2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Flathet mot IS-terrorister

Onsdagens Uppdrag granskning gav en skrämmande inblick i vad som motiverar en i Sverige född krigare och terrorist för den Islamiska Staten (IS).

Likväl kan man starkt ifrågasätta stora delar av programmets upplägg, som stundtals fungerade som rekryteringsunderlag och propaganda för IS. ”Adam”, som terroristen kallades, fick ofta stå oemotsagd och pressades knappt på alla de övergrepp, tortyr, förföljelse och folkmord som han och IS begått i Syrien och Irak. Programmet fungerade knappast avskräckande på personer av ”Adams” typ, och hur vidrigt IS agerar borde de flesta av oss andra redan känna till.

Men egentligen är det bara följdriktigt utifrån den flathet som vi i Sverige, men också i många andra länder i västvärlden, agerar när vi ställs inför det nakna och brutala våldet som utförs av islamistiska terrorister. Vi verkar inte riktigt vilja se allvaret och söker överslätande förklaringar om att bara det blir några fritidsgårdar till så skall vi nog stoppa ungdomarna från förortsgettona att åka ned och skära halsen av kurder, kristna och internationella hjälparbetare. Och när de kommer hem igen så skall väl allt fixa sig med lite samtalsterapi och praktikplatser.

En upplysande del i programmet var dock när vi fick berättat för oss hur tandlös vår egen säkerhetspolis är. De har ingen möjlighet att förhindra terrorturisterna men söker ändå upp dem ibland och ber dem att ringa och tala om när de åker ned igen. Nu arbetas det visst på en ny lag men det är faktiskt häpnadsväckande att vi inte sedan ett antal år har haft en sådan lagstiftning på plats. Sverige har blivit en fristad för jihadister, som emellanåt åker hit för att vila upp sig. Vi ligger på tredje plats i Europa när det gäller Syrienjihadister i förhållande till vår befolkningsmängd. Flera terrorkrigare har kommit tillbaka hit för att vårdas för sina krigsskador (för våra skattepengar) för att sedan åka ned igen. Det här är otillständigt!

I går kom också beskedet från Arbetsförmedlingen att man helt stoppar systemet med etableringslotsar, som ursprungligen var tänkta att hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden och i samhället. Men det har blivit rena rövarnas marknad där mutor, bedrägerier, utpressning och annan brottslig verksamhet brett ut sig. Värst av allt är att det figurerat rekryteringsverksamhet till bland annat IS i verksamheten. Ytterligare ett exempel på den svenska aningslösheten. Så går det när man tror gott om alla människor!

Nej, nu måste det bli ett slut på daltet och vi måste ta till mycket hårdare tag. Den Islamiska staten är förmodligen ett av de farligaste hoten mot vår världsordning i dag och måste bekämpas med alla medel. Börja med att göra det grovt kriminellt att strida för terrorister och ta sedan medborgarskapet ifrån terroristerna. Utvisa terrorister och sympatisörer. Och skaffa betydligt hårdare kontroll över vilka som får stanna i landet. Vår asylprövning idag är därvidlag ett skämt.

Likväl kan man starkt ifrågasätta stora delar av programmets upplägg, som stundtals fungerade som rekryteringsunderlag och propaganda för IS. ”Adam”, som terroristen kallades, fick ofta stå oemotsagd och pressades knappt på alla de övergrepp, tortyr, förföljelse och folkmord som han och IS begått i Syrien och Irak. Programmet fungerade knappast avskräckande på personer av ”Adams” typ, och hur vidrigt IS agerar borde de flesta av oss andra redan känna till.

Men egentligen är det bara följdriktigt utifrån den flathet som vi i Sverige, men också i många andra länder i västvärlden, agerar när vi ställs inför det nakna och brutala våldet som utförs av islamistiska terrorister. Vi verkar inte riktigt vilja se allvaret och söker överslätande förklaringar om att bara det blir några fritidsgårdar till så skall vi nog stoppa ungdomarna från förortsgettona att åka ned och skära halsen av kurder, kristna och internationella hjälparbetare. Och när de kommer hem igen så skall väl allt fixa sig med lite samtalsterapi och praktikplatser.

En upplysande del i programmet var dock när vi fick berättat för oss hur tandlös vår egen säkerhetspolis är. De har ingen möjlighet att förhindra terrorturisterna men söker ändå upp dem ibland och ber dem att ringa och tala om när de åker ned igen. Nu arbetas det visst på en ny lag men det är faktiskt häpnadsväckande att vi inte sedan ett antal år har haft en sådan lagstiftning på plats. Sverige har blivit en fristad för jihadister, som emellanåt åker hit för att vila upp sig. Vi ligger på tredje plats i Europa när det gäller Syrienjihadister i förhållande till vår befolkningsmängd. Flera terrorkrigare har kommit tillbaka hit för att vårdas för sina krigsskador (för våra skattepengar) för att sedan åka ned igen. Det här är otillständigt!

I går kom också beskedet från Arbetsförmedlingen att man helt stoppar systemet med etableringslotsar, som ursprungligen var tänkta att hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden och i samhället. Men det har blivit rena rövarnas marknad där mutor, bedrägerier, utpressning och annan brottslig verksamhet brett ut sig. Värst av allt är att det figurerat rekryteringsverksamhet till bland annat IS i verksamheten. Ytterligare ett exempel på den svenska aningslösheten. Så går det när man tror gott om alla människor!

Nej, nu måste det bli ett slut på daltet och vi måste ta till mycket hårdare tag. Den Islamiska staten är förmodligen ett av de farligaste hoten mot vår världsordning i dag och måste bekämpas med alla medel. Börja med att göra det grovt kriminellt att strida för terrorister och ta sedan medborgarskapet ifrån terroristerna. Utvisa terrorister och sympatisörer. Och skaffa betydligt hårdare kontroll över vilka som får stanna i landet. Vår asylprövning idag är därvidlag ett skämt.