2014-12-19 06:00

2015-01-20 23:11

Nyanserad omvändelse

LEDARE

Under alltför lång tid har de borgerliga allianspartierna saknat en egen politik på migrationsområdet. Istället har de anammat Miljöpartiets extremt generösa och liberala linje. I brist på andra alternativ har då många oroliga väljare röstat på Sverigedemokraterna. Nu är dock Kristdemokraterna först ut med en välkommen tillnyktring.

Egentligen är det märkligt att så många partier i just migrations- och integrationsfrågan saknar en egen politik. Det är få andra politikområden där man medvetet gjort sig av med en egen linje. Men ända sedan den dåvarande alliansregeringens migrationspolitiska överenskommelse med MP 2011 har man helt abdikerat i frågan och lämnat fältet fritt för två ytterlighetspartier. Och de som trots allt försökt nyansera och problematisera bilden har av en stor talkör anklagats för allt från rasism till att vilja närma sig SD.

Det var också reaktionerna, främst från vänster, på KD-ledaren Göran Hägglunds utspel i går om tre nya förslag för att minska kostnaderna för migrationspolitiken. Men han fick också uppmuntrande tillrop från många andra allianspolitiker, även om partiledarna höll sig mer avvaktande. FP-ledaren Jan Björklund framstod som mest positiv, och bekräftade också att hans eget parti håller på att se över sin politik på området. Det hela underlättas av att det efter valet faktiskt börjat diskuteras mer öppet om problematiken med en kraftigt ökat asylinvandring på kort tid. När även liberala ledarsidor som Expressen och Dagens Nyheter erkänner problemen så är det inte längre lika lätt att smeta ned kritikerna med brunfärg.

Annars är det rätt blygsamma förslag Hägglund kommer med. Det första handlar om lägre etableringsersättning för nyanlända men också ett etableringsavdrag där en nyanländ under de första fem åren skall kunna tjäna uppemot 100 000 kronor per år utan at betala inkomstskatt. Allt för att öka incitamenten för arbete och därmed åstadkomma en bättre integration. I praktiken lär detta dock få begränsad effekt då det är så mycket annat som spelar in.

Vidare föreslår han också att vi skall bevilja tillfälliga uppehållstillstånd i tre år istället för som nu då regeln är permanenta uppehållstillstånd. Detta är ett mycket välkommet förslag då Sverige är nästan ensamma om att bevilja permanenta uppehållstillstånd, vilket är en starkt bidragande orsak att så många söker sig hit och inte till andra EU-länder. Han kunde gott ha gått ett steg längre och sagt att efter tre år så blir kan de förnyas för tre år i taget, istället för att då bli permanenta.

Till sist så föreslår KD att man skall kunna snabbehandla asylansökningar från säkra länder – det rör sig mest om västra Balkan – där man vet att ansökningarna är uppenbart ogrundade och nästan alltid avslås. Nu tar dessa stor kraft och energi från redan överbelastade handläggare på Migrationsverket.

Mer än så är det inte, även om Hägglund på DN Debatt skriver att han tänker återkomma med ytterligare förslag. Då får han skynda sig. Det finns mycket mer att göra på området och nyvalet närmar sig. Det gäller för KD och allianspartierna att ånyo skaffa sig en egen migrationspolitik. Tips på fler förslag att ta upp rör att aktivt se till att de som fått avslag också avvisas; att skärpa försörjningskravet för anhöriginvandrare som i dag bara gäller i några enstaka procent av fallen; att tillämpa Dublinkonventionen om första asylland mer strikt; och att ställ betydligt hårare krav på att asylsökande kan legitimera sig. Beroende på påstått ursprungsland så saknar 70-90 procent av de asylsökande dokumentation.

Det är bara att ta tag i frågan. KD och alliansen har allt att vinna på det.

Egentligen är det märkligt att så många partier i just migrations- och integrationsfrågan saknar en egen politik. Det är få andra politikområden där man medvetet gjort sig av med en egen linje. Men ända sedan den dåvarande alliansregeringens migrationspolitiska överenskommelse med MP 2011 har man helt abdikerat i frågan och lämnat fältet fritt för två ytterlighetspartier. Och de som trots allt försökt nyansera och problematisera bilden har av en stor talkör anklagats för allt från rasism till att vilja närma sig SD.

Det var också reaktionerna, främst från vänster, på KD-ledaren Göran Hägglunds utspel i går om tre nya förslag för att minska kostnaderna för migrationspolitiken. Men han fick också uppmuntrande tillrop från många andra allianspolitiker, även om partiledarna höll sig mer avvaktande. FP-ledaren Jan Björklund framstod som mest positiv, och bekräftade också att hans eget parti håller på att se över sin politik på området. Det hela underlättas av att det efter valet faktiskt börjat diskuteras mer öppet om problematiken med en kraftigt ökat asylinvandring på kort tid. När även liberala ledarsidor som Expressen och Dagens Nyheter erkänner problemen så är det inte längre lika lätt att smeta ned kritikerna med brunfärg.

Annars är det rätt blygsamma förslag Hägglund kommer med. Det första handlar om lägre etableringsersättning för nyanlända men också ett etableringsavdrag där en nyanländ under de första fem åren skall kunna tjäna uppemot 100 000 kronor per år utan at betala inkomstskatt. Allt för att öka incitamenten för arbete och därmed åstadkomma en bättre integration. I praktiken lär detta dock få begränsad effekt då det är så mycket annat som spelar in.

Vidare föreslår han också att vi skall bevilja tillfälliga uppehållstillstånd i tre år istället för som nu då regeln är permanenta uppehållstillstånd. Detta är ett mycket välkommet förslag då Sverige är nästan ensamma om att bevilja permanenta uppehållstillstånd, vilket är en starkt bidragande orsak att så många söker sig hit och inte till andra EU-länder. Han kunde gott ha gått ett steg längre och sagt att efter tre år så blir kan de förnyas för tre år i taget, istället för att då bli permanenta.

Till sist så föreslår KD att man skall kunna snabbehandla asylansökningar från säkra länder – det rör sig mest om västra Balkan – där man vet att ansökningarna är uppenbart ogrundade och nästan alltid avslås. Nu tar dessa stor kraft och energi från redan överbelastade handläggare på Migrationsverket.

Mer än så är det inte, även om Hägglund på DN Debatt skriver att han tänker återkomma med ytterligare förslag. Då får han skynda sig. Det finns mycket mer att göra på området och nyvalet närmar sig. Det gäller för KD och allianspartierna att ånyo skaffa sig en egen migrationspolitik. Tips på fler förslag att ta upp rör att aktivt se till att de som fått avslag också avvisas; att skärpa försörjningskravet för anhöriginvandrare som i dag bara gäller i några enstaka procent av fallen; att tillämpa Dublinkonventionen om första asylland mer strikt; och att ställ betydligt hårare krav på att asylsökande kan legitimera sig. Beroende på påstått ursprungsland så saknar 70-90 procent av de asylsökande dokumentation.

Det är bara att ta tag i frågan. KD och alliansen har allt att vinna på det.