2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Dags att förbjuda tiggeriet

LEDARE

Äntligen börjar det röra sig politiskt när det gäller tiggarfrågan. Från att ha varit ett ämne som det närmast varit tabubelagt att problematisera kring, särskilt genom att hävda att det ibland handlar om att de skulle vara organiserade av kriminella ligor, så har motståndet släppt i takt med den allt stridare tillströmningen av det som eufemiskt kallas för EU-migranter. Det var ofrånkomligt då vi alla i vår vardag ser dem inte bara i större och mellanstora städer utan även ute i mindre orter på landet.

Nu vågar fler partier än Sverigedemokraterna ha en åsikt i frågan. För några veckor sedan kom Moderaterna med en rad förslag om bland annat kriminalisering av organiserat tiggeri och att det skall bli lättare att avhysa olagliga bosättningar från både privat och kommunal mark. Nu säger den förre integrationsministern Erik Ullenhag (FP) nästan samma sak till SVT och får även medhåll från justitieminister Morgan Johansson (S), som även axlar ansvar för de här frågorna i avsaknad av riktiga statsrådsposter för migration och integration. Och då har onekligen något hänt.

Det är allt fler rapporter som kommit in från kommuner, polisen och regeringens egen nationella samordnare som fått politikerna att vakna. Problemen går inte att ignorera längre. Organisering sker i varierande utsträckning och mer hårdföra element som sysslar med ren människohandel förekommer, vilket vi bland annat kunde se i ett skakande reportage i TV4:s Kalla fakta i förra veckan. Polisen i Gävleborg rapporterade, ursprungligen med vissa överdrifter, om att tiggeriet omsätter stora belopp. I Säffle utreder polisen misstänkt människohandel gällande tiggeri. Med mera.

De nu framlagda förslagen på skärpningar är välkomna och skulle om de genomfördes konsekvent förhoppningsvis minska på tiggeriet. Men det kommer inte att räcka. Det blir svårt att exempelvis bevisa graden av organisering och utnyttjande, det finns ju allt från rena maffiametoder till att en storfamilj går samman och gemensamt åker hit för att tigga. Nej, det enklaste och mest effektiva vore att förbjuda tiggeriet, eller i varje fall göra det möjligt för kommunerna att själva bestämma om förbud i sina lokala ordningsstadgor.

Nej, det kommer inte att lösa problemen med fattigdomen i Rumänien och Bulgarien, men att tillåta att tiggeriet breder ut sig gör det inte heller. Tiggarna blir fast i sin utsatthet och sitt beroende. De organisationer som hjälper fattiga romer på plats i sina hemländer rekommenderar också att inte ge pengar i den där slitna pappmuggen. Det är endast på hemmaplan som den fattigdom, det utanförskap och den diskriminering som tiggeriet är en konsekvens av kan åtgärdas. Det går aldrig om vi med aldrig så välmenande åtgärder agerar så att tiggeriet underlättas här i Sverige. Därför bör också tiggeriet förbjudas och istället bör vi rikta resurser till men också ställa tuffa krav på hemländerna.

Nu vågar fler partier än Sverigedemokraterna ha en åsikt i frågan. För några veckor sedan kom Moderaterna med en rad förslag om bland annat kriminalisering av organiserat tiggeri och att det skall bli lättare att avhysa olagliga bosättningar från både privat och kommunal mark. Nu säger den förre integrationsministern Erik Ullenhag (FP) nästan samma sak till SVT och får även medhåll från justitieminister Morgan Johansson (S), som även axlar ansvar för de här frågorna i avsaknad av riktiga statsrådsposter för migration och integration. Och då har onekligen något hänt.

Det är allt fler rapporter som kommit in från kommuner, polisen och regeringens egen nationella samordnare som fått politikerna att vakna. Problemen går inte att ignorera längre. Organisering sker i varierande utsträckning och mer hårdföra element som sysslar med ren människohandel förekommer, vilket vi bland annat kunde se i ett skakande reportage i TV4:s Kalla fakta i förra veckan. Polisen i Gävleborg rapporterade, ursprungligen med vissa överdrifter, om att tiggeriet omsätter stora belopp. I Säffle utreder polisen misstänkt människohandel gällande tiggeri. Med mera.

De nu framlagda förslagen på skärpningar är välkomna och skulle om de genomfördes konsekvent förhoppningsvis minska på tiggeriet. Men det kommer inte att räcka. Det blir svårt att exempelvis bevisa graden av organisering och utnyttjande, det finns ju allt från rena maffiametoder till att en storfamilj går samman och gemensamt åker hit för att tigga. Nej, det enklaste och mest effektiva vore att förbjuda tiggeriet, eller i varje fall göra det möjligt för kommunerna att själva bestämma om förbud i sina lokala ordningsstadgor.

Nej, det kommer inte att lösa problemen med fattigdomen i Rumänien och Bulgarien, men att tillåta att tiggeriet breder ut sig gör det inte heller. Tiggarna blir fast i sin utsatthet och sitt beroende. De organisationer som hjälper fattiga romer på plats i sina hemländer rekommenderar också att inte ge pengar i den där slitna pappmuggen. Det är endast på hemmaplan som den fattigdom, det utanförskap och den diskriminering som tiggeriet är en konsekvens av kan åtgärdas. Det går aldrig om vi med aldrig så välmenande åtgärder agerar så att tiggeriet underlättas här i Sverige. Därför bör också tiggeriet förbjudas och istället bör vi rikta resurser till men också ställa tuffa krav på hemländerna.