2017-07-13 06:00

2017-07-13 06:00

Vi vill erbjuda jämlik sjukvård

SJUKVÅRD: Mathias Karlsson svarar på kritik

Svar till Sjuka blir försökskaniner, signerad Pensionerad sjuksköterska.

Hos oss liksom i flera delar av landet finns behov av fler läkare på vårdcentralerna. Det är också läkarbristen som är huvudmålet som ska lösas med hjälp av beon. Vi har inte för avsikt att ansvarslöst ersätta en läkare med annan yrkeskategori. Utgångspunkten för beon är att invånarnas sökmönster har förändrats och att alla patienter inte är bäst hjälpta av en läkare. Dock har vi i vården fortsatt att styra även de flesta frågorna till läkarkåren. Det är det vi vill ändra på så att den som har stort behov av läkarbedömning ska få en större del av läkarresursen. Vi är övertygade om att med klara styrdokument och alla medarbetares kunskap så kommer en eventuellt mer vårdkrävande patient som kommit till en annan yrkeskategori på ett mycket enklare sätt kopplas till läkare vid behov. Det vi vill uppnå är att öka tillgängligheten till vården och använda ”lagets” alla kompetenser på ett bra sätt, vilket innebär att den som söker vård får snabbt och enkelt får träffa legitimerad personal.

Våra resurser är begränsade både när det gäller personal inom olika yrkesgrupper men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Befolkningen i Värmland blir allt äldre vilket innebär ett ökat vårdbehov med relativt sett mindre skatteintäkter. Det är en svår nöt att knäcka och för att lösa ekvationen behöver vi se över vårt sätt att arbeta.

Det vi gör nu är att vi ställer oss frågan om alla besök behöver gå via läkare. Vi ser över våra arbetssätt, men vi tittar också på hur man gör i andra landsting och regioner, samt tar hänsyn till nationella vårdrekommendationer. Alltså de beforskade (evidensbaserade) sätt att utföra vård som finns. Över hundra medarbetare inom olika yrkesgrupper, inkluderande läkare och specialister i allmänmedicin, är med i arbetet. De har en viktig roll i vårt arbete, så arbetssätten jobbas fram av de som sedan ska utföra och ta ansvar för vården.

Två exempel på förändrade arbetssätt är en sköterskebaserad infektionsmottagning för luftvägsinfektioner, snuvor och lindrigt ont i halsen och att patienter direkt kan boka tid hos en fysioterapeut utan att först träffa läkare.

Det är viktigt att poängtera att de patienter som behöver träffa en läkare kommer att få göra det och därmed beredas tid snabbare tid hos läkaren, om vi lyckas ta hand om de patienter inte i direkt behov av läkarkompetensen med hjälp av någon av de andra yrkeskategorierna. Våra olika yrkeskategorier på vårdcentralerna har en bred kompetens som vi ska ta tillvara på ett bättre sätt och erbjuda möjlighet till utveckling.

Redan idag har vi arbetsväxlat inom flera områden, och många av de förslag som vi jobbar med har redan genomförts på olika sätt på många vårdcentraler. Det stora i det här utvecklingsarbetet är att göra arbetsväxlingen gemensamt på alla våra vårdcentraler samtidigt och på så vis erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård över hela Värmland.

Mathias Karlsson

Chef område öppenvård, Landstinget i Värmland

Hos oss liksom i flera delar av landet finns behov av fler läkare på vårdcentralerna. Det är också läkarbristen som är huvudmålet som ska lösas med hjälp av beon. Vi har inte för avsikt att ansvarslöst ersätta en läkare med annan yrkeskategori. Utgångspunkten för beon är att invånarnas sökmönster har förändrats och att alla patienter inte är bäst hjälpta av en läkare. Dock har vi i vården fortsatt att styra även de flesta frågorna till läkarkåren. Det är det vi vill ändra på så att den som har stort behov av läkarbedömning ska få en större del av läkarresursen. Vi är övertygade om att med klara styrdokument och alla medarbetares kunskap så kommer en eventuellt mer vårdkrävande patient som kommit till en annan yrkeskategori på ett mycket enklare sätt kopplas till läkare vid behov. Det vi vill uppnå är att öka tillgängligheten till vården och använda ”lagets” alla kompetenser på ett bra sätt, vilket innebär att den som söker vård får snabbt och enkelt får träffa legitimerad personal.

Våra resurser är begränsade både när det gäller personal inom olika yrkesgrupper men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Befolkningen i Värmland blir allt äldre vilket innebär ett ökat vårdbehov med relativt sett mindre skatteintäkter. Det är en svår nöt att knäcka och för att lösa ekvationen behöver vi se över vårt sätt att arbeta.

Det vi gör nu är att vi ställer oss frågan om alla besök behöver gå via läkare. Vi ser över våra arbetssätt, men vi tittar också på hur man gör i andra landsting och regioner, samt tar hänsyn till nationella vårdrekommendationer. Alltså de beforskade (evidensbaserade) sätt att utföra vård som finns. Över hundra medarbetare inom olika yrkesgrupper, inkluderande läkare och specialister i allmänmedicin, är med i arbetet. De har en viktig roll i vårt arbete, så arbetssätten jobbas fram av de som sedan ska utföra och ta ansvar för vården.

Två exempel på förändrade arbetssätt är en sköterskebaserad infektionsmottagning för luftvägsinfektioner, snuvor och lindrigt ont i halsen och att patienter direkt kan boka tid hos en fysioterapeut utan att först träffa läkare.

Det är viktigt att poängtera att de patienter som behöver träffa en läkare kommer att få göra det och därmed beredas tid snabbare tid hos läkaren, om vi lyckas ta hand om de patienter inte i direkt behov av läkarkompetensen med hjälp av någon av de andra yrkeskategorierna. Våra olika yrkeskategorier på vårdcentralerna har en bred kompetens som vi ska ta tillvara på ett bättre sätt och erbjuda möjlighet till utveckling.

Redan idag har vi arbetsväxlat inom flera områden, och många av de förslag som vi jobbar med har redan genomförts på olika sätt på många vårdcentraler. Det stora i det här utvecklingsarbetet är att göra arbetsväxlingen gemensamt på alla våra vårdcentraler samtidigt och på så vis erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård över hela Värmland.

Mathias Karlsson

Chef område öppenvård, Landstinget i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.