2017-10-13 06:00

2017-10-13 06:00

Inga fördelar med förskola för de minsta

Insändare: Svar till signaturen Mamma Mu, NWT 11/10

Jag ville i min förra insändare peka på att det gått inflation i att lämna bort barnen till institutionsomsorg, lättvindigt benämnd som dagis, fritids, kvällis, nattis och helgis.

Förskoleverksamhet tre-fyra timmar per vardag är i regel positivt och utvecklande för barn mellan 3 och 5 års ålder. Precis så som den avgiftsfria allmänna förskolan är utformad. Det finns ju inga fördelar för barnen att vistas i gruppverksamhet längre eller tidigare än så.

Däremot finns det många risker och negativa konsekvenser med tidig förskolestart och långa dagar i en överstimulerande miljö med många barn och utbytbar personal. Därför är det givetvis viktigt att det som alternativ finns tillgång till dagmammor för de barn, vars föräldrar saknar förmåga att själva ta omsorg om sina barn på heltid under deras uppväxt. Och då talar jag även om de tidiga skolåren.

Problemet med institutionsomsorgen är ju att vi inte i förväg kan veta vilka barn som klarar av denna och i vilken omfattning. Förskolepersonalen gör ofta en insats utöver det rimliga, men kan ändå aldrig ersätta föräldrarna. Det är också stor skillnad på barngruppernas storlek, bemanning och personalomsättning idag och för tjugo-trettio år sedan.

Självklart behöver en familj en lön att leva på, men de flesta av oss behöver rimligtvis inte två. Jag är övertygad om att de allra flesta familjer skulle göra helt andra prioriteringar gällande barnens omsorg om man från samhällets sida valde att utgå från barnens förutsättningar och behov istället för arbetsmarknadens.

Mamma på heltid

Förskoleverksamhet tre-fyra timmar per vardag är i regel positivt och utvecklande för barn mellan 3 och 5 års ålder. Precis så som den avgiftsfria allmänna förskolan är utformad. Det finns ju inga fördelar för barnen att vistas i gruppverksamhet längre eller tidigare än så.

Däremot finns det många risker och negativa konsekvenser med tidig förskolestart och långa dagar i en överstimulerande miljö med många barn och utbytbar personal. Därför är det givetvis viktigt att det som alternativ finns tillgång till dagmammor för de barn, vars föräldrar saknar förmåga att själva ta omsorg om sina barn på heltid under deras uppväxt. Och då talar jag även om de tidiga skolåren.

Problemet med institutionsomsorgen är ju att vi inte i förväg kan veta vilka barn som klarar av denna och i vilken omfattning. Förskolepersonalen gör ofta en insats utöver det rimliga, men kan ändå aldrig ersätta föräldrarna. Det är också stor skillnad på barngruppernas storlek, bemanning och personalomsättning idag och för tjugo-trettio år sedan.

Självklart behöver en familj en lön att leva på, men de flesta av oss behöver rimligtvis inte två. Jag är övertygad om att de allra flesta familjer skulle göra helt andra prioriteringar gällande barnens omsorg om man från samhällets sida valde att utgå från barnens förutsättningar och behov istället för arbetsmarknadens.

Mamma på heltid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.