2017-10-10 06:00

2017-10-10 06:00

Stort miljöhot mot Kattfjordens vattenskyddsområde

Insändare:

Värmlandsschakts planer på att öppna en bergtäkt och dessutom anlägga en stor separat deponeringsstation för diverse byggavfall på Segerstadsområdet är redan i planeringsstadiet en katastrof för all miljö, både vad gäller såväl historiska som nutida naturvärden och för allt levande: växter, djur och människor.

I Tyskland har dieselbilar blivit en regeringsfråga och I en del storstäder är hela eller delar av städernas yta en förbjuden zon för dieselbilar. En bergtäkts omfattande maskinpark drivs helt med dieselmotorer. Att bergtäkten då ligger i ett skyddat vattenskyddsområde cirka tio meter från områdets primärzon gör det hela extra riskfyllt med alla tiotusentals dieseldrivna lastbilar, som varje år skall köra ut och in i skyddsområdet.

Miljönämnden i Karlstad vill inte att man tvättar sin bil på garageuppfarten eftersom det på bilarna finns så många giftiga föroreningar från bland annat asfalt. Hur skall man då se på Värmlandsschakts planer att anlägga en deponeringsstation för gamla bygg- och asfaltrester i direkt anslutning till bergtäkten och dessutom i ett vattensankt område med utrinning till Vänern?

Både bergtäkten och deponeringsstationen föreslås ligga i ett område som är ett av de allra ömtåligaste skyddsområdena i Karlstads kommun. Varför annars alla gula varningsskyltar runt om längs vägarna?

På de statliga och kommunala myndigheter i beslutssituation, som är och har varit inblandade med yttranden och omdömen och beslut under den än så länge levande ansökningsprocessen, vilar ett stort och tungt ansvar.

Verksamheten drabbar många personer runt omkring, som jordägande grannar, näringslivsutövare, småhusboende, fritidshusägare, turister med flera, vilka kommer att drabbas helt oförskyllt av bergtäktens negativa följder.

Verksamheten på en bergtäkt och deponeringsstation för med sig många störningar såsom höga decibeltal, luft- och vattenföroreningar och trafikproblem. I princip kommer verksamheten att pågå året runt i en omfattning som av företaget i fråga gång på gång ändras, vilket omöjliggör full tillit till företagets syften och etiska normer. Men 20 års störningar mot tredje man kan ej gömmas undan!

Alla bilister, cyklister, ryttare, gående som är beroende av och boende vid väg 550 kommer att drabbas i en omfattning, som varken företag eller Trafikverket velat eller kanske rättare sagt vågat ta tag i ännu.

Verkligheten är, att om bergtäkten blir av, så kommer den att resultera i många tunga lastbilstransporter i båda riktningarna, ibland dygnet runt, utöver den nu förekommande trafikintensiteten. Antalet transporter årligen anges nu i företagets ansökan till 52 per dag under 220 arbetsdagar vilket ger 11 440 transporter per år.

Verksamheten skall pågå i 20 år! Detta på en väg, som på sina ställen, har en bredd av bara 4,80 meter och vars underlag ej håller för den trafik, som för närvarande använder vägen. Senast lagades den för fyra veckor sedan.

Hur sedan den tunga trafiken från bergtäkten över huvud taget skall komma ut till väg 550 är och blir en mycket stridbar fråga.

Rune Wallquist

I Tyskland har dieselbilar blivit en regeringsfråga och I en del storstäder är hela eller delar av städernas yta en förbjuden zon för dieselbilar. En bergtäkts omfattande maskinpark drivs helt med dieselmotorer. Att bergtäkten då ligger i ett skyddat vattenskyddsområde cirka tio meter från områdets primärzon gör det hela extra riskfyllt med alla tiotusentals dieseldrivna lastbilar, som varje år skall köra ut och in i skyddsområdet.

Miljönämnden i Karlstad vill inte att man tvättar sin bil på garageuppfarten eftersom det på bilarna finns så många giftiga föroreningar från bland annat asfalt. Hur skall man då se på Värmlandsschakts planer att anlägga en deponeringsstation för gamla bygg- och asfaltrester i direkt anslutning till bergtäkten och dessutom i ett vattensankt område med utrinning till Vänern?

Både bergtäkten och deponeringsstationen föreslås ligga i ett område som är ett av de allra ömtåligaste skyddsområdena i Karlstads kommun. Varför annars alla gula varningsskyltar runt om längs vägarna?

På de statliga och kommunala myndigheter i beslutssituation, som är och har varit inblandade med yttranden och omdömen och beslut under den än så länge levande ansökningsprocessen, vilar ett stort och tungt ansvar.

Verksamheten drabbar många personer runt omkring, som jordägande grannar, näringslivsutövare, småhusboende, fritidshusägare, turister med flera, vilka kommer att drabbas helt oförskyllt av bergtäktens negativa följder.

Verksamheten på en bergtäkt och deponeringsstation för med sig många störningar såsom höga decibeltal, luft- och vattenföroreningar och trafikproblem. I princip kommer verksamheten att pågå året runt i en omfattning som av företaget i fråga gång på gång ändras, vilket omöjliggör full tillit till företagets syften och etiska normer. Men 20 års störningar mot tredje man kan ej gömmas undan!

Alla bilister, cyklister, ryttare, gående som är beroende av och boende vid väg 550 kommer att drabbas i en omfattning, som varken företag eller Trafikverket velat eller kanske rättare sagt vågat ta tag i ännu.

Verkligheten är, att om bergtäkten blir av, så kommer den att resultera i många tunga lastbilstransporter i båda riktningarna, ibland dygnet runt, utöver den nu förekommande trafikintensiteten. Antalet transporter årligen anges nu i företagets ansökan till 52 per dag under 220 arbetsdagar vilket ger 11 440 transporter per år.

Verksamheten skall pågå i 20 år! Detta på en väg, som på sina ställen, har en bredd av bara 4,80 meter och vars underlag ej håller för den trafik, som för närvarande använder vägen. Senast lagades den för fyra veckor sedan.

Hur sedan den tunga trafiken från bergtäkten över huvud taget skall komma ut till väg 550 är och blir en mycket stridbar fråga.

Rune Wallquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.