2016-08-04 06:00

2016-08-08 16:48

Svar om Natursköna Molkomsjön

Rätt och fel om i insändaren Natursköna Molkomsjön riskerar att växa igen.
Som ordförande i Molkomsjöns Fiskevårdsomrdesförening vill jag passa på och kommentera denna insändare.

I själva verket har vassområdena i Molkomsjön aldrig sedan 1940 talet varit mindre än de är nu och de fortsätter att minska. Det finns två viktiga anledningar till detta (1) sjöns vattenkvalite har senaste årtioendena blivit bättre genom att först (mitten på 1970 talet) samhällets reningsverk togs i bruk och att detta förbättrades ytterligare år 2000 då kalk ersattes av aluminium som fällningsmedel. Vassområdena göds inte längre nu som förr, då vi först i egen regi och sedan i samarbete med kommunen klippte massor med vass i Molkomsviken varje år. Om vi inte gjort detta hade viken sannolikt vuxit igen helt. (2) Nu reduceras vassområdena ytterligare av kanadagässkolonin som varje betar sig in de kvarvarande vassarna runt sjön (förutom att gässen smutsar ner de gräs och sandytor som de går up på).

Problemet är alltså inte vassarna, vilka behövs som skydd för fiskföryngring och häckande fåglar utan att de inre delarna av tidigare vassområden i Molkomsviken och vid Västby utvecklats till rotfilt, där buskar inklusive al, sälg och hägg nu expanderar och som insändaren säger skymmer vacker utsikt. I vintras åtgärdade kommunen detta efter upprepade påpekande från oss, men detta är nu en årlig nödvändig åtgärd för att inte utsikten ska reduceras igen.

Vi har också upprepat föreslagit kommunen att de skulle skapa vatten kanaler blåa ränder i vassytorna vid Molkoms och Västby landen, vilket också skulle öka utsikten och bidra till syresättning av vattnet i vassområdena, därmed också reducera expansionen av rotfilt områden. Förhoppningsvis kan kommunen komplettera sina buskröjningar med denna åtgärd.

Vad gäller papperkorgar längs gång och cykelvägen så vore det enligt mig välkommet. Bänkar på lämpliga platser vore också bra, även om trafikbruset från 63-an kanske inte lockar till att sitta ner längs hela sträckan från Västby till Molkoms Bruk.

Slutligen så hänvisar jag till vår förenings hemsida och Facebok sida där intresserade kan följa hur vi försöker bidra till att bevara och utveckla sjöns natur och fiske värden. Vi har nu i September – Oktober också i samarbete med Naturrum i Mariebergsskogen en utställning om Molkomsjön och vad vi gör, för den som vill veta mer om sjön och livet i och runt om den.

Calle Mossberg

Ordfförande Molkomsjöns

I själva verket har vassområdena i Molkomsjön aldrig sedan 1940 talet varit mindre än de är nu och de fortsätter att minska. Det finns två viktiga anledningar till detta (1) sjöns vattenkvalite har senaste årtioendena blivit bättre genom att först (mitten på 1970 talet) samhällets reningsverk togs i bruk och att detta förbättrades ytterligare år 2000 då kalk ersattes av aluminium som fällningsmedel. Vassområdena göds inte längre nu som förr, då vi först i egen regi och sedan i samarbete med kommunen klippte massor med vass i Molkomsviken varje år. Om vi inte gjort detta hade viken sannolikt vuxit igen helt. (2) Nu reduceras vassområdena ytterligare av kanadagässkolonin som varje betar sig in de kvarvarande vassarna runt sjön (förutom att gässen smutsar ner de gräs och sandytor som de går up på).

Problemet är alltså inte vassarna, vilka behövs som skydd för fiskföryngring och häckande fåglar utan att de inre delarna av tidigare vassområden i Molkomsviken och vid Västby utvecklats till rotfilt, där buskar inklusive al, sälg och hägg nu expanderar och som insändaren säger skymmer vacker utsikt. I vintras åtgärdade kommunen detta efter upprepade påpekande från oss, men detta är nu en årlig nödvändig åtgärd för att inte utsikten ska reduceras igen.

Vi har också upprepat föreslagit kommunen att de skulle skapa vatten kanaler blåa ränder i vassytorna vid Molkoms och Västby landen, vilket också skulle öka utsikten och bidra till syresättning av vattnet i vassområdena, därmed också reducera expansionen av rotfilt områden. Förhoppningsvis kan kommunen komplettera sina buskröjningar med denna åtgärd.

Vad gäller papperkorgar längs gång och cykelvägen så vore det enligt mig välkommet. Bänkar på lämpliga platser vore också bra, även om trafikbruset från 63-an kanske inte lockar till att sitta ner längs hela sträckan från Västby till Molkoms Bruk.

Slutligen så hänvisar jag till vår förenings hemsida och Facebok sida där intresserade kan följa hur vi försöker bidra till att bevara och utveckla sjöns natur och fiske värden. Vi har nu i September – Oktober också i samarbete med Naturrum i Mariebergsskogen en utställning om Molkomsjön och vad vi gör, för den som vill veta mer om sjön och livet i och runt om den.

Calle Mossberg

Ordfförande Molkomsjöns

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.