2016-06-23 06:00

2016-06-23 06:00

Vill se ett välgrundat beslut

VÄRMLANDSTRAFIK:

Jag har läst Värmlandstrafik AB:s, VTAB, utredning om tågstoppen, både en och två gånger. Jag kan i likhet med politikerna i Värmlandssamverkan inte se vad som motiverar en nedläggning av tågstoppen. I rapportens inledning står: „Tre faktorer påverkar restiden med tåg; moderna tåg, modern järnväg och ett stoppmönster anpassat till dessa. Dessa tre faktorer bearbetas samtidigt för att uppnå kortare restider. Varje faktor för sig löser inte uppgiften.” Helt riktigt!

Jag har också läst Trafikverkets rapport ”Trafikanters värdering av tid – Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08”. Rapporten bygger på forskning och beskriver hur många faktorer samverkar om en resenär ska överväga tåg i stället för till exempel bil – faktorer såsom anslutningstid från hemmet till stationen, inkomstnivå, trygghet och turtäthet, tillsammans med restid. Jag rekommenderar Värmlandstrafiks vd Lars Bull, VTAB och förtroendevalda att läsa rapporten.

I VTAB:s egen handlingsplan „Bana väg för framtiden” står det i stycket „varför snabbare restid?”: „Slutsatsen var och erfarenheterna visar att det är relevans och kunskap som driver ökat resande. Relevans betyder i detta sammanhang att trafiken fungerar väl för resenären, det vill säga att restiden är konkurrenskraftig med bilen, att turerna går så pass tätt att valfrihet bibehålls jämfört med bilen och att kostnaden är låg jämfört med bilen.” I stycket hänvisas även till statens utvecklingsplan för kollektivtrafiken: „Koll framåt”.

I „Koll framåt” används inte begreppen relevans och kunskap, i stället står utan inbördes rangordning: „De viktigaste aspekterna är restid, turtäthet, pålitlighet, enkelhet, lyhördhet, information, perspektivet 'hela resan' och trygghet.” Faktorer som samverkar för att en person ska välja kollektivtrafik framför andra trafikslag.

I samma „Koll framåt” står att uppsnabbning av kollektivtrafiken bör ske inom den så kallade restidströskeln, som är variabel över tid och beroende av den lokala arbetsmarknaden. En sänkning av restiden bör inte ske innan restidströskeln för aktuella resenärer är analyserad.

Internationellt finns ett vedertaget begrepp inom kollektivtrafiken, „Rule of the half”, som innebär att varje minuts tidsbesparing på en viss sträcka för en befintlig resenär med tåg, endast är värd en halv minut för en resenär som står i valet att byta från ett annat transportslag. Googla på den Bull, VTAB och förtroendevalda!

En restidssäkning är enskilt inte en faktor som kommer att leda till VTAB:s mål om att dubbla marknadsandelen till 2020. Om rapporter och styrande dokument tolkas som fan läser bibeln, då är det lätt att lägga ned tågstopp för att spara minuter.

Jag är till skillnad från Bull övertygad om att många av våra förtroendevalda faktiskt engagerar sig och är pålästa inför beslut som rör de människor som har valt dem. Som medborgare och väljare hoppas jag att kollektivtrafiknämnden enar sig och att samtliga ledamöter fattar ett välgrundat beslut för hela Värmland, ett beslut som är baserat på forskning och fakta snarare än VTAB:s egna påståenden.

Lars Karlsson

Karlstad

Jag har läst Värmlandstrafik AB:s, VTAB, utredning om tågstoppen, både en och två gånger. Jag kan i likhet med politikerna i Värmlandssamverkan inte se vad som motiverar en nedläggning av tågstoppen. I rapportens inledning står: „Tre faktorer påverkar restiden med tåg; moderna tåg, modern järnväg och ett stoppmönster anpassat till dessa. Dessa tre faktorer bearbetas samtidigt för att uppnå kortare restider. Varje faktor för sig löser inte uppgiften.” Helt riktigt!

Jag har också läst Trafikverkets rapport ”Trafikanters värdering av tid – Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08”. Rapporten bygger på forskning och beskriver hur många faktorer samverkar om en resenär ska överväga tåg i stället för till exempel bil – faktorer såsom anslutningstid från hemmet till stationen, inkomstnivå, trygghet och turtäthet, tillsammans med restid. Jag rekommenderar Värmlandstrafiks vd Lars Bull, VTAB och förtroendevalda att läsa rapporten.

I VTAB:s egen handlingsplan „Bana väg för framtiden” står det i stycket „varför snabbare restid?”: „Slutsatsen var och erfarenheterna visar att det är relevans och kunskap som driver ökat resande. Relevans betyder i detta sammanhang att trafiken fungerar väl för resenären, det vill säga att restiden är konkurrenskraftig med bilen, att turerna går så pass tätt att valfrihet bibehålls jämfört med bilen och att kostnaden är låg jämfört med bilen.” I stycket hänvisas även till statens utvecklingsplan för kollektivtrafiken: „Koll framåt”.

I „Koll framåt” används inte begreppen relevans och kunskap, i stället står utan inbördes rangordning: „De viktigaste aspekterna är restid, turtäthet, pålitlighet, enkelhet, lyhördhet, information, perspektivet 'hela resan' och trygghet.” Faktorer som samverkar för att en person ska välja kollektivtrafik framför andra trafikslag.

I samma „Koll framåt” står att uppsnabbning av kollektivtrafiken bör ske inom den så kallade restidströskeln, som är variabel över tid och beroende av den lokala arbetsmarknaden. En sänkning av restiden bör inte ske innan restidströskeln för aktuella resenärer är analyserad.

Internationellt finns ett vedertaget begrepp inom kollektivtrafiken, „Rule of the half”, som innebär att varje minuts tidsbesparing på en viss sträcka för en befintlig resenär med tåg, endast är värd en halv minut för en resenär som står i valet att byta från ett annat transportslag. Googla på den Bull, VTAB och förtroendevalda!

En restidssäkning är enskilt inte en faktor som kommer att leda till VTAB:s mål om att dubbla marknadsandelen till 2020. Om rapporter och styrande dokument tolkas som fan läser bibeln, då är det lätt att lägga ned tågstopp för att spara minuter.

Jag är till skillnad från Bull övertygad om att många av våra förtroendevalda faktiskt engagerar sig och är pålästa inför beslut som rör de människor som har valt dem. Som medborgare och väljare hoppas jag att kollektivtrafiknämnden enar sig och att samtliga ledamöter fattar ett välgrundat beslut för hela Värmland, ett beslut som är baserat på forskning och fakta snarare än VTAB:s egna påståenden.

Lars Karlsson

Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.