2017-06-19 06:00

2017-06-28 14:10

Bergtäkt på Segerstad – en katastrof

INSÄNDARE: Naturskydd

Det planläggs tyvärr en bergtäkt på Segerstad.
I naturen hänger allt samman med allt. Det vill säga att konsekvenserna av en förändring kommer att påverka hela naturen. Historien är full av katastrofer där människor gör ändringar som senare visar sig ha stora konsekvenser för naturen och för människor.

Endast en kilometer bort från där bergtäkten planeras ligger Vänern med sin fantastiska skärgård och ett naturreservat. På Segerstad, där bergtäkten planeras, finns arter på den svenska rödlistan, bland annat havsörn, fiskgjuse, ormvråk, falk, berguv, spillkråka och många andra fåglar.

Fåglar och djur rör sig över stora områden. Naturreservatet vid Segerstad ligger bara ett par kilometer bort (över Kattfjorden räknat) och detta område är en del av Life + Vänern och Natura 2000.

Projektet Life + Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer för fåglar och miljöer som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden. I Sverige är de flesta Natura 2000-områden skyddade som naturreservat eller nationalpark. Det innebär att både på nationell nivå och på länsstyrelsenivå i Värmland och Västra Götaland har vi ett ansvar för att skydda områdena kring Vänern.

Det har ställts väldigt många kritiska frågor om bergtäkten i Segerstad och det är ett projekt som alla på Segerstad motsätter sig.

Projektet kommer att förstöra livet för många familjer, som lever och bor i denna värmländska idyll på grund av buller, föroreningar och stora lastbilar, som kommer att köras i skytteltrafik dygnet runt.

Men också det unika fågellivet och naturen förstörs.

 

Terje Furu

 

Endast en kilometer bort från där bergtäkten planeras ligger Vänern med sin fantastiska skärgård och ett naturreservat. På Segerstad, där bergtäkten planeras, finns arter på den svenska rödlistan, bland annat havsörn, fiskgjuse, ormvråk, falk, berguv, spillkråka och många andra fåglar.

Fåglar och djur rör sig över stora områden. Naturreservatet vid Segerstad ligger bara ett par kilometer bort (över Kattfjorden räknat) och detta område är en del av Life + Vänern och Natura 2000.

Projektet Life + Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer för fåglar och miljöer som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden. I Sverige är de flesta Natura 2000-områden skyddade som naturreservat eller nationalpark. Det innebär att både på nationell nivå och på länsstyrelsenivå i Värmland och Västra Götaland har vi ett ansvar för att skydda områdena kring Vänern.

Det har ställts väldigt många kritiska frågor om bergtäkten i Segerstad och det är ett projekt som alla på Segerstad motsätter sig.

Projektet kommer att förstöra livet för många familjer, som lever och bor i denna värmländska idyll på grund av buller, föroreningar och stora lastbilar, som kommer att köras i skytteltrafik dygnet runt.

Men också det unika fågellivet och naturen förstörs.

 

Terje Furu

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.