2017-09-08 06:00

2017-09-08 10:53

Bäckalunds skola dålig för barnen

INSÄNDARE: Skola

Elever och föräldrar i Bäckalund skola, förskoleklass till årskurs 2, genomgår nu en period där oro och ängslan präglar dagarna.

Kvällarna före skoldagarna består av gråt och oro där elever har uttryckt att skolan inte känns trygg. Eleverna från årskurs ett kämpar med skoldagar så långa som till klockan 15, tre dagar i veckan.

Beslut har tagits vårterminen -17 om att klassen behöver resurspersonal. Vid skolstart fick inte klassen någon resurspersonal och rektorn gav inget konkret svar när frågan lyftes. Det finns barn i årskurs ett som är i behov av extra stöd men behoven tillgodoses inte utan istället skapas akuta lösningar där bland annat iPad, bilar eller andra leksaker erbjuds så inte barnet/barnen ska störa resten av klassen.

Vid flertalet tillfällen har en elev lämnat skolområdet utan lärarnas vetskap på grund av hens svårigheter att meddela sig. Senare hittades eleven ensam vid hemmet, av personal från skolan.

Personal har också ringt till föräldrar under arbetstid på grund av att deras barn inte lyssnat under lektionstid och tyckte då att föräldrarna skulle komma till skolan för att prata med sina barn.

Elever i årskurs 3-6 har på fredagar idrott och slöjd i Lysvik. Det har de haft i flera år och där äter de också sin lunch. Vid första tillfället denna termin hade eleverna inte fått någon mat av oklar anledning.

På ett föräldramöte utlovade rektorn inför föräldrarna att lärarna skulle få svar på många uppkomna frågor kring schema, busstider, resurs och så vidare. Senare under veckan ägde ett möte rum för lärarna. Därefter har flera lärare blivit sjukskrivna på obestämd tid.

Detta väcker oro och misstankar hos föräldrarna om att något i organisationen inte fungerar som det ska. Pratar man med personal från kommunen håller de gärna varandra om ryggen och vill inte riktigt säga att någon har gjort fel trots att de erkänner att det inte får gå till på detta sätt.

Under tio år har Östra sidan av Sunne, det vill säga bland annat Bäckalunds skola, bytt rektor hela elva gånger. Därför gjordes en analys på kommunal nivå där det bland annat visade sig att tidigare rektorer upplevt att kommunikationen varit bristfällig och att arbetsuppgifterna varit otydliga.

Trots att man påpekat brister och försökt hjälpa till för att hitta lösningar har inget gjorts för barnen och nu är situationen ohållbar.

Med denna text vädjar vi nu om hjälp!

 

Föräldrar i klass F-2

 

Kvällarna före skoldagarna består av gråt och oro där elever har uttryckt att skolan inte känns trygg. Eleverna från årskurs ett kämpar med skoldagar så långa som till klockan 15, tre dagar i veckan.

Beslut har tagits vårterminen -17 om att klassen behöver resurspersonal. Vid skolstart fick inte klassen någon resurspersonal och rektorn gav inget konkret svar när frågan lyftes. Det finns barn i årskurs ett som är i behov av extra stöd men behoven tillgodoses inte utan istället skapas akuta lösningar där bland annat iPad, bilar eller andra leksaker erbjuds så inte barnet/barnen ska störa resten av klassen.

Vid flertalet tillfällen har en elev lämnat skolområdet utan lärarnas vetskap på grund av hens svårigheter att meddela sig. Senare hittades eleven ensam vid hemmet, av personal från skolan.

Personal har också ringt till föräldrar under arbetstid på grund av att deras barn inte lyssnat under lektionstid och tyckte då att föräldrarna skulle komma till skolan för att prata med sina barn.

Elever i årskurs 3-6 har på fredagar idrott och slöjd i Lysvik. Det har de haft i flera år och där äter de också sin lunch. Vid första tillfället denna termin hade eleverna inte fått någon mat av oklar anledning.

På ett föräldramöte utlovade rektorn inför föräldrarna att lärarna skulle få svar på många uppkomna frågor kring schema, busstider, resurs och så vidare. Senare under veckan ägde ett möte rum för lärarna. Därefter har flera lärare blivit sjukskrivna på obestämd tid.

Detta väcker oro och misstankar hos föräldrarna om att något i organisationen inte fungerar som det ska. Pratar man med personal från kommunen håller de gärna varandra om ryggen och vill inte riktigt säga att någon har gjort fel trots att de erkänner att det inte får gå till på detta sätt.

Under tio år har Östra sidan av Sunne, det vill säga bland annat Bäckalunds skola, bytt rektor hela elva gånger. Därför gjordes en analys på kommunal nivå där det bland annat visade sig att tidigare rektorer upplevt att kommunikationen varit bristfällig och att arbetsuppgifterna varit otydliga.

Trots att man påpekat brister och försökt hjälpa till för att hitta lösningar har inget gjorts för barnen och nu är situationen ohållbar.

Med denna text vädjar vi nu om hjälp!

 

Föräldrar i klass F-2

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.