2016-07-18 06:00

2016-07-18 06:00

Omöjligt att åka till Karlstad över dagen

Kollektivtrafik: Till styrelsen för Värmlandstrafik

Ärade ledamöter.

Jag förutsätter att Ni som ledamöter i styrelsen för Värmlandstrafik AB känner ett visst mått av ansvar för bolagets verksamhet. Bolaget ägs av 16 kommuner och landstinget genom Region Värmland. Syftet med verksamheten är att tillgodose och upprätthålla kollektiv passagerartrafik för länets invånare. Det är således politiker som ansvarar för verksamheten. Samma politiker som talar om att landsbygden måste ges möjligheter att leva och så vidare.

Jag påstår att bolaget till viss del missköter sin verksamhet, genom att sommartid och på tider då skolbussverksamheten upphör, avvecklar bolaget 2 av 3 linjer på ett flertal ställen inom länet.

Detta är inte acceptabelt.

Konsekvensen blir att ett stort antal boende i glesbygden inte längre har möjlighet till kollektivtransport till Karlstad, och kan besöka de myndigheter, organisationer och företag som finns där på en och samma dag.

Exempel: Boende i västra delen av Sunne kommun, runt sjön Rottnen kan inte åka till Karlstad på en och samma dag. Orsak: Ingen buss avgår från Sunne efter kl. 13:25. Tåg från Karlstad ank 17:20.

Detta är inte acceptabelt.

Under hela två månader kan inte ensamstående, pensionärer, skolungdom och nyanlända invandrare som saknar eget fordon, besöka skattemyndigheten, försäkringskassan, migrationsmyndigheten, kronofogdemyndigheten eller polismyndigheten i Karlstad. Ett flertal kan heller inte komma till sitt dagliga arbete med kollektivtrafiken, till Sunne eller Karlstad.

Detta är inte acceptabelt.

I bolagets årsredovisning för 2015 uppges att bolaget sparar över 8 miljoner kr på att genomföra viss linjetrafik som anropstyrd trafik med ett mindre bussmaterial. Som en konsekvens borde därför bolaget sträva efter att utöka frekvensen av den anropstyrda trafiken.

Förslag: Behåll alla linjer i trafik även under skoluppehållet, men omfördela dem till anropstyrd trafik.

Linje 212 Sunne – Gräsmark. Avg Kl: 18:25 vardagar trafikeras med en buss avsedd för 57 personer. Under de senaste fyra åren som jag varit passagerare har det aldrig varit mer än 3 (TRE) passagerare ombord. Ofta ingen alls. Linjen dras in så fort skolan upphör och omöjliggör för boende att komma till Gräsmark från Karlstad/Sunne efter klockan 13:25.

Förslag:

1/ Behåll linjen även utanför skoltid och gör om den till anropstyrd trafik.

2/ Trafikera den med mindre fordon.

I ett modernt välutvecklat Värmland med ansvarskännande politiker är det inte acceptabelt att tusentals personer inom en radie mindre än 80 kilometer från Karlstad, inte bereds möjligheten att genom kollektivtrafik kunna resa fram och tillbaka samma dag från sin bostad till arbete i Sunne eller Karlstad.

Det är inte acceptabelt.

Är det någon av Er som tror att boende inom åtta mils radie från Stockholm skulle acceptera detta förhållande? Så varför måste vi miljömedvetna värmlänningar göra det?

Med vänlig hälsning

Karl-Henrik Bergman

 

Jag förutsätter att Ni som ledamöter i styrelsen för Värmlandstrafik AB känner ett visst mått av ansvar för bolagets verksamhet. Bolaget ägs av 16 kommuner och landstinget genom Region Värmland. Syftet med verksamheten är att tillgodose och upprätthålla kollektiv passagerartrafik för länets invånare. Det är således politiker som ansvarar för verksamheten. Samma politiker som talar om att landsbygden måste ges möjligheter att leva och så vidare.

Jag påstår att bolaget till viss del missköter sin verksamhet, genom att sommartid och på tider då skolbussverksamheten upphör, avvecklar bolaget 2 av 3 linjer på ett flertal ställen inom länet.

Detta är inte acceptabelt.

Konsekvensen blir att ett stort antal boende i glesbygden inte längre har möjlighet till kollektivtransport till Karlstad, och kan besöka de myndigheter, organisationer och företag som finns där på en och samma dag.

Exempel: Boende i västra delen av Sunne kommun, runt sjön Rottnen kan inte åka till Karlstad på en och samma dag. Orsak: Ingen buss avgår från Sunne efter kl. 13:25. Tåg från Karlstad ank 17:20.

Detta är inte acceptabelt.

Under hela två månader kan inte ensamstående, pensionärer, skolungdom och nyanlända invandrare som saknar eget fordon, besöka skattemyndigheten, försäkringskassan, migrationsmyndigheten, kronofogdemyndigheten eller polismyndigheten i Karlstad. Ett flertal kan heller inte komma till sitt dagliga arbete med kollektivtrafiken, till Sunne eller Karlstad.

Detta är inte acceptabelt.

I bolagets årsredovisning för 2015 uppges att bolaget sparar över 8 miljoner kr på att genomföra viss linjetrafik som anropstyrd trafik med ett mindre bussmaterial. Som en konsekvens borde därför bolaget sträva efter att utöka frekvensen av den anropstyrda trafiken.

Förslag: Behåll alla linjer i trafik även under skoluppehållet, men omfördela dem till anropstyrd trafik.

Linje 212 Sunne – Gräsmark. Avg Kl: 18:25 vardagar trafikeras med en buss avsedd för 57 personer. Under de senaste fyra åren som jag varit passagerare har det aldrig varit mer än 3 (TRE) passagerare ombord. Ofta ingen alls. Linjen dras in så fort skolan upphör och omöjliggör för boende att komma till Gräsmark från Karlstad/Sunne efter klockan 13:25.

Förslag:

1/ Behåll linjen även utanför skoltid och gör om den till anropstyrd trafik.

2/ Trafikera den med mindre fordon.

I ett modernt välutvecklat Värmland med ansvarskännande politiker är det inte acceptabelt att tusentals personer inom en radie mindre än 80 kilometer från Karlstad, inte bereds möjligheten att genom kollektivtrafik kunna resa fram och tillbaka samma dag från sin bostad till arbete i Sunne eller Karlstad.

Det är inte acceptabelt.

Är det någon av Er som tror att boende inom åtta mils radie från Stockholm skulle acceptera detta förhållande? Så varför måste vi miljömedvetna värmlänningar göra det?

Med vänlig hälsning

Karl-Henrik Bergman

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.