2017-08-11 06:00

2017-08-14 14:13

Mer hållbart med färre p-platser

Stadsplanering: Svar till Jan Lång (NWT 1/8)

Jan frågar var alla ska parkera som ska bo vid nybygget på Kanikenäset då antalet p-platser är färre än antalet lägenheter.

Frågan om parkeringsplatser, i Karlstad generellt, är viktig och något som formar vår stad på både gott och ont. Därför vill jag ge dig en bild av hur kommunen jobbar med frågan om parkeringsplatser för dem som bor centralt.

Karlstads kommun arbetar för att minska biltrafiken i centrala Karlstad där det finns bra tillgång till cykel och kollektivtrafik. Det gör vi för att öka trivsel såväl som säkerhet och för att minska utsläppen. Därför tycker vi inte att det måste finnas parkeringsplatser som bygger på att varje hushåll har 1,4 bilar. Om vi gjorde det skulle biltrafiken öka.

Kommunen har en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringsplatser det ska finnas vid varje nybygge. Den är flexibel och tar hänsyn till många olika faktorer. Bland annat baseras parkeringstalen på vilken typ av verksamhet/boendeform det handlar om, biltäthet, närhet till kollektivtrafik, gång- och cykelavstånd till centrum med mera. Om en byggnad till exempel har många ettor och ligger nära en busshållplats kräver vi inte lika många parkeringsplatser som för ett hus med stora lägenheter långt utanför stan. Det går alltså inte att säga att det ska finnas ett visst antal p-platser per lägenhet som gäller alla.

Parkeringstalen är också satta med hänsyn till de mål vi har om att bygga en hållbar stad, där gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Vi vill uppmuntra till en livsstil som bygger på att alla inte har en egen bil där det finns alternativa transportsätt.

Stina Granefelt

Trafikplanerare, Karlstads kommun

Frågan om parkeringsplatser, i Karlstad generellt, är viktig och något som formar vår stad på både gott och ont. Därför vill jag ge dig en bild av hur kommunen jobbar med frågan om parkeringsplatser för dem som bor centralt.

Karlstads kommun arbetar för att minska biltrafiken i centrala Karlstad där det finns bra tillgång till cykel och kollektivtrafik. Det gör vi för att öka trivsel såväl som säkerhet och för att minska utsläppen. Därför tycker vi inte att det måste finnas parkeringsplatser som bygger på att varje hushåll har 1,4 bilar. Om vi gjorde det skulle biltrafiken öka.

Kommunen har en parkeringsnorm som bestämmer hur många parkeringsplatser det ska finnas vid varje nybygge. Den är flexibel och tar hänsyn till många olika faktorer. Bland annat baseras parkeringstalen på vilken typ av verksamhet/boendeform det handlar om, biltäthet, närhet till kollektivtrafik, gång- och cykelavstånd till centrum med mera. Om en byggnad till exempel har många ettor och ligger nära en busshållplats kräver vi inte lika många parkeringsplatser som för ett hus med stora lägenheter långt utanför stan. Det går alltså inte att säga att det ska finnas ett visst antal p-platser per lägenhet som gäller alla.

Parkeringstalen är också satta med hänsyn till de mål vi har om att bygga en hållbar stad, där gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Vi vill uppmuntra till en livsstil som bygger på att alla inte har en egen bil där det finns alternativa transportsätt.

Stina Granefelt

Trafikplanerare, Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.