2017-04-20 06:00

2017-04-20 06:00

Låt hela köpet av före detta stadshuset återgå

KARLSTAD/ALMEN: Gamla riktlinjer gäller tydligen inte längre...

RIKSINTRESSE.

RIKSINTRESSE. Låt köpet av före detta stadshuset återgå och placera affärsmannen Mikael Solberg och hans planerare utom räckhåll för ingreppet både i ”Riksintresse­ Karlstads stadskärna” och i påbyggnad av stadshuset, en byggnad som enligt kommunens kulturmiljöprogram är en särskilt värdefull byggnad.

I samrådshandlingen Detaljplan för almen 21 (2017-03-15) kan vi under ”Nya byggnader” ta del av vad Karlstads invånare får leva med i framtiden:

Dels får vi en högre byggnad upp till 16 våningar, en byggnad som mäter 7,5 x 12 x 51,6 meter och sägs vara ett ”lätt uttryck och med fasader i glas som arkitektoniskt skall samspela med påbyggnaden av fd stadshuset”; och dels får vi också ett före detta stadshus, som i dag helt saknar skydd mot förvanskning och som kommer att få en påbyggnad med tre våningsplan som enligt samrådshandlingen ska få ”ett stramt och konsekvent uttryck”. Inga utskjutande delar större än tio centimeter, till exempel balkonger, får förekomma.

Detta är ett rejält ingrepp i Riksintresset från 1865 och det berör även hela resten av Drottning­gatan, ända bort till Klaraborg, samt också Älvpromenaden.

Drottninggatans västra sida håller en enhetlig höjd på fyra–fem våningar med undantag av Ahlmarkshusets sju våningar, som sticker upp längst i norr.

Stadsbyggnadsförvaltningens riktlinjer, som anger att byggnadsskalan i centrum ska hållas jämn, gäller tydligen inte längre. Nu ska en 16 våningar hög byggnad och ett påbyggt före detta stadshus i sju våningar enligt Solbergs plan ”bli en ny årsring i stadsbilden” och bedöms kunna samspela med omgivande befintliga hus på ett intressant sätt.

Allra intressantast blir det säkert från teatern på andra sidan Klarälven, där både höghus och påbyggt före detta stadshus majestätiskt höjer sig över 1800-talsbebyggelsen längs älven...

Jag vill inte se detta hända med min gamla fina stad!

Stig Almqvist

Herrhagspojk,

RIKSINTRESSE. Låt köpet av före detta stadshuset återgå och placera affärsmannen Mikael Solberg och hans planerare utom räckhåll för ingreppet både i ”Riksintresse­ Karlstads stadskärna” och i påbyggnad av stadshuset, en byggnad som enligt kommunens kulturmiljöprogram är en särskilt värdefull byggnad.

I samrådshandlingen Detaljplan för almen 21 (2017-03-15) kan vi under ”Nya byggnader” ta del av vad Karlstads invånare får leva med i framtiden:

Dels får vi en högre byggnad upp till 16 våningar, en byggnad som mäter 7,5 x 12 x 51,6 meter och sägs vara ett ”lätt uttryck och med fasader i glas som arkitektoniskt skall samspela med påbyggnaden av fd stadshuset”; och dels får vi också ett före detta stadshus, som i dag helt saknar skydd mot förvanskning och som kommer att få en påbyggnad med tre våningsplan som enligt samrådshandlingen ska få ”ett stramt och konsekvent uttryck”. Inga utskjutande delar större än tio centimeter, till exempel balkonger, får förekomma.

Detta är ett rejält ingrepp i Riksintresset från 1865 och det berör även hela resten av Drottning­gatan, ända bort till Klaraborg, samt också Älvpromenaden.

Drottninggatans västra sida håller en enhetlig höjd på fyra–fem våningar med undantag av Ahlmarkshusets sju våningar, som sticker upp längst i norr.

Stadsbyggnadsförvaltningens riktlinjer, som anger att byggnadsskalan i centrum ska hållas jämn, gäller tydligen inte längre. Nu ska en 16 våningar hög byggnad och ett påbyggt före detta stadshus i sju våningar enligt Solbergs plan ”bli en ny årsring i stadsbilden” och bedöms kunna samspela med omgivande befintliga hus på ett intressant sätt.

Allra intressantast blir det säkert från teatern på andra sidan Klarälven, där både höghus och påbyggt före detta stadshus majestätiskt höjer sig över 1800-talsbebyggelsen längs älven...

Jag vill inte se detta hända med min gamla fina stad!

Stig Almqvist

Herrhagspojk,

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.