2016-06-24 06:00

2016-06-24 06:00

Alla vinner på samarbete

LANDSTINGET: Fördelning av APL-platser

Svar till signaturen Fundersam vårdlärare (NWT 31/5):

När Landstinget i Värmland fördelar APL-platser (arbetsplatslärande) mellan länets olika skolor görs alltid ett noggrant övervägande. Vi är angelägna om att kunna erbjuda APL med god kvalitet trots att det hela tiden händer mycket i organisationen. Grunden är förstås en bedömning av hur många elever som kan tas emot på varje arbetsplats och hur många utbildade handledare det finns, i relation till hur många elever som ska ha APL.

Vård- och omsorgscollege Värmland är en samarbetsplattform mellan utbildare och arbetsgivare i länet. Samarbetet omfattar utbildning och kompetensförsörjning av personal med undersköterskekompetens. Andra aktörer i plattformen är Karlstads universitet, arbetstagarorganisationer och arbetsförmedlingen. Tanken är att alla vinner på att fler parter deltar. Nyttan är att arbetsgivare och utbildare gör överenskommelser om förbättringar och ökar förståelsen för gällande förutsättningar. Syftet är också att länets utbildningar ska hålla en jämn kvalitet. Parter som önskar inträde gör en ansökan som behandlas, efter granskning certifieras och därefter godkänns. Granskningen innebär att verksamhetens kvalitet ska överensstämma med nationellt satta kvalitetsmål.

Inom Vård- och omsorgscollege försöker vi skapa struktur på APL-platserna. Vi avtalar om antal platser, handledarnas utbildning och praktiktidens förläggning. I dag finns endast en privat utbildningsanordnare, men vi ser gärna att fler utbildningsanordnare och arbetsgivare inkommer med ansökningar. Landstinget har under våren erbjudit 960 APL-veckor till blivande undersköterskor. Den största gruppen av dem är i dag vuxenstuderande.

Endast färdigutbildade undersköterskor anställs som vikarier. Studerande som har gjort ett gott intryck under APL-perioden och avslutar sin utbildning under våren har goda chanser att bli anställda som vikarierande undersköterska under sommaren, även om den stora bristgruppen inom hälso- och sjukvården i dag gäller sjuksköterskor.

Att en person sköter all samordning av landstingets praktikplatser ser vi som en styrka då överblick och struktur är en förutsättning för de många elevveckor som görs inom landstinget.

Annika Brenckert Hagström

HR-strateg

Svar till signaturen Fundersam vårdlärare (NWT 31/5):

När Landstinget i Värmland fördelar APL-platser (arbetsplatslärande) mellan länets olika skolor görs alltid ett noggrant övervägande. Vi är angelägna om att kunna erbjuda APL med god kvalitet trots att det hela tiden händer mycket i organisationen. Grunden är förstås en bedömning av hur många elever som kan tas emot på varje arbetsplats och hur många utbildade handledare det finns, i relation till hur många elever som ska ha APL.

Vård- och omsorgscollege Värmland är en samarbetsplattform mellan utbildare och arbetsgivare i länet. Samarbetet omfattar utbildning och kompetensförsörjning av personal med undersköterskekompetens. Andra aktörer i plattformen är Karlstads universitet, arbetstagarorganisationer och arbetsförmedlingen. Tanken är att alla vinner på att fler parter deltar. Nyttan är att arbetsgivare och utbildare gör överenskommelser om förbättringar och ökar förståelsen för gällande förutsättningar. Syftet är också att länets utbildningar ska hålla en jämn kvalitet. Parter som önskar inträde gör en ansökan som behandlas, efter granskning certifieras och därefter godkänns. Granskningen innebär att verksamhetens kvalitet ska överensstämma med nationellt satta kvalitetsmål.

Inom Vård- och omsorgscollege försöker vi skapa struktur på APL-platserna. Vi avtalar om antal platser, handledarnas utbildning och praktiktidens förläggning. I dag finns endast en privat utbildningsanordnare, men vi ser gärna att fler utbildningsanordnare och arbetsgivare inkommer med ansökningar. Landstinget har under våren erbjudit 960 APL-veckor till blivande undersköterskor. Den största gruppen av dem är i dag vuxenstuderande.

Endast färdigutbildade undersköterskor anställs som vikarier. Studerande som har gjort ett gott intryck under APL-perioden och avslutar sin utbildning under våren har goda chanser att bli anställda som vikarierande undersköterska under sommaren, även om den stora bristgruppen inom hälso- och sjukvården i dag gäller sjuksköterskor.

Att en person sköter all samordning av landstingets praktikplatser ser vi som en styrka då överblick och struktur är en förutsättning för de många elevveckor som görs inom landstinget.

Annika Brenckert Hagström

HR-strateg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.