2015-03-12 06:01

2015-03-12 19:34

Saudiska käftsmällar

LEDARE

Den rödgröna regeringen har på bara ett halvår lyckats med konststycket att göra sig till ovän med både Israel och arabvärlden. Det måste vara ett svårslaget rekord och är ett totalt misslyckande för en redan misslyckad utrikespolitik och utrikesminister.

Margot Wallströms karriär har sedan länge följt Peters princip – den som säger att alla medarbetare i en hierarkisk struktur förr eller senare kommer att befordras till sin inkompetensnivå. Vi ser nu resultatet av detta. Wallström måste vara en av våra mest orättvist upphaussade politiker. Göran Persson var uppenbarligen klarsynt nog och såg till att förpassa henne till Bryssel, förvisso också där över sin kompetensnivå, men där gjorde hon i alla fall inte lika stor skada.

Efterträdaren Stefan Löfven har helt klart inte lika klar syn som sin företrädare, och därmed faller skuggan över den senaste tidens bakslag hårt över honom. Han är om någon den stora förloraren på Saudiaffärens sammanbrott. Här tänkte han sig att bli bundis med näringslivet, men så får han istället ta ansvar för en politik som riskerar detta näringslivs möjligheter att bedriva affärer med inte bara Saudiarabien utan en stor del av arabvärlden. Detta varande deras ledande företrädare också för i en artikel på DN Debatt i fredags (6/3), som förvisso var både tondöv och i avsaknad av bristande förståelse för det politiska spelet.

På bara två dagar gick Wallström från att ha varit hedersgäst på Arabförbundets möte till att kraftigt fördömas av samma organisation och dess 22 medlemsstater, inklusive den palestinska stat vars svenska erkännande hon var med och drev igenom, och som ursprungligen föranledde inbjudan. Detta säger väl allt om den fullkomliga genomklappning som skett med henne i Arvfurstens palats. Efter detta blev det oundvikligt att Sverige skulle säga upp Saudiavtalet, och saudierna svarade genast med den skarpa diplomatiska markeringen att kalla hem sin ambassadör. Det gjorde Israel också i höstas efter det ensidiga svenska erkännandet av ”Palestina”. Två hemkallade ambassadörer på ett halvår! Vice statsministern Åsa Romson (MP) hävdar dock att relationerna med arabförbundet är ”oerhört goda”. Då kan man ju i sitt stilla sinne undra hur hon menar att dåliga relationer skulle se ut.

Enligt flera källor till Expressen så skall det ha rått panikstämning i regeringskansliet och Stefan Löfven skall inte ha vetat hur han skall agera. När han i går sade att beslutet att säga upp avtalet fattats tidigare motsäger han sig själv från bara några timmar tidigare. Även koalitionspartnerna Miljöpartiet ställer sig frågande till den bilden. Uppgiftslämnare gör också gällande att MP hotat att lämna regeringen om avtalet hade bibehållits. Inte undra på att det rått panik på Rosenbad.

Det brutna avtalet kommer att skada Sverige och våra intressen på ett sätt som är svåröverblickbart. De försämrade relationerna med flertalet länder i Mellanöstern riskerar att förbli så i många år framöver. Även civila avtal är i farozonen, något som företrädare för saudierna också varnat för. Förra året exporterade Sverige till Saudiarabien till ett värde av 11,2 miljarder kronor. Så sent som i februari pekades landet ut som högprioriterat i den exportstrategi som regeringen då presenterade. Näringsminister Mikael Damberg (S) fick på ett besök i Karlstad i går säga att den civila handeln fortsätter som vanligt, och något annat kunde han ju knappast säga offentligt.

Den här regeringen är helt enkelt inte regeringsduglig och dess agerade skadar landet allvarligt både här hemma och i världen. Det är ju riktigt pinsamt att se och man får skämmas som svensk över att vi styrs av sådana oförbätterliga klåpare.

Margot Wallströms karriär har sedan länge följt Peters princip – den som säger att alla medarbetare i en hierarkisk struktur förr eller senare kommer att befordras till sin inkompetensnivå. Vi ser nu resultatet av detta. Wallström måste vara en av våra mest orättvist upphaussade politiker. Göran Persson var uppenbarligen klarsynt nog och såg till att förpassa henne till Bryssel, förvisso också där över sin kompetensnivå, men där gjorde hon i alla fall inte lika stor skada.

Efterträdaren Stefan Löfven har helt klart inte lika klar syn som sin företrädare, och därmed faller skuggan över den senaste tidens bakslag hårt över honom. Han är om någon den stora förloraren på Saudiaffärens sammanbrott. Här tänkte han sig att bli bundis med näringslivet, men så får han istället ta ansvar för en politik som riskerar detta näringslivs möjligheter att bedriva affärer med inte bara Saudiarabien utan en stor del av arabvärlden. Detta varande deras ledande företrädare också för i en artikel på DN Debatt i fredags (6/3), som förvisso var både tondöv och i avsaknad av bristande förståelse för det politiska spelet.

På bara två dagar gick Wallström från att ha varit hedersgäst på Arabförbundets möte till att kraftigt fördömas av samma organisation och dess 22 medlemsstater, inklusive den palestinska stat vars svenska erkännande hon var med och drev igenom, och som ursprungligen föranledde inbjudan. Detta säger väl allt om den fullkomliga genomklappning som skett med henne i Arvfurstens palats. Efter detta blev det oundvikligt att Sverige skulle säga upp Saudiavtalet, och saudierna svarade genast med den skarpa diplomatiska markeringen att kalla hem sin ambassadör. Det gjorde Israel också i höstas efter det ensidiga svenska erkännandet av ”Palestina”. Två hemkallade ambassadörer på ett halvår! Vice statsministern Åsa Romson (MP) hävdar dock att relationerna med arabförbundet är ”oerhört goda”. Då kan man ju i sitt stilla sinne undra hur hon menar att dåliga relationer skulle se ut.

Enligt flera källor till Expressen så skall det ha rått panikstämning i regeringskansliet och Stefan Löfven skall inte ha vetat hur han skall agera. När han i går sade att beslutet att säga upp avtalet fattats tidigare motsäger han sig själv från bara några timmar tidigare. Även koalitionspartnerna Miljöpartiet ställer sig frågande till den bilden. Uppgiftslämnare gör också gällande att MP hotat att lämna regeringen om avtalet hade bibehållits. Inte undra på att det rått panik på Rosenbad.

Det brutna avtalet kommer att skada Sverige och våra intressen på ett sätt som är svåröverblickbart. De försämrade relationerna med flertalet länder i Mellanöstern riskerar att förbli så i många år framöver. Även civila avtal är i farozonen, något som företrädare för saudierna också varnat för. Förra året exporterade Sverige till Saudiarabien till ett värde av 11,2 miljarder kronor. Så sent som i februari pekades landet ut som högprioriterat i den exportstrategi som regeringen då presenterade. Näringsminister Mikael Damberg (S) fick på ett besök i Karlstad i går säga att den civila handeln fortsätter som vanligt, och något annat kunde han ju knappast säga offentligt.

Den här regeringen är helt enkelt inte regeringsduglig och dess agerade skadar landet allvarligt både här hemma och i världen. Det är ju riktigt pinsamt att se och man får skämmas som svensk över att vi styrs av sådana oförbätterliga klåpare.