2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Inte lämpligt att tvätta bilen på garageuppfarten

INSÄNDARE: Biltvätt

Flera insändare har den senaste tiden handlat om biltvätt på garageuppfarten. Avsändarna ”Biltvättande miljövän” och Lennart Persson anser att det inte är ett miljöproblem. Det är tyvärr en missuppfattning.

Om du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet och smuts från bilen ner i närmaste dagvattenbrunn och vidare ut i sjö eller vattendrag. Vattnet är fullt av kemikalier som kan vara farliga både för oss människor och för miljön. Eftersom vattnet inte renas leder biltvättandet till en ökad miljöbelastning och att miljöfarliga ämnen sprids. Det är därför olämpligt att tvätta bilen på garageuppfarten.

I vår lagstiftning, miljöbalken, finns bestämmelser som gäller fordonstvätt. Dessa gäller både privatpersoner och företag. I korthet innebär det att var och en är skyldig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen). Tvättvattnet från din bil är definitionsmässigt ett avloppsvatten som ska tas omhand så att det inte påverkar miljön. Det ska därför inte ledas ut på dagvattennätet eller direkt ut i miljön utan rening.

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet. Det ligger i linje med de krav som finns i miljöbalken. Alla som använder kemiska produkter, som till exempel avfettningsmedel och schampon, ska välja de alternativ som kan antas vara mindre farliga (produktvalsprincipen). Miljöanpassade produkter är därför att föredra. Tänk dock på att detta inte innebär att det är fritt fram att använda dem på ett sådant sätt att de släpps ut i miljön orenat. De har fortfarande en miljöpåverkan.

Läs gärna mer om biltvätt på Karlstads kommuns hemsida, www.karlstad.se.

 

Jan Andersson

Miljöförvaltningen

Om du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet och smuts från bilen ner i närmaste dagvattenbrunn och vidare ut i sjö eller vattendrag. Vattnet är fullt av kemikalier som kan vara farliga både för oss människor och för miljön. Eftersom vattnet inte renas leder biltvättandet till en ökad miljöbelastning och att miljöfarliga ämnen sprids. Det är därför olämpligt att tvätta bilen på garageuppfarten.

I vår lagstiftning, miljöbalken, finns bestämmelser som gäller fordonstvätt. Dessa gäller både privatpersoner och företag. I korthet innebär det att var och en är skyldig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen). Tvättvattnet från din bil är definitionsmässigt ett avloppsvatten som ska tas omhand så att det inte påverkar miljön. Det ska därför inte ledas ut på dagvattennätet eller direkt ut i miljön utan rening.

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet. Det ligger i linje med de krav som finns i miljöbalken. Alla som använder kemiska produkter, som till exempel avfettningsmedel och schampon, ska välja de alternativ som kan antas vara mindre farliga (produktvalsprincipen). Miljöanpassade produkter är därför att föredra. Tänk dock på att detta inte innebär att det är fritt fram att använda dem på ett sådant sätt att de släpps ut i miljön orenat. De har fortfarande en miljöpåverkan.

Läs gärna mer om biltvätt på Karlstads kommuns hemsida, www.karlstad.se.

 

Jan Andersson

Miljöförvaltningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.