2017-07-14 06:00

2017-07-14 06:00

Ett gott kultur- och turistprojekt

KIL: Vill se satsning i Fryksta

Det har kommit mig till del genom en liten artikel i onsdagens NWT (2017-07-12) att Järnvägsmuseet i Gävle har för avsikt att byta ägare. Nuvarande ägare är Trafikverket och den nya har av regeringen meddelats bli Statens Maritima museer.

Redan tidigare och i Trafikverkets regi föreligger beslut om en omfattande renovering av museiområdet i Gävle, men tidtabellen härför har spräckts på grunda av det förväntade ägarbytet. Preliminära uppgifter meddelar att ett öppnande kan förväntas tidigast våren 2020.

Tidigare har inom Kils kommun funnits planer på att i Fryksta, vid nedre Frykens södra ände, åstadkomma en infrastrukturellt historiskt plats, eftersom tillräckliga substitut härför har funnits tillgängliga på platsen, och ytterligare sådana förberetts under senare tid - järnvägsspår, perrong med mera. Jag tänker på ångfartyget Freja af Fryken som för närvarande ligger och rostar i Hannäs utanför Kil och således ångloket Fryksta som förhoppningsvis åtminstone klätts i malpåse vid resterna av järnvägsmuseet i Gävle och inför en oviss framtid.

Ambitionen att åstadkomma en plats med historiska förtecken i Fryksta lever visserligen fortfarande kvar i Kils kommun, men kravet på autenticitet har avtagit sedan ett modernt ånglok placerats vid sidan om Fryksta station, och som mera är avsett att fungera som lekstuga.

Varför inte passa på tillfället att göra en allvarlig framställan om att återfå ångloket Frykstad till sin hemmaplan och samtidigt ägna kvarvarande minimala ekonomiska tillgångar till en uppsnyggning av Freja sedan hon väl placerats på en solid grund på Frykstakajen. Ett kultur- och turistprojekt för kommunen så gott som något.

Rolf Ernstson

 

Redan tidigare och i Trafikverkets regi föreligger beslut om en omfattande renovering av museiområdet i Gävle, men tidtabellen härför har spräckts på grunda av det förväntade ägarbytet. Preliminära uppgifter meddelar att ett öppnande kan förväntas tidigast våren 2020.

Tidigare har inom Kils kommun funnits planer på att i Fryksta, vid nedre Frykens södra ände, åstadkomma en infrastrukturellt historiskt plats, eftersom tillräckliga substitut härför har funnits tillgängliga på platsen, och ytterligare sådana förberetts under senare tid - järnvägsspår, perrong med mera. Jag tänker på ångfartyget Freja af Fryken som för närvarande ligger och rostar i Hannäs utanför Kil och således ångloket Fryksta som förhoppningsvis åtminstone klätts i malpåse vid resterna av järnvägsmuseet i Gävle och inför en oviss framtid.

Ambitionen att åstadkomma en plats med historiska förtecken i Fryksta lever visserligen fortfarande kvar i Kils kommun, men kravet på autenticitet har avtagit sedan ett modernt ånglok placerats vid sidan om Fryksta station, och som mera är avsett att fungera som lekstuga.

Varför inte passa på tillfället att göra en allvarlig framställan om att återfå ångloket Frykstad till sin hemmaplan och samtidigt ägna kvarvarande minimala ekonomiska tillgångar till en uppsnyggning av Freja sedan hon väl placerats på en solid grund på Frykstakajen. Ett kultur- och turistprojekt för kommunen så gott som något.

Rolf Ernstson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.