2016-08-10 11:44

2016-08-10 11:44

"Vi tar till oss synpunkter"

AKUTEN VERKSAMHETSCHEF FÖR AKUTMOTTAGNINGEN VID CENTRALSJUKHUSET I KARLSTAD

Svar på insändaren En omorganisation behövs av Stefan Karlsson införd i NWT 9 augusti.

Jag beklagar den långa väntetid som du drabbades av vid ditt besök på Centralsjukhusets akutmottagning. Precis som du själv skriver prioriteras de sjukaste patienterna utifrån patientsäkerhetsskäl. Det är orsaken till att väntetiderna kan blir för långa för vissa patienter. Trots ett ibland högt söktryck på akutmottagningen så ska vi klara av att kommunicera med dig som patient under väntetiden. Du har rätt till löpande information och nödvändig uppmärksamhet. När det gäller vårdtorget så har det tillkommit för att höja patientsäkerheten. Jag förstår dock att det kan upplevas som väl öppet när man som patient befinner sig i en utsatt situation. Syftet med vårdtorget är att kunna ha en bättre överblick, snabbare vidta åtgärder om patienter försämras och kunna ge information och visa uppmärksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tar till oss dina synpunkter i det arbetet.

Petra Svedberg

Verksamhetschef för akuttmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad

Svar på insändaren En omorganisation behövs av Stefan Karlsson införd i NWT 9 augusti.

Jag beklagar den långa väntetid som du drabbades av vid ditt besök på Centralsjukhusets akutmottagning. Precis som du själv skriver prioriteras de sjukaste patienterna utifrån patientsäkerhetsskäl. Det är orsaken till att väntetiderna kan blir för långa för vissa patienter. Trots ett ibland högt söktryck på akutmottagningen så ska vi klara av att kommunicera med dig som patient under väntetiden. Du har rätt till löpande information och nödvändig uppmärksamhet. När det gäller vårdtorget så har det tillkommit för att höja patientsäkerheten. Jag förstår dock att det kan upplevas som väl öppet när man som patient befinner sig i en utsatt situation. Syftet med vårdtorget är att kunna ha en bättre överblick, snabbare vidta åtgärder om patienter försämras och kunna ge information och visa uppmärksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tar till oss dina synpunkter i det arbetet.

Petra Svedberg

Verksamhetschef för akuttmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.