2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Jämställdhet leder till ohälsa

PSYKIATRI:

I Sverige har det vuxit fram ett allt hårdare tryck på psykiatrin, men människor tycks inte våga prata om orsakerna – trots att de väl känner till riskerna med en tidigt avbruten anknytning mellan mor och barn, tidig förskolestart och långa dagar inom institutionsomsorg i förskola och fritidshem. Och det är inte bara barnen som mår dåligt av detta, utan vi kan även se en ökad ohälsa bland förvärvsarbetande mödrar. Faktum är att det finns tydliga rön som visar att ju mer så kallad jämställdhet man strävar efter i familjerna desto sämre mår de.

Jämför gärna med hälsan och välmåendet hos de familjer där vi mammor har valt att vara hemmafruar och själva ta hand om våra barn!

Jag tycker att det är viktigt att våga lyfta fram modersrollens betydelse för såväl barns som kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Förutom att riskerna minskar markant för att stressrelaterade sjukdomar och problem över huvud taget ska komma att uppstå, så ökar ju också möjligheterna att hantera de som ändå gör det om vi mammor får ägna oss åt våra egna barn på heltid under hela deras uppväxt i stället för att behöva åsidosätta dessa behov till förmån för vad som anses politisk korrekt.

Modersakskvinna

I Sverige har det vuxit fram ett allt hårdare tryck på psykiatrin, men människor tycks inte våga prata om orsakerna – trots att de väl känner till riskerna med en tidigt avbruten anknytning mellan mor och barn, tidig förskolestart och långa dagar inom institutionsomsorg i förskola och fritidshem. Och det är inte bara barnen som mår dåligt av detta, utan vi kan även se en ökad ohälsa bland förvärvsarbetande mödrar. Faktum är att det finns tydliga rön som visar att ju mer så kallad jämställdhet man strävar efter i familjerna desto sämre mår de.

Jämför gärna med hälsan och välmåendet hos de familjer där vi mammor har valt att vara hemmafruar och själva ta hand om våra barn!

Jag tycker att det är viktigt att våga lyfta fram modersrollens betydelse för såväl barns som kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Förutom att riskerna minskar markant för att stressrelaterade sjukdomar och problem över huvud taget ska komma att uppstå, så ökar ju också möjligheterna att hantera de som ändå gör det om vi mammor får ägna oss åt våra egna barn på heltid under hela deras uppväxt i stället för att behöva åsidosätta dessa behov till förmån för vad som anses politisk korrekt.

Modersakskvinna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.