2016-09-07 16:12

2016-09-07 16:12

Vi tror på mångfald och alternativ

KILS KOMMUN: Boendemiljöer

Svar till Marianne Jonsson (nwt.se 3/9):

Du skriver att du vill bo i en kommun som satsar rätt, som har service, som är attraktiv och som har inflyttning och framtidstro. Här tänker vi lika och vill samma sak.

En positiv utveckling kommer inte av sig själv. Den är en följd av många samspelande faktorer och målmedvetet arbete. För många kommuner är det en realitet att drömmen om en växande befolkning aldrig kommer att bli en verklighet. Ändå kämpar många emot. Det gäller att hitta möjligheter. Gamla tider kommer inte tillbaka, åtminstone inte på samma sätt.

För Kils del har det handlat om att bryta en tidigare negativ trend med befolkningsminskning, försvagad kommunal ekonomi och svagt näringslivsklimat. Dagens utveckling är positiv för kommunen. Stärkt ekonomisk förmåga har gjort det möjligt att satsa på Kils centrum, landsbygdsutveckling, ny skola och förskola och nya bostadsområden.

Du är tveksam till pågående planläggning för punkthus på Viksta, inte minst av ekonomiska skäl. Kommunens risk är begränsad till kostnaden för planläggning. Om planförslaget blir realiserat beror på om det tilltalar någon extern exploatör. Då säljer kommunen byggrätten till exploatören som utformar lägenheter, anpassar hyran till efterfrågan och marknad med en hushöjd på max åtta våningar anpassat till planen.

Höghusbyggnation är nytt för Kil, men det är flera kommuner som med lyckade resultat har arbetat på det här sättet. Vi tror att boendemiljöer som erbjuder mångfald och alternativ också är bra för Kil – för människors trivsel, kommunens ekonomi och för det lokala serviceutbudet. Och, som sagt, kommunens risk inskränker sig till kostnaden för att ta fram detaljplanen.

Välkommen att höra av dig!

Georg Forsberg och Björn Tolén (båda C)

Ordförande i styrgruppen för Lövenstrand respektive ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

Svar till Marianne Jonsson (nwt.se 3/9):

Du skriver att du vill bo i en kommun som satsar rätt, som har service, som är attraktiv och som har inflyttning och framtidstro. Här tänker vi lika och vill samma sak.

En positiv utveckling kommer inte av sig själv. Den är en följd av många samspelande faktorer och målmedvetet arbete. För många kommuner är det en realitet att drömmen om en växande befolkning aldrig kommer att bli en verklighet. Ändå kämpar många emot. Det gäller att hitta möjligheter. Gamla tider kommer inte tillbaka, åtminstone inte på samma sätt.

För Kils del har det handlat om att bryta en tidigare negativ trend med befolkningsminskning, försvagad kommunal ekonomi och svagt näringslivsklimat. Dagens utveckling är positiv för kommunen. Stärkt ekonomisk förmåga har gjort det möjligt att satsa på Kils centrum, landsbygdsutveckling, ny skola och förskola och nya bostadsområden.

Du är tveksam till pågående planläggning för punkthus på Viksta, inte minst av ekonomiska skäl. Kommunens risk är begränsad till kostnaden för planläggning. Om planförslaget blir realiserat beror på om det tilltalar någon extern exploatör. Då säljer kommunen byggrätten till exploatören som utformar lägenheter, anpassar hyran till efterfrågan och marknad med en hushöjd på max åtta våningar anpassat till planen.

Höghusbyggnation är nytt för Kil, men det är flera kommuner som med lyckade resultat har arbetat på det här sättet. Vi tror att boendemiljöer som erbjuder mångfald och alternativ också är bra för Kil – för människors trivsel, kommunens ekonomi och för det lokala serviceutbudet. Och, som sagt, kommunens risk inskränker sig till kostnaden för att ta fram detaljplanen.

Välkommen att höra av dig!

Georg Forsberg och Björn Tolén (båda C)

Ordförande i styrgruppen för Lövenstrand respektive ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.