2016-09-15 08:15

2016-09-15 08:15

Lita inte på experterna

STORREGIONER: Värmland är en gökunge i Västra Götaland-boet

Har politiker och invånare i Värmland verkligen tänkt efter vad det kan innebära att införlivas i Västra Götalandsregionen, VG?

Sett till Sveriges karta är det en väldigt avlång region med mycket stora avstånd från söder till norr – det känns som en ologisk geografisk indelning.

Värmland, en bit norrut från Karlstad, består av en ansenlig yta som är glesbygd. Storregioner medför inte automatiskt någon positiv utveckling för glesbygden; avlövningen fortsätter i oförminskad takt. Möjligen att kollektivtrafiken utökas med någon ytterligare buss- eller tågavgång för att glesbygdens folk ska kunna jobbpendla 10–15 mil från hemorten, men själva glesbygden utvecklas inte. Det är inte i storregioners intresse att utveckla glesbygden, tvärtom ska starka ekonomiska centra skapas – i VG-regionens fall är det Göteborg; det står uttalat i utredningen att i den tilltänkta regionen är det Göteborg som ska vara navet. Vad innebär det för Karlstad som ligger 25 mil norrut? Risken är uppenbar att Karlstad smulas sönder och förlorar viktiga samhällsfunktioner som finns i dag.

I Göteborgs-Posten den 7/8 delgav Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, sina tankar om den tilltänkta utvidgade regionen. Han tycker inte att Värmland passar in i VG-regionen på grund av olika typer av näringsliv, långa avstånd mellan Göteborg och Karlstad samt långsamma kommunikationer. Trouvé tycker att det är en bättre idé att utvidga söderut mot Halland och österut mot Jönköping. Hur kul är det att en av de främsta företrädarna för Västra Götalands näringsliv ser Värmland som en gökunge i boet?

Vad kommer att hända när värmlänningarna behöver specialistsjukvård? Ska de då åka till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i stället för att, som i dag, åka till Örebro? Om man följer Göteborgs-Postens bevakning av sjukvården i Västra Götaland i allmänhet och i Göteborg i synnerhet, så inser man att sjukvården inte saknar problem: vrist på läkare, brist på sjuksköterskor och färre antal vårdplatser med sämre vård som följd. Problemen blir förmodligen inte mindre av ett större upptagningsområde.

Vad händer med småsjukhusen i Värmland? Regionpolitiker inom sjukvården är väldigt förtjusta i stordrift och tycker inte om små enheter som bara kostar pengar.

Betänk att stordrift alltid innebär toppstyrning och att de som bestämmer kommer allt längre bort från medborgarna. Det man vinner ekonomiskt på stordriften, har en tendens att försvinna i byråkrati och kontrollfunktioner.

Värmlänningarna bör fundera och reagera innan det är för sent. Förutsätt inte att så kallade experter alltid vet bäst, och låt inte partipolitik styra. Om Värmland till varje pris måste ingå i en storregion, framstår alternativet att gå österut mot Närke och Uppland som ett mer logiskt och geografiskt sammanhållet alternativ.

Medborgare i nuvarande VG-regionens norra utmarker

Har politiker och invånare i Värmland verkligen tänkt efter vad det kan innebära att införlivas i Västra Götalandsregionen, VG?

Sett till Sveriges karta är det en väldigt avlång region med mycket stora avstånd från söder till norr – det känns som en ologisk geografisk indelning.

Värmland, en bit norrut från Karlstad, består av en ansenlig yta som är glesbygd. Storregioner medför inte automatiskt någon positiv utveckling för glesbygden; avlövningen fortsätter i oförminskad takt. Möjligen att kollektivtrafiken utökas med någon ytterligare buss- eller tågavgång för att glesbygdens folk ska kunna jobbpendla 10–15 mil från hemorten, men själva glesbygden utvecklas inte. Det är inte i storregioners intresse att utveckla glesbygden, tvärtom ska starka ekonomiska centra skapas – i VG-regionens fall är det Göteborg; det står uttalat i utredningen att i den tilltänkta regionen är det Göteborg som ska vara navet. Vad innebär det för Karlstad som ligger 25 mil norrut? Risken är uppenbar att Karlstad smulas sönder och förlorar viktiga samhällsfunktioner som finns i dag.

I Göteborgs-Posten den 7/8 delgav Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, sina tankar om den tilltänkta utvidgade regionen. Han tycker inte att Värmland passar in i VG-regionen på grund av olika typer av näringsliv, långa avstånd mellan Göteborg och Karlstad samt långsamma kommunikationer. Trouvé tycker att det är en bättre idé att utvidga söderut mot Halland och österut mot Jönköping. Hur kul är det att en av de främsta företrädarna för Västra Götalands näringsliv ser Värmland som en gökunge i boet?

Vad kommer att hända när värmlänningarna behöver specialistsjukvård? Ska de då åka till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i stället för att, som i dag, åka till Örebro? Om man följer Göteborgs-Postens bevakning av sjukvården i Västra Götaland i allmänhet och i Göteborg i synnerhet, så inser man att sjukvården inte saknar problem: vrist på läkare, brist på sjuksköterskor och färre antal vårdplatser med sämre vård som följd. Problemen blir förmodligen inte mindre av ett större upptagningsområde.

Vad händer med småsjukhusen i Värmland? Regionpolitiker inom sjukvården är väldigt förtjusta i stordrift och tycker inte om små enheter som bara kostar pengar.

Betänk att stordrift alltid innebär toppstyrning och att de som bestämmer kommer allt längre bort från medborgarna. Det man vinner ekonomiskt på stordriften, har en tendens att försvinna i byråkrati och kontrollfunktioner.

Värmlänningarna bör fundera och reagera innan det är för sent. Förutsätt inte att så kallade experter alltid vet bäst, och låt inte partipolitik styra. Om Värmland till varje pris måste ingå i en storregion, framstår alternativet att gå österut mot Närke och Uppland som ett mer logiskt och geografiskt sammanhållet alternativ.

Medborgare i nuvarande VG-regionens norra utmarker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.