2016-07-04 15:14

2016-07-04 15:14

Granskningen inte oberoende

KARLSTAD AIRPORT: Vem var det som skulle följa med?Revisor

Revision

Att kommunstyrelsen tog beslut tog om ansvarsfrihet för Karlstad Airports styrelse var föga förvånande eftersom man ogärna misskrediterar kollegor och folkvalda i de egna politiska partierna. Eftersom Karlstad Airport styrelse agerat oaktsamt i samband med de oattesterade fakturorna och att de inte granskat de senaste två årsboksluten, med de resultatavvikelser som uppstått, är styrelsen ur lagens perspektiv mer ansvarig än den enskilde tjänstemannen.

Att styrelsen hävdar att den inte känner till avtalet med flygoperatörens fria hotellnätter för flera 100 000-tals kronor är ett bevis för att de inte besitter den kompetens som krävs för att vara styrelseledamot i ett kommunalägt bolag. Det minsta man kan kräva av en styrelse är att styrelseledamöter skall kunna förstå en vanlig resultat- och balansräkning för att kontrollera status och bolagets ställning.

Karlstad kommun har gång på gång visat att man rekryterar styrelseledamöter efter partitillhörighet istället för kompetens. Kommunledningen är inte medveten om att när man tillsätter styrelser med bristande kompetens kostar det oss skattebetalare betydande belopp. Revisionsfirman, som anlitats för granskning, var inte att betrakta som opartisk eftersom den utför ett flertal uppdrag åt kommunen där kommunens ledande företrädare beställer och attesterar fakturorna.

Hade revisionsbyrån presenterat en obekväm revisionsrapport hade den förmodligen inte fått fler uppdrag av beställaren på kommunledningskontoret. I det här fallet skulle självklart en oberoende revisor anlitats från annan ort vilket var fallet när stadshuset skulle säljas. Då anlitades en oberoende mäklare från Örebro för att värdera detta trots att vi har några av Sveriges bästa storhusvärderare i länet.

Om kommunens företrädare hade velat ha en oberoende granskning hade den självklart inte anlitat någon revisionsbyrå de anlitar i andra sammanhang.

Det är ett bra initiativ att ni nu gör en uppföljning av vilka attestregler som skall gälla internt såväl inom kommunen som i kommunalägda bolag. Styrelsen och Peter Landmark bör inte beviljas ansvarsfrihet om ni enbart återigen vill lägga ansvaret på en enskild tjänsteman.

Gällande den tomma flygstolen som var bokad i samband med IT chefens entledigande lämnade ni ingen kommentar. Där fick en tjänsteman hela ansvaret och avsked i samband med resan trots att en av era absolut närmaste kollegor var ämnad att följa med på resan trots att han inte hade någon formell anledning att vara med.

Visa att ni menar allvar med att ni står upp för samhällets rätta värderingar och våga presentera honom. Det blir en förtroendefråga hur ni nu väljer att agera.

Att kommunstyrelsen tog beslut tog om ansvarsfrihet för Karlstad Airports styrelse var föga förvånande eftersom man ogärna misskrediterar kollegor och folkvalda i de egna politiska partierna. Eftersom Karlstad Airport styrelse agerat oaktsamt i samband med de oattesterade fakturorna och att de inte granskat de senaste två årsboksluten, med de resultatavvikelser som uppstått, är styrelsen ur lagens perspektiv mer ansvarig än den enskilde tjänstemannen.

Att styrelsen hävdar att den inte känner till avtalet med flygoperatörens fria hotellnätter för flera 100 000-tals kronor är ett bevis för att de inte besitter den kompetens som krävs för att vara styrelseledamot i ett kommunalägt bolag. Det minsta man kan kräva av en styrelse är att styrelseledamöter skall kunna förstå en vanlig resultat- och balansräkning för att kontrollera status och bolagets ställning.

Karlstad kommun har gång på gång visat att man rekryterar styrelseledamöter efter partitillhörighet istället för kompetens. Kommunledningen är inte medveten om att när man tillsätter styrelser med bristande kompetens kostar det oss skattebetalare betydande belopp. Revisionsfirman, som anlitats för granskning, var inte att betrakta som opartisk eftersom den utför ett flertal uppdrag åt kommunen där kommunens ledande företrädare beställer och attesterar fakturorna.

Hade revisionsbyrån presenterat en obekväm revisionsrapport hade den förmodligen inte fått fler uppdrag av beställaren på kommunledningskontoret. I det här fallet skulle självklart en oberoende revisor anlitats från annan ort vilket var fallet när stadshuset skulle säljas. Då anlitades en oberoende mäklare från Örebro för att värdera detta trots att vi har några av Sveriges bästa storhusvärderare i länet.

Om kommunens företrädare hade velat ha en oberoende granskning hade den självklart inte anlitat någon revisionsbyrå de anlitar i andra sammanhang.

Det är ett bra initiativ att ni nu gör en uppföljning av vilka attestregler som skall gälla internt såväl inom kommunen som i kommunalägda bolag. Styrelsen och Peter Landmark bör inte beviljas ansvarsfrihet om ni enbart återigen vill lägga ansvaret på en enskild tjänsteman.

Gällande den tomma flygstolen som var bokad i samband med IT chefens entledigande lämnade ni ingen kommentar. Där fick en tjänsteman hela ansvaret och avsked i samband med resan trots att en av era absolut närmaste kollegor var ämnad att följa med på resan trots att han inte hade någon formell anledning att vara med.

Visa att ni menar allvar med att ni står upp för samhällets rätta värderingar och våga presentera honom. Det blir en förtroendefråga hur ni nu väljer att agera.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.