2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Askgödsling är orealistiskt

VÄRMLANDS SKOGAR: Metanoltillverkning kräver ofantliga kvantiteter råvara

Replik till Claes-Henrik Engström (NWT 13/9):

Jodå, jag är medveten om att skogsråvaran vid metanoltillverkning inte är sågtimmer utan grenar och kvistar – och på sikt säkert också stubbar och rötter, så kallad helträdsavverkning.

Du tycks betrakta grenar och kvistar som avfall, något som vi utan konsekvenser för naturen kan ta hand om. Men så är det ju inte. Det så kallade avfallet ingår i naturens kretslopp och kommer med hjälp av mikroorganismer att brytas ner till gödning, ett måste för den växande skogen. Vad ska skogen annars leva av? Våra skogar växer till största delen på magra silikatmarker och behöver näringen från grenar och kvistar. Att gödsla skogen med den aska som blir en restprodukt vid metanoltillverkningen är ett orealistiskt alternativ som bara kan bli aktuellt i mycket liten skala. Askan ska spridas från helikopter, är det tänkt, en mycket dyr metod. Ni driver alltså projektet mot bättre vetande, vilket är oroande. Vad blir nästa steg?

Jag antydde i min förra insändare (5/9) att kalhyggena kommer att bli större och mer frekventa när metanoltillverkningen har kommit igång. Kanske långsökt, men jag bygger påståendet på det faktum att metanoltillverkningen kräver så ofantliga kvantiteter råvara att den på sikt tvingar fram en för tidig avverkning av växande skog, enbart för att komma åt grenar och kvistar.

Slutligen vill jag hålla med dig om att de värmländska skogarna behöver rensas på sly. De buskar igen mer och mer. Där kan metanolindustrin spela en positiv roll. Ett öppnare skogslandskap är till glädje för såväl turismen som för oss som bor här i Värmland.

Skogskämpe

Replik till Claes-Henrik Engström (NWT 13/9):

Jodå, jag är medveten om att skogsråvaran vid metanoltillverkning inte är sågtimmer utan grenar och kvistar – och på sikt säkert också stubbar och rötter, så kallad helträdsavverkning.

Du tycks betrakta grenar och kvistar som avfall, något som vi utan konsekvenser för naturen kan ta hand om. Men så är det ju inte. Det så kallade avfallet ingår i naturens kretslopp och kommer med hjälp av mikroorganismer att brytas ner till gödning, ett måste för den växande skogen. Vad ska skogen annars leva av? Våra skogar växer till största delen på magra silikatmarker och behöver näringen från grenar och kvistar. Att gödsla skogen med den aska som blir en restprodukt vid metanoltillverkningen är ett orealistiskt alternativ som bara kan bli aktuellt i mycket liten skala. Askan ska spridas från helikopter, är det tänkt, en mycket dyr metod. Ni driver alltså projektet mot bättre vetande, vilket är oroande. Vad blir nästa steg?

Jag antydde i min förra insändare (5/9) att kalhyggena kommer att bli större och mer frekventa när metanoltillverkningen har kommit igång. Kanske långsökt, men jag bygger påståendet på det faktum att metanoltillverkningen kräver så ofantliga kvantiteter råvara att den på sikt tvingar fram en för tidig avverkning av växande skog, enbart för att komma åt grenar och kvistar.

Slutligen vill jag hålla med dig om att de värmländska skogarna behöver rensas på sly. De buskar igen mer och mer. Där kan metanolindustrin spela en positiv roll. Ett öppnare skogslandskap är till glädje för såväl turismen som för oss som bor här i Värmland.

Skogskämpe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.