill också ge Säkerhetspolisen ökade möjligheter till signalspaning mot terroristrelaterad brottslighet, liksom hemlig dataavlyssning. För skall lagstiftningen, ny och gammal, få effekt så måste polisen kunna säkra bevisning.

Detta senare kommer förstås att uppröra dem som redan från början var emot den så kallade FRA-lagen, och såg riskerna med att man framöver skulle kunna utöka FRA:s möjligheter till signalspaning (i det här fallet på Säkerhetspolisens begäran). Men även de brottsbekämpande myndigheterna måste kunna få hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Lite mer problematiskt kan det dock bli med det mest omskrivna förslaget om att i svenska pass skriva in förbud mot att besöka vissa länder när det gäller personer som misstänks för terrorresor, just eftersom ordet misstänkt indikerar en gråzon där det kan handla om godtycklighet. Moderaterna vill även göra det möjligt att omhänderta pass för att stoppa planerade terrorresor. Här gäller det att vi eventuell lagstiftning hålla pennan rätt av rättssäkerhetsskäl. Men det är också det som vi har experter och utredningsväsendet till för.

Däremot borde det inte föreligga några problem med att skärpa reglerna för utgivning av pass. I dag finns det en omfattande illegal användning av ”försvunna” svenska pass som gör det möjligt för individer att resa och komma in i landet på falska grunder. Internationellt har svenska pass högt anseende, men vår slapphänta hållning kring det här riskerar att underminera detta och dessutom försvåra resandet för vanliga medborgare i framtiden.

Glädjande nog så är inte inrikesminister Anders Ygeman (S) avvisande till de flesta av moderatförslagen, men han kunde ha avhållit sig från att säga att det är ett ”senkommet uppvaknande”. Politiker av alla kulörer är skyldiga till detta, vare sig de suttit i regeringsställning eller inte. Att vi inte tagit dessa problem på allvar kan heller inte skyllas på naivitet, vilket Ygeman och andra också gjort. Den ökade radikaliseringen hos framför allt unga män i förorterna uppmärksammades redan för många år sedan, men då misstänkliggjordes terrorismforskare som Magnus Ranstorp för att gå främlingsfientligas ärenden.

Det har helt enkelt funnits en medveten ovilja att ta i de här problemen just för att man inte vill bli nedsmetad med epitet som ”rasist” och ”islamofob”. Det är uppvaknandet ur den mentaliteten vi nu börjar se.