2015-01-22 06:00

2015-01-22 06:00

Bättre asylboenden

Strax innan jul presenterade partiledaren Göran Hägglund ett antal nya förslag på det migrationspolitiska området, och lovade att följa upp dem med ännu fler. Det har han gjort nu, och aviserar att det kommer ännu fler. Det är välgörande att nu andra partier skaffar sig en egen invandrings- och integrationspolitik.

Alltför länge har det i princip bara funnits två extremer – Sverigedemokraternas och Miljöpartiets. Det har lett till en onödig och skadlig polarisering av den migrationspolitiska debatten. Antingen så är man snudd på rasist för att man pekar på problem med en alltför generös politik, eller också så tar du på dig helgonglorian och blundar för de problem som ofrånkomligen uppstår när vi på kort tid får ta emot alltför många asylsökande än vad lilla Sverige kan bära.

Nu skall Kristdemokraterna ha en stor eloge för att de försöker bryta det destruktiva mönstret och skaffa sig en egen linje. För det behövs sannerligen fler åsikter i migrationspolitiken än de som representeras av de två ytterligheterna. Fler partier borde följa det kristdemokratiska exemplet, särskilt om vi vill förhindra ytterligare tillväxt av SD, som enligt flera undersökningar tagit väljare som är besvikna på hur de andra partierna lämnat walk over i frågan.

Men även Socialdemokraterna skulle tjäna på en mer nykter syn. Historiskt sett så har de tillsammans med Moderaterna, stått för en reglerad invandring. Problemet för S är att de sitter i koalition med MP, och har därför fått acceptera den migrationspolitiska överenskommelsen som MP ursprungligen slöt med allianspartierna när dessa satt i regeringsställning.

För en dryg månad sedan föreslog Hägglund bland annat att det skall bli tillfälliga snarare än permanenta uppehållstillstånd, och att asylsökande från erkänt säkra områden skall kunna snabbehandlas till avslag, samt att nyanlända skall få sänkt skatt och sänkt etableringsersättning. Detaljerna tål förvisso att diskuteras men på det stora hela var det rätt tänkt.

I går så följde han upp med ytterligare tre nya förslag. KD vill skrota den så kallade ebo-lagen, alltså att en asylsökande har rätt till dagersättning även om de ordnar eget boende. I praktiken har det snarare betytt inneboende, och trångboddheten har brett ut sig i redan invandrartäta utanförskapsområden. Det behövs en jämnare fördelning av boenden över landet och då kan vi inte uppmuntra till att kanske tio-tolv personer bor i en och samma lägenhet.

Ett annat förslag är att man med hjälp av statliga byggarantier kan fixa fram flyttbara modulbostäder med tillfälliga bygglov. Detta behövs för att möta den akuta bokrisen som följer av många asylsökande och kronisk bostadsbrist. Migrationsverket skall också kunna få äga egna boenden så att de slipper betala hutlösa priser till mer eller mindre skrupelfria entreprenörer som köper upp tomma hus och kursgårdar ute på landet där det finns få jobb och bristande kommunikationer. En fördel är också att dessa modulbostäder kan sättas upp i områden där det finns bättre integrationsmöjligheter och spridas över hela landet så att inte avfolkningsbygder får ta ett oproportionerligt stort ansvar. Till sist förslås stöd till en bättre trafikplanering så att det lättare går att ta sig från där man bor till där det finns jobb.

Även här går det givetvis att diskutera detaljer, men ansatser är helt rätt. Nu är det hög tid att andra partier börjar prata om de här sakerna. Annars får väl KD åtminstone i alliansen ta initiativ till att de andra partierna börjar diskutera och ta fram en egen poltik.

Alltför länge har det i princip bara funnits två extremer – Sverigedemokraternas och Miljöpartiets. Det har lett till en onödig och skadlig polarisering av den migrationspolitiska debatten. Antingen så är man snudd på rasist för att man pekar på problem med en alltför generös politik, eller också så tar du på dig helgonglorian och blundar för de problem som ofrånkomligen uppstår när vi på kort tid får ta emot alltför många asylsökande än vad lilla Sverige kan bära.

Nu skall Kristdemokraterna ha en stor eloge för att de försöker bryta det destruktiva mönstret och skaffa sig en egen linje. För det behövs sannerligen fler åsikter i migrationspolitiken än de som representeras av de två ytterligheterna. Fler partier borde följa det kristdemokratiska exemplet, särskilt om vi vill förhindra ytterligare tillväxt av SD, som enligt flera undersökningar tagit väljare som är besvikna på hur de andra partierna lämnat walk over i frågan.

Men även Socialdemokraterna skulle tjäna på en mer nykter syn. Historiskt sett så har de tillsammans med Moderaterna, stått för en reglerad invandring. Problemet för S är att de sitter i koalition med MP, och har därför fått acceptera den migrationspolitiska överenskommelsen som MP ursprungligen slöt med allianspartierna när dessa satt i regeringsställning.

För en dryg månad sedan föreslog Hägglund bland annat att det skall bli tillfälliga snarare än permanenta uppehållstillstånd, och att asylsökande från erkänt säkra områden skall kunna snabbehandlas till avslag, samt att nyanlända skall få sänkt skatt och sänkt etableringsersättning. Detaljerna tål förvisso att diskuteras men på det stora hela var det rätt tänkt.

I går så följde han upp med ytterligare tre nya förslag. KD vill skrota den så kallade ebo-lagen, alltså att en asylsökande har rätt till dagersättning även om de ordnar eget boende. I praktiken har det snarare betytt inneboende, och trångboddheten har brett ut sig i redan invandrartäta utanförskapsområden. Det behövs en jämnare fördelning av boenden över landet och då kan vi inte uppmuntra till att kanske tio-tolv personer bor i en och samma lägenhet.

Ett annat förslag är att man med hjälp av statliga byggarantier kan fixa fram flyttbara modulbostäder med tillfälliga bygglov. Detta behövs för att möta den akuta bokrisen som följer av många asylsökande och kronisk bostadsbrist. Migrationsverket skall också kunna få äga egna boenden så att de slipper betala hutlösa priser till mer eller mindre skrupelfria entreprenörer som köper upp tomma hus och kursgårdar ute på landet där det finns få jobb och bristande kommunikationer. En fördel är också att dessa modulbostäder kan sättas upp i områden där det finns bättre integrationsmöjligheter och spridas över hela landet så att inte avfolkningsbygder får ta ett oproportionerligt stort ansvar. Till sist förslås stöd till en bättre trafikplanering så att det lättare går att ta sig från där man bor till där det finns jobb.

Även här går det givetvis att diskutera detaljer, men ansatser är helt rätt. Nu är det hög tid att andra partier börjar prata om de här sakerna. Annars får väl KD åtminstone i alliansen ta initiativ till att de andra partierna börjar diskutera och ta fram en egen poltik.