2015-07-28 06:01

2015-07-28 06:01

Regioner inte storregioner

I Värmland har vi nu inlett processen att bilda en så kallad regionkommun, där landstinget övertar ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. Men samtidigt hotar regeringen med att bilda nya storregioner.

Det som i dag kallas för Region Värmland kan inte direkt jämföras med exempelvis Skåne eller Västra Götaland. Region Värmland är ett kommunalförbund, ett samarbetsorgan mellan landstinget och kommunerna i Värmland, som bland annat arbetar med regional utveckling. Men det är en hybridform som inte alla är särskilt nöjda med. Inte minst kan man ifrågasätta dess demokratiska legitimitet då beslutsfattarna är indirekt utsedda.

Därför har det också sedan ett antal år diskuterats om inte Värmland skulle bli en egen regionkommun istället. I praktiken ett förvuxet landsting som har tagit över många av de regionala tillväxt- och utvecklingsfrågorna från den statliga länsstyrelsen. Och eftersom det baserar sig på det gamla landstinget kommer det att bli möjligt för medborgarna att utkräva demokratiskt ansvar. Förutom de förstorade regionerna Skåne och Västra Götaland har ett antal andra landsting redan blivit regionkommuner – som Halland, Jönköping, Örebro, Kronoberg med flera. I alla kvarvarande landsting pågår nu liknande processer.

För några veckor sedan presenterade regionbildningskommittén i Värmland en avsiktsförklaring om att medverka i en process för att Värmland skall bilda en egen, verklig region. Kommittén bildades redan 2012 och har arbetat målmedvetet med att förankra tanken ute i de värmländska kommunerna. Anslaget och stödet är brett, också politiskt. Nu har man tagit fram en tidsplan i tre steg: lärandefas, planeringsfas och genomförandefas. Målet är att kunna sjösätta en ny värmländsk regionkommun år 2019, då också det nuvarande Region Värmland upphör.

Eftersom enigheten är så stor och det pågår en samtida utveckling i resten av landet är möjligheterna både goda och välkomna. Men det finns tyvärr ett hot från staten som överskuggar det hela. Under de senaste tio åren har det också diskuterats om det inte skall bildas storregioner istället, alltså att flera län och landsting slås hop till kanske drygt tio större enheter, något som redan gjorts i Skåne och Västra Götaland. Efter mycken gråt och tandagnisslan begravdes frågan till slut av den förra regeringen.

Trodde vi. Men nu har de rödgröna återupplivat monstret igen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) tänker sig ett snabbspår för bildandet av storregioner. Så snart som efter nästa ordinarie val vill han att det skall ha sjösatts både nya storregioner (sammanslagna landsting) och nya storlän (sammanslagna länsstyrelser). Utredare har redan tillsatts och detta riskerar allvarligt de lokala och regionala initiativ som redan tagits. För vad finns det för anledning att utreda, planera och genomföra en regionbildning i Värmland om staten, med visst bistånd från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tänker peka med hela handen och framtvinga de storregioner som ratades för bara några år sedan?

Nej, för att regionbildningar skall bli framgångsrika krävs det att initiativen kommer från de regioner som berörs, inte från kartritande ministrar och centralbyråkrater. Storregioner är feltänkta från början och kommer bara att flytta besluten längre bort från människorna. Värmland behöver definitivt inte en regionstyrelse och en landshövding i Örebro!

Det som i dag kallas för Region Värmland kan inte direkt jämföras med exempelvis Skåne eller Västra Götaland. Region Värmland är ett kommunalförbund, ett samarbetsorgan mellan landstinget och kommunerna i Värmland, som bland annat arbetar med regional utveckling. Men det är en hybridform som inte alla är särskilt nöjda med. Inte minst kan man ifrågasätta dess demokratiska legitimitet då beslutsfattarna är indirekt utsedda.

Därför har det också sedan ett antal år diskuterats om inte Värmland skulle bli en egen regionkommun istället. I praktiken ett förvuxet landsting som har tagit över många av de regionala tillväxt- och utvecklingsfrågorna från den statliga länsstyrelsen. Och eftersom det baserar sig på det gamla landstinget kommer det att bli möjligt för medborgarna att utkräva demokratiskt ansvar. Förutom de förstorade regionerna Skåne och Västra Götaland har ett antal andra landsting redan blivit regionkommuner – som Halland, Jönköping, Örebro, Kronoberg med flera. I alla kvarvarande landsting pågår nu liknande processer.

För några veckor sedan presenterade regionbildningskommittén i Värmland en avsiktsförklaring om att medverka i en process för att Värmland skall bilda en egen, verklig region. Kommittén bildades redan 2012 och har arbetat målmedvetet med att förankra tanken ute i de värmländska kommunerna. Anslaget och stödet är brett, också politiskt. Nu har man tagit fram en tidsplan i tre steg: lärandefas, planeringsfas och genomförandefas. Målet är att kunna sjösätta en ny värmländsk regionkommun år 2019, då också det nuvarande Region Värmland upphör.

Eftersom enigheten är så stor och det pågår en samtida utveckling i resten av landet är möjligheterna både goda och välkomna. Men det finns tyvärr ett hot från staten som överskuggar det hela. Under de senaste tio åren har det också diskuterats om det inte skall bildas storregioner istället, alltså att flera län och landsting slås hop till kanske drygt tio större enheter, något som redan gjorts i Skåne och Västra Götaland. Efter mycken gråt och tandagnisslan begravdes frågan till slut av den förra regeringen.

Trodde vi. Men nu har de rödgröna återupplivat monstret igen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) tänker sig ett snabbspår för bildandet av storregioner. Så snart som efter nästa ordinarie val vill han att det skall ha sjösatts både nya storregioner (sammanslagna landsting) och nya storlän (sammanslagna länsstyrelser). Utredare har redan tillsatts och detta riskerar allvarligt de lokala och regionala initiativ som redan tagits. För vad finns det för anledning att utreda, planera och genomföra en regionbildning i Värmland om staten, med visst bistånd från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tänker peka med hela handen och framtvinga de storregioner som ratades för bara några år sedan?

Nej, för att regionbildningar skall bli framgångsrika krävs det att initiativen kommer från de regioner som berörs, inte från kartritande ministrar och centralbyråkrater. Storregioner är feltänkta från början och kommer bara att flytta besluten längre bort från människorna. Värmland behöver definitivt inte en regionstyrelse och en landshövding i Örebro!