2016-06-14 14:12

2016-06-14 14:12

Använd pensionerade präster

KARLSTADS STIFT: Antalet gudstjänster behöver inte minska

Jag håller med domkapitlet om att det skulle vara förödande om antalet gudstjänster minskar i församlingarna. Men för att det ska kunna firas gudstjänst i alla församlingar måste alla hjälpas åt. Därför vill jag komplettera med följande åsikter:

I stiftet finns många vitala, energiska och mycket erfarna pensionerade präster som både har både längre och kortare förordnanden. Jag tillhör själv en av dessa som ofta har gudstjänster och kyrkliga handlingar, och jag har under en längre tid vikarierat som sjukhuspräst på Centralsjukhuset i Karlstad.

Ärligt talat skulle prästsituationen se betydligt sämre ut utan alla dessa pensionärer.

I stiftet finns en så kallad emeritiförening för präster och diakoner där jag är ordförande. Så snart som möjligt kommer styrelsen att skicka ut ett brev till präster som närmar sig pensionsåldern där vi påtalar den aktuella prästsituationen i stiftet och dessutom ska vi försöka göra en sammanställning över präster som är beredda att ta kortare eller längre förordnanden.

Jag vet att dessa präster är mycket uppskattade av stiftsledning, de personer som nämns i artikeln och av församlingsbor.

Vi ska heller inte glömma bort att de flesta diakoner, i aktiv tjänst eller pensionerade, är utrustade att medverka både med gudstjänstledning och predikan.

Dessutom är det helt nödvändigt att ge lekmän större möjligheter, både för utbildning och fortbildning, när det gäller gudstjänstledning och predikan. I den anglikanska kyrkan är detta mycket vanligt. Därför arbetar en grupp på stiftet med att med hjälp av influenser från vårt anglikanska vänstift ta fram planer för utbildning och fortbildning av lekmän. För några lekmän kan ju en sådan utbildning/fortbildning också bli ett första steg i en prästkallelse.

Även i detta sammanhang kan pensionerade präster och diakoner fungera som handledare, lärare och inspiratörer. Dessa kan också betyda mycket i församlingslivet för att inspirera unga och äldre att bli präster.

Stig Axelsson

Kyrkoherde emeritus/präst till förfogande

Jag håller med domkapitlet om att det skulle vara förödande om antalet gudstjänster minskar i församlingarna. Men för att det ska kunna firas gudstjänst i alla församlingar måste alla hjälpas åt. Därför vill jag komplettera med följande åsikter:

I stiftet finns många vitala, energiska och mycket erfarna pensionerade präster som både har både längre och kortare förordnanden. Jag tillhör själv en av dessa som ofta har gudstjänster och kyrkliga handlingar, och jag har under en längre tid vikarierat som sjukhuspräst på Centralsjukhuset i Karlstad.

Ärligt talat skulle prästsituationen se betydligt sämre ut utan alla dessa pensionärer.

I stiftet finns en så kallad emeritiförening för präster och diakoner där jag är ordförande. Så snart som möjligt kommer styrelsen att skicka ut ett brev till präster som närmar sig pensionsåldern där vi påtalar den aktuella prästsituationen i stiftet och dessutom ska vi försöka göra en sammanställning över präster som är beredda att ta kortare eller längre förordnanden.

Jag vet att dessa präster är mycket uppskattade av stiftsledning, de personer som nämns i artikeln och av församlingsbor.

Vi ska heller inte glömma bort att de flesta diakoner, i aktiv tjänst eller pensionerade, är utrustade att medverka både med gudstjänstledning och predikan.

Dessutom är det helt nödvändigt att ge lekmän större möjligheter, både för utbildning och fortbildning, när det gäller gudstjänstledning och predikan. I den anglikanska kyrkan är detta mycket vanligt. Därför arbetar en grupp på stiftet med att med hjälp av influenser från vårt anglikanska vänstift ta fram planer för utbildning och fortbildning av lekmän. För några lekmän kan ju en sådan utbildning/fortbildning också bli ett första steg i en prästkallelse.

Även i detta sammanhang kan pensionerade präster och diakoner fungera som handledare, lärare och inspiratörer. Dessa kan också betyda mycket i församlingslivet för att inspirera unga och äldre att bli präster.

Stig Axelsson

Kyrkoherde emeritus/präst till förfogande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.