2016-09-29 16:41

2016-09-29 16:41

11 000 fattigpensionärer

VÄRMLAND: "Gärna medalj men först en rejäl pension"

Före oktober 1995 hade gift pensionär vars maka inte samtidigt uppbar pension ett högre månatligt pensionsbelopp. Nämnda pensionär erhöll pension som för ogift! När så makan också kom att få pension, så sänktes folkpensionsbeloppet för makarna med cirka sex procent. Makarna uppbar då sina folkpensionsbelopp som gifta.

Ministären Ingvar Carlsson införde en lagändring, som från och med oktober 1995 kom att innebära att alla gifta pensionärer, oavsett om makan uppbar pension eller ej, kom att få sänkt folkpension på de redan låga pensionerna. Det kom således att skapas en så kallad vigselskatt för alla gifta pensionärer och sänkningen motiverades bland annat med att statens inbesparning, bland den gifta andelen av pensionärskollektivet, krävdes med hänsyn till det allvarliga statsfinansiella läget, som rådde i Sverige för – 21 år sedan!

Från och med 1995 räcker det således om en pensionär enbart får sitt civilstånd registrerat som gift i myndigheters personregister, för att staten skulle kunna sänka dennes pension.

Nämnda regel för gifta pensionärer gäller alltfort oavsett om det statsfinansiella läget blivit urstarkt!

Ur jämlikhetens skull borde väl alla löntagare som gifter sig också betala vigselskatt för att stötta nationen Sveriges allvarliga statsfinansiella läge – som rådde för 21 år sedan!

Paradoxen är dock att de gifta pensionärer som till exempel enbart på pappret skiljer sig sedan kan återfå pensionsbeloppet som ogift, förutsatt att makarna inte har gemensamma barn!

Denna lagregel är en solklar inkomstdiskriminering av kategorin gifta pensionärer och det är fullständigt obegripligt att Lagrådet kunde acceptera den föreslagna lagen från 1995.

Däremot är det sedan 1990-talet fullt begripligt att politiker, som själva vältrar sig i guldkantade löner och pensioner, gärna och ofta ger sig på landets äldre medborgare.

1) Ministären Ingvar Carlsson med socialminister Ingela Thalén skapar en - år 1995 - livslång vigselskatt för pensionärer!

2) Ministären Göran Persson, med finansminister Bo Ringholm, rånar/lånar ur våra pensionsfonder mellan åren 1999 och 2001 totalt cirka 258 miljarder kronor utan att betala tillbaka, varvid det – naturligtvis! – uppstod medelbrist. Pensionsbromsen – likt släggslag – kom därför att svingas mot pensionärernas huvuden under åren 2010, 2011 och 2014 med resultatet: sänkta pensionsbelopp på grund av medelbrist i AP-fonderna!

3) Alliansregeringen inför sedan en helt världsunik pensionärsbeskattning!

Som politikerna har hanterat oss åldringar, så är det inte att undra på att det finns 230 000 fattigpensionärer i Sverige, av vilka 11 000 av dem återfinns i Värmland.

Står måhända pensionärernas hopp om radikala förbättringar av våra förhållanden numera att enbart att söka hos Sverigedemokraterna? Det finns 2,3 miljoner pensionärer i Sverige och alla är vi röstberättigade!

Betänk möjligheten om Jimmie Åkesson (SD) tar upp ur SAP:s papperskorg och skrynklar upp Socialdemokraternas framgångsrika valaffisch från 1957: Gärna medalj men först en rejäl pension och tar det som sitt eget vallöfte till nästa val.

Hur många av de nuvarande riksdagsgubbarna och dito -kärringar, kommer att platsa, det vill säga få fortsätta att uppbära guldkantade riksdagsarvoden efter nästa val?

Lars Wennström

Duktigt förbannad ålderspensionär

Före oktober 1995 hade gift pensionär vars maka inte samtidigt uppbar pension ett högre månatligt pensionsbelopp. Nämnda pensionär erhöll pension som för ogift! När så makan också kom att få pension, så sänktes folkpensionsbeloppet för makarna med cirka sex procent. Makarna uppbar då sina folkpensionsbelopp som gifta.

Ministären Ingvar Carlsson införde en lagändring, som från och med oktober 1995 kom att innebära att alla gifta pensionärer, oavsett om makan uppbar pension eller ej, kom att få sänkt folkpension på de redan låga pensionerna. Det kom således att skapas en så kallad vigselskatt för alla gifta pensionärer och sänkningen motiverades bland annat med att statens inbesparning, bland den gifta andelen av pensionärskollektivet, krävdes med hänsyn till det allvarliga statsfinansiella läget, som rådde i Sverige för – 21 år sedan!

Från och med 1995 räcker det således om en pensionär enbart får sitt civilstånd registrerat som gift i myndigheters personregister, för att staten skulle kunna sänka dennes pension.

Nämnda regel för gifta pensionärer gäller alltfort oavsett om det statsfinansiella läget blivit urstarkt!

Ur jämlikhetens skull borde väl alla löntagare som gifter sig också betala vigselskatt för att stötta nationen Sveriges allvarliga statsfinansiella läge – som rådde för 21 år sedan!

Paradoxen är dock att de gifta pensionärer som till exempel enbart på pappret skiljer sig sedan kan återfå pensionsbeloppet som ogift, förutsatt att makarna inte har gemensamma barn!

Denna lagregel är en solklar inkomstdiskriminering av kategorin gifta pensionärer och det är fullständigt obegripligt att Lagrådet kunde acceptera den föreslagna lagen från 1995.

Däremot är det sedan 1990-talet fullt begripligt att politiker, som själva vältrar sig i guldkantade löner och pensioner, gärna och ofta ger sig på landets äldre medborgare.

1) Ministären Ingvar Carlsson med socialminister Ingela Thalén skapar en - år 1995 - livslång vigselskatt för pensionärer!

2) Ministären Göran Persson, med finansminister Bo Ringholm, rånar/lånar ur våra pensionsfonder mellan åren 1999 och 2001 totalt cirka 258 miljarder kronor utan att betala tillbaka, varvid det – naturligtvis! – uppstod medelbrist. Pensionsbromsen – likt släggslag – kom därför att svingas mot pensionärernas huvuden under åren 2010, 2011 och 2014 med resultatet: sänkta pensionsbelopp på grund av medelbrist i AP-fonderna!

3) Alliansregeringen inför sedan en helt världsunik pensionärsbeskattning!

Som politikerna har hanterat oss åldringar, så är det inte att undra på att det finns 230 000 fattigpensionärer i Sverige, av vilka 11 000 av dem återfinns i Värmland.

Står måhända pensionärernas hopp om radikala förbättringar av våra förhållanden numera att enbart att söka hos Sverigedemokraterna? Det finns 2,3 miljoner pensionärer i Sverige och alla är vi röstberättigade!

Betänk möjligheten om Jimmie Åkesson (SD) tar upp ur SAP:s papperskorg och skrynklar upp Socialdemokraternas framgångsrika valaffisch från 1957: Gärna medalj men först en rejäl pension och tar det som sitt eget vallöfte till nästa val.

Hur många av de nuvarande riksdagsgubbarna och dito -kärringar, kommer att platsa, det vill säga få fortsätta att uppbära guldkantade riksdagsarvoden efter nästa val?

Lars Wennström

Duktigt förbannad ålderspensionär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.