2017-04-19 14:40

2017-04-19 14:40

Inga kristna värderingar i pastoratet

SUNNE: Orsaker till Svenska kyrkans medlemstapp

Apropå NWT-artikeln om kyrkflykt onsdag den 12/4 i vilken biskop Sören Dalevi uttalar sig:

Med tanke på tidpunkten för artikeln går det att utröna mycket, om man läser mellan raderna. I artikeln nämns orsaker till varför så många väljer att säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan, orsaker som ingen gudstro, meningslöshet och ekonomiska motiv; den senast nämnda orsaken har lägst procentsats.

Orsaken en tappad gudstro nämns däremot inte.

Vi kan känna att meningslöshet och tappad gudstro hänger ihop.

Biskopen nämner också som en orsak att medlemmar lämna kyrkan i affekt till följd av det som skedde på grund av granskningen av kyrkans resor. Han hävdar, vad vi förstod, att ingen församling i stiftet har vanskött sig ekonomiskt vad gäller resor. Det låter bra, men vilken granskning har konstaterat detta?

Vi vill ta tillfället i akt och lämna synpunkter då biskopen nämner just vanskötsel med mera. Vanskötsel kan bedrivas på många skilda sätt, inte endast genom vidlyftig och oetisk hantering av kronor och ören. Sunne pastorat, deras folkvalda politikers och tjänstemäns vanskötsel av arbetsmiljön, har slagit mycket hårt och skadligt mot ett av pastoratets viktigaste kapital: anställd personal.

Personalens arbetsmiljö, som förra året granskades av Arbetsmiljöverket och bevisligen blev befunnet som varande under all kritik, är en miljö som resulterar i flykt från arbetsplatsen och långtidssjukskrivningar. Vetskapen om denna typ av vanskötsel kan väl knappas ha undgått Karlstads stift, biskopen och domkapitlet? Det kan inte vara en ren tillfällighet att just Sunne kyrka tornar upp sig över halva sidan i tidningsartikeln. Vi ser det som ett tillfälle av ledningen att i den rådande situationen förminska och flytta fokus från flera egentliga och allvarliga problem. Att i nuläget stoltsera med att visa upp den nyrenoverade kyrkan är endast ett krampaktigt försök av pastoratet att skyla över, en glorifiering som visar vad som värderas högst: den välskötta ytan.

Biskopen säger också: ”Många tar kyrkan för given. Att gå ur kyrkan är som att lägga en dynamitgubbe under sitt lokala kyrkorum.” Är detta en vädjan från biskopen till betalande medlemmar, eller är det en patriarkatisk syn på skuld? Att lägga ansvaret/skulden på hela lokalbefolkningen angående vikten av att bevara lokala kyrkorum och graden av ordval gjorde oss upprörda, på grund av att en företrädare och bärare av kristna värderingar uttrycker sig på detta sätt. Vad gäller skulden till att en dynamitgubbe skulle komma att påverka bevarandet av Sunne kyrkorum, så är den lokala sprängladdningen inte apterad av tidigare eller det eventuellt framtida minskade antalet betalande medlemmar – skulden ska läggas där den hör hemma; den ska läggas hos alla ansvariga förtroendevalda och tjänstemän som tillhör lokalbefolkningen, hos dem som framkallar meningslöshet som orsak till medlemstapp.

Alla människor är saliga i sin tro, tyvärr genomsyras inte Sunne pastorat av kristna värderingar.

Upprörda Sunnebor

Apropå NWT-artikeln om kyrkflykt onsdag den 12/4 i vilken biskop Sören Dalevi uttalar sig:

Med tanke på tidpunkten för artikeln går det att utröna mycket, om man läser mellan raderna. I artikeln nämns orsaker till varför så många väljer att säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan, orsaker som ingen gudstro, meningslöshet och ekonomiska motiv; den senast nämnda orsaken har lägst procentsats.

Orsaken en tappad gudstro nämns däremot inte.

Vi kan känna att meningslöshet och tappad gudstro hänger ihop.

Biskopen nämner också som en orsak att medlemmar lämna kyrkan i affekt till följd av det som skedde på grund av granskningen av kyrkans resor. Han hävdar, vad vi förstod, att ingen församling i stiftet har vanskött sig ekonomiskt vad gäller resor. Det låter bra, men vilken granskning har konstaterat detta?

Vi vill ta tillfället i akt och lämna synpunkter då biskopen nämner just vanskötsel med mera. Vanskötsel kan bedrivas på många skilda sätt, inte endast genom vidlyftig och oetisk hantering av kronor och ören. Sunne pastorat, deras folkvalda politikers och tjänstemäns vanskötsel av arbetsmiljön, har slagit mycket hårt och skadligt mot ett av pastoratets viktigaste kapital: anställd personal.

Personalens arbetsmiljö, som förra året granskades av Arbetsmiljöverket och bevisligen blev befunnet som varande under all kritik, är en miljö som resulterar i flykt från arbetsplatsen och långtidssjukskrivningar. Vetskapen om denna typ av vanskötsel kan väl knappas ha undgått Karlstads stift, biskopen och domkapitlet? Det kan inte vara en ren tillfällighet att just Sunne kyrka tornar upp sig över halva sidan i tidningsartikeln. Vi ser det som ett tillfälle av ledningen att i den rådande situationen förminska och flytta fokus från flera egentliga och allvarliga problem. Att i nuläget stoltsera med att visa upp den nyrenoverade kyrkan är endast ett krampaktigt försök av pastoratet att skyla över, en glorifiering som visar vad som värderas högst: den välskötta ytan.

Biskopen säger också: ”Många tar kyrkan för given. Att gå ur kyrkan är som att lägga en dynamitgubbe under sitt lokala kyrkorum.” Är detta en vädjan från biskopen till betalande medlemmar, eller är det en patriarkatisk syn på skuld? Att lägga ansvaret/skulden på hela lokalbefolkningen angående vikten av att bevara lokala kyrkorum och graden av ordval gjorde oss upprörda, på grund av att en företrädare och bärare av kristna värderingar uttrycker sig på detta sätt. Vad gäller skulden till att en dynamitgubbe skulle komma att påverka bevarandet av Sunne kyrkorum, så är den lokala sprängladdningen inte apterad av tidigare eller det eventuellt framtida minskade antalet betalande medlemmar – skulden ska läggas där den hör hemma; den ska läggas hos alla ansvariga förtroendevalda och tjänstemän som tillhör lokalbefolkningen, hos dem som framkallar meningslöshet som orsak till medlemstapp.

Alla människor är saliga i sin tro, tyvärr genomsyras inte Sunne pastorat av kristna värderingar.

Upprörda Sunnebor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.