2017-09-09 06:00

2017-09-09 12:15

Vi sätter barnen främst

INSÄNDARE: Skolmiljö

Svar på insändaren ”Elever riskerar hälsa och lärande i skolan i Bäckalund” (NWT 8/9)

Elever ska aldrig behöva vara oroliga för att gå till skolan! Den otrygghet som föräldrar upplever i Bäckalunds skola och som beskrivs i insändaren ser vi mycket allvarligt på. Vi jobbar hårt för att våra elever ska få det stöd de behöver och för att det ska bedrivas likvärdig utbildning i kommunens alla skolor. Rektor och verksamhetschef arbetar tillsammans för att skapa ett stabilt och hållbart arbetslag som gör att eleverna kan känna sig trygga.

Elevhälsan kartlägger och utreder elevers behov av särskilt stöd och undervisningen anpassas utifrån det. Vi sätter barnens perspektiv främst och de elever som har behov av särskilt stöd i Bäckalunds skola får det.

En utredning för skolområdet Östra landsbygd, där Bäckalunds skola ingår, gjordes under våren 2017. Den visade svårigheter för rektor att hinna vara pedagogisk ledare. Vi har därför gjort en organisationsförändring som innebär stöd i form av en biträdande rektor. Enskilda personalärenden kan vi inte kommentera.

Att elever i årskurs 3-6 tyvärr inte fick lunch första skoldagen berodde på en schemamiss som åtgärdades. För att koordinera skolskjutsar för kommunens samtliga skolor tillämpas samlad skoldag. Det innebär att vissa klasser har schemalagda fritidspass. I samråd med Värmlandstrafik ser vi över bussturerna från Bäckalunds skola. Nya tider kommer att gälla från och med vecka 45.

Skolans viktigaste uppdrag är att stimulera lärande där alla barn får utvecklas efter sin förmåga. I Sunne kommun arbetar all skolpersonal för att barnen ska känna sig trygga, liksom för en god arbetsmiljö. Vi arbetar systematiskt för att lära och ge eleverna stöd i att kunna leva och agera i samhället.

Som det står i Skollagen ska skolan främja barnens kreativitet, lust att lära och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling. Vi jobbar varje dag för barnens bästa och för att främja en trygg arbetsmiljö för både barn och skolpersonal.

 

Anna Ullenius, verksamhetschef barns lärande

Elisabeth Olofsson, rektor Östra landsbygd

 

Elever ska aldrig behöva vara oroliga för att gå till skolan! Den otrygghet som föräldrar upplever i Bäckalunds skola och som beskrivs i insändaren ser vi mycket allvarligt på. Vi jobbar hårt för att våra elever ska få det stöd de behöver och för att det ska bedrivas likvärdig utbildning i kommunens alla skolor. Rektor och verksamhetschef arbetar tillsammans för att skapa ett stabilt och hållbart arbetslag som gör att eleverna kan känna sig trygga.

Elevhälsan kartlägger och utreder elevers behov av särskilt stöd och undervisningen anpassas utifrån det. Vi sätter barnens perspektiv främst och de elever som har behov av särskilt stöd i Bäckalunds skola får det.

En utredning för skolområdet Östra landsbygd, där Bäckalunds skola ingår, gjordes under våren 2017. Den visade svårigheter för rektor att hinna vara pedagogisk ledare. Vi har därför gjort en organisationsförändring som innebär stöd i form av en biträdande rektor. Enskilda personalärenden kan vi inte kommentera.

Att elever i årskurs 3-6 tyvärr inte fick lunch första skoldagen berodde på en schemamiss som åtgärdades. För att koordinera skolskjutsar för kommunens samtliga skolor tillämpas samlad skoldag. Det innebär att vissa klasser har schemalagda fritidspass. I samråd med Värmlandstrafik ser vi över bussturerna från Bäckalunds skola. Nya tider kommer att gälla från och med vecka 45.

Skolans viktigaste uppdrag är att stimulera lärande där alla barn får utvecklas efter sin förmåga. I Sunne kommun arbetar all skolpersonal för att barnen ska känna sig trygga, liksom för en god arbetsmiljö. Vi arbetar systematiskt för att lära och ge eleverna stöd i att kunna leva och agera i samhället.

Som det står i Skollagen ska skolan främja barnens kreativitet, lust att lära och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling. Vi jobbar varje dag för barnens bästa och för att främja en trygg arbetsmiljö för både barn och skolpersonal.

 

Anna Ullenius, verksamhetschef barns lärande

Elisabeth Olofsson, rektor Östra landsbygd

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.