2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Grönskan i staden är viktig

KARLSTAD: Kommunen bygger företrädesvis på gråytor

Svar till signaturen Lilla jag (NWT 29/9):

Karlstad utvecklas och nya byggnader med bostäder, kontor och verksamhetslokaler uppförs i relativt hög takt. Många av projekten som nu förverkligas är resultat av detaljplaner som antogs för flera år sedan men som först nu påbörjas. Det är positivt att det byggs i Karlstad. Fler människor vill bo, leva och driva sina företag i vår kommun. Det är grunden för att vår välfärd ska kunna fortsätta hålla en god kvalitet.

Du oroas över byggnationen som sker i centrala Karlstad och hävdar att grönytor försvinner. Jag delar inte den uppfattningen. Det är i sällsynta undantagsfall stadsbyggnadsnämnden beviljar byggnation i parkmark eller grönområden. Vi bygger företrädesvis på gråytor, parkeringsplatser et cetera. I exemplet Sundsta torg bebyggs en tomt där det tidigare låg en bensinstation och en parkering. Träden på den parkeringen kommer att ersättas med nya träd så att även det nya torget blir lummigt.

När det gäller det planerade bygget bakom Munkforsgatan så kommer det i huvudsak att ersätta de garage som finns där i dag och bara delvis nagga i kanten på grönytan. Den grönyta som blir kvar kommer att utvecklas så den kan utnyttjas ännu bättre än den görs i dag.

I stadsdelsvisionen för Tingvallastaden, som är på samråd 10 oktober till 14 november, tar vi ett större grepp över centrala Karlstad. Trafik, förtätningar, handelsstråk, parkeringar med mera gås igenom för att få en överblick och hållbara lösningar. Om det är att använda det ”sunda förnuftet” eller inte får var och en avgöra men jag uppmanar alla att, innan ni fäller avgörandet i den frågan, besöka och läsa igenom planhandlingarna.

Alla planer går ut på samråd för att berörda ska kunna komma med synpunkter innan beslut fattas. Passa på att göra din röst hörd!

Peter Kullgren (KD)

Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Svar till signaturen Lilla jag (NWT 29/9):

Karlstad utvecklas och nya byggnader med bostäder, kontor och verksamhetslokaler uppförs i relativt hög takt. Många av projekten som nu förverkligas är resultat av detaljplaner som antogs för flera år sedan men som först nu påbörjas. Det är positivt att det byggs i Karlstad. Fler människor vill bo, leva och driva sina företag i vår kommun. Det är grunden för att vår välfärd ska kunna fortsätta hålla en god kvalitet.

Du oroas över byggnationen som sker i centrala Karlstad och hävdar att grönytor försvinner. Jag delar inte den uppfattningen. Det är i sällsynta undantagsfall stadsbyggnadsnämnden beviljar byggnation i parkmark eller grönområden. Vi bygger företrädesvis på gråytor, parkeringsplatser et cetera. I exemplet Sundsta torg bebyggs en tomt där det tidigare låg en bensinstation och en parkering. Träden på den parkeringen kommer att ersättas med nya träd så att även det nya torget blir lummigt.

När det gäller det planerade bygget bakom Munkforsgatan så kommer det i huvudsak att ersätta de garage som finns där i dag och bara delvis nagga i kanten på grönytan. Den grönyta som blir kvar kommer att utvecklas så den kan utnyttjas ännu bättre än den görs i dag.

I stadsdelsvisionen för Tingvallastaden, som är på samråd 10 oktober till 14 november, tar vi ett större grepp över centrala Karlstad. Trafik, förtätningar, handelsstråk, parkeringar med mera gås igenom för att få en överblick och hållbara lösningar. Om det är att använda det ”sunda förnuftet” eller inte får var och en avgöra men jag uppmanar alla att, innan ni fäller avgörandet i den frågan, besöka och läsa igenom planhandlingarna.

Alla planer går ut på samråd för att berörda ska kunna komma med synpunkter innan beslut fattas. Passa på att göra din röst hörd!

Peter Kullgren (KD)

Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.