2015-06-16 06:00

2015-06-16 06:00

Respektera tyst och lugn

Svar till Henrik L Barvå (NWT 13/6)

I texten ger Henrik L Barvå läsaren intrycket av att jag förringat Paulina Neudings text om hot och våld på bibliotek. Det påståendet är helt felaktigt.

Jag har inte någon gång kritiserat Neudings text eller förringat det allvarliga hon tagit upp. Hot och våld är aldrig ok och ska polisanmälas. Jag är inte emot tyst och lugn på bibliotek. Tvärt om människors behov av tyst och lugn ska respekteras. Jag har jobbat i bibliotek och varit bibliotekschef och inser vikten av det. Jag har både upprätthållit tyst och lugn på bibliotek och jag har som bibliotekschef skapat tysta och lugna miljöer i folk- och skolbibliotek.

Min kommentar från twitter är helt tagen ur sitt sammanhang och handlar i grunden om bibliotekens långtgående uppdrag att möta besökare med olika behov av biblioteksverksamhet och varje människas rätt att vara sig själv på ett som visar respekt för andra.

Det är få platser i samhället som fortfarande välkomnar alla. För att klara det måste biblioteken ges politisk uppbackning och resurser för att kunna skapa en miljö som tillgodoser besökarnas olika behov, inte minst av lugn och ro.

 

Niclas Lindberg

Generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening

 

Svar direkt: Det är förstås oerhört välkommet att Niclas Lindberg tagit sitt förnuft till fånga efter kritikstormen. Hans initiala reaktioner går dock inte att missförstå. Varför överhuvudtaget nämna något sådant som att motsätta sig tysthetsnormen.

Men som sagt, det är bra att han nu säger sig stå bakom tyst och lugn på biblioteken. Då förutsätter jag att han hädanefter agerar i enlighet med det.

 

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Jag har inte någon gång kritiserat Neudings text eller förringat det allvarliga hon tagit upp. Hot och våld är aldrig ok och ska polisanmälas. Jag är inte emot tyst och lugn på bibliotek. Tvärt om människors behov av tyst och lugn ska respekteras. Jag har jobbat i bibliotek och varit bibliotekschef och inser vikten av det. Jag har både upprätthållit tyst och lugn på bibliotek och jag har som bibliotekschef skapat tysta och lugna miljöer i folk- och skolbibliotek.

Min kommentar från twitter är helt tagen ur sitt sammanhang och handlar i grunden om bibliotekens långtgående uppdrag att möta besökare med olika behov av biblioteksverksamhet och varje människas rätt att vara sig själv på ett som visar respekt för andra.

Det är få platser i samhället som fortfarande välkomnar alla. För att klara det måste biblioteken ges politisk uppbackning och resurser för att kunna skapa en miljö som tillgodoser besökarnas olika behov, inte minst av lugn och ro.

 

Niclas Lindberg

Generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening

 

Svar direkt: Det är förstås oerhört välkommet att Niclas Lindberg tagit sitt förnuft till fånga efter kritikstormen. Hans initiala reaktioner går dock inte att missförstå. Varför överhuvudtaget nämna något sådant som att motsätta sig tysthetsnormen.

Men som sagt, det är bra att han nu säger sig stå bakom tyst och lugn på biblioteken. Då förutsätter jag att han hädanefter agerar i enlighet med det.

 

Henrik L Barvå

Politisk redaktör