2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Synligare polis

LEDARSTICK

Nu skall polisen synas och tillgängligheten bli bättre. I Munfors skall polisstationen börja håll öppet igen, på tisdagar, med Anki Lindström.

Ett utmärkt initiativ som satts igång i samband med införandet av den nya sammanhållna polisorganisationen. Det återstår dock att se hur det i praktiken bli med den lokala närvaron av så kallade kommunpoliser runt om i landet. Därför gäller det att ligga på och se till att de goda intentionerna också förverkligas så att inte omorganisationen blir ett i raden av dyra misslyckanden.

Ett utmärkt initiativ som satts igång i samband med införandet av den nya sammanhållna polisorganisationen. Det återstår dock att se hur det i praktiken bli med den lokala närvaron av så kallade kommunpoliser runt om i landet. Därför gäller det att ligga på och se till att de goda intentionerna också förverkligas så att inte omorganisationen blir ett i raden av dyra misslyckanden.