2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Resa genom sjukförsäkringssystemet

SVERIGE:

Nu ska jag berätta lite om sjukförsäkringssystemet i Sverige utifrån min uppfattning och min resa genom det. En resa jag inte önskar att någon annan ska behöva uppleva. Genom bedömningar från olika aktörer kan du få diagnos, medicinsk behandling/rehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att få en korrekt diagnos kan vara svårt om symtomen du har är så kallat medicinskt svårförklarliga såsom de ofta är vid stressrelaterad ohälsa. Innan du får korrekt diagnos försöker du ofta leva som vanligt med arbete och familjeliv eftersom doktorn inte hittar något fel på dig. Detta kan pågå i flera år tills kroppen inte orkar längre och du får en diagnos som inte är riktigt accepterad i samhället såsom till exempel fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom (me/cfs), utmattningssyndrom. Dessa diagnoser ses många gånger som påhittade för att få bidrag istället för att arbeta. Ja det finns faktiskt människor som tror att en del väljer fattigdom och utanförskap före ett arbete. Hur som helst, för dessa diagnoser med medicinskt svårförklarliga symtom finns ännu ingen botande medicinsk behandling eller rehabilitering annat än att lära sig lyssna på sin kropp för att inte förvärra symtomen. Ofta påverkar de olika symtomen din arbetsförmåga. Och då kommer FK in eftersom de bedömer arbetsförmåga och rätten till eventuell sjukpenning/sjukersättning. FK följer socialstyrelsens generella riktlinjer för olika sjukdomsdiagnoser istället för att följa lagen som säger att individuella arbetsförmågebedömningar ska göras. Det spelar alltså ingen roll vad som står i läkarintyget. Det är de generella riktlinjerna som gäller istället för lagen! Om personen med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom/skada inte har något arbete att komma tillbaka till återstår AF för arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna typ av rehabilitering eller åtgärd är inget som fås automatiskt utan du behöver vara aktiv och ta reda på vilka möjligheter och krav som finns. Min uppfattning är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ganska meningslösa då de oftast inte leder till någon anställning ens med olika former av bidrag till företag. Jag tror en förklaring till få anställningar kan vara att i dagens slimmade organisationer krävs 100 procents arbetsförmåga, gärna mer. Organisationer prioriterar inte tid och resurser till att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö utifrån människors arbetsförmåga. Men en orimlig arbetsmiljö över tid är långsiktigt ohållbart. Görs inget nu, helst igår, har vi snart inga arbetstagare till arbetsgivarna på grund av stressrelaterad ohälsa. Detta gäller speciellt inom vård, skola och omsorg. Hur kommer det gå för de som behöver vård, skola och omsorg om ingen personal finns? Och hur går det med arbetslinjen som är grunden för vårt välfärdssystem?

Avhoppad resenär

Nu ska jag berätta lite om sjukförsäkringssystemet i Sverige utifrån min uppfattning och min resa genom det. En resa jag inte önskar att någon annan ska behöva uppleva. Genom bedömningar från olika aktörer kan du få diagnos, medicinsk behandling/rehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att få en korrekt diagnos kan vara svårt om symtomen du har är så kallat medicinskt svårförklarliga såsom de ofta är vid stressrelaterad ohälsa. Innan du får korrekt diagnos försöker du ofta leva som vanligt med arbete och familjeliv eftersom doktorn inte hittar något fel på dig. Detta kan pågå i flera år tills kroppen inte orkar längre och du får en diagnos som inte är riktigt accepterad i samhället såsom till exempel fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom (me/cfs), utmattningssyndrom. Dessa diagnoser ses många gånger som påhittade för att få bidrag istället för att arbeta. Ja det finns faktiskt människor som tror att en del väljer fattigdom och utanförskap före ett arbete. Hur som helst, för dessa diagnoser med medicinskt svårförklarliga symtom finns ännu ingen botande medicinsk behandling eller rehabilitering annat än att lära sig lyssna på sin kropp för att inte förvärra symtomen. Ofta påverkar de olika symtomen din arbetsförmåga. Och då kommer FK in eftersom de bedömer arbetsförmåga och rätten till eventuell sjukpenning/sjukersättning. FK följer socialstyrelsens generella riktlinjer för olika sjukdomsdiagnoser istället för att följa lagen som säger att individuella arbetsförmågebedömningar ska göras. Det spelar alltså ingen roll vad som står i läkarintyget. Det är de generella riktlinjerna som gäller istället för lagen! Om personen med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom/skada inte har något arbete att komma tillbaka till återstår AF för arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna typ av rehabilitering eller åtgärd är inget som fås automatiskt utan du behöver vara aktiv och ta reda på vilka möjligheter och krav som finns. Min uppfattning är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ganska meningslösa då de oftast inte leder till någon anställning ens med olika former av bidrag till företag. Jag tror en förklaring till få anställningar kan vara att i dagens slimmade organisationer krävs 100 procents arbetsförmåga, gärna mer. Organisationer prioriterar inte tid och resurser till att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö utifrån människors arbetsförmåga. Men en orimlig arbetsmiljö över tid är långsiktigt ohållbart. Görs inget nu, helst igår, har vi snart inga arbetstagare till arbetsgivarna på grund av stressrelaterad ohälsa. Detta gäller speciellt inom vård, skola och omsorg. Hur kommer det gå för de som behöver vård, skola och omsorg om ingen personal finns? Och hur går det med arbetslinjen som är grunden för vårt välfärdssystem?

Avhoppad resenär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.