2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

En frihet under ansvar

RELIGION: Skrifter fulla av våld och mord

Envar ska äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta tillhör de grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna, med följande tillägg:

”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten.”

I Koranen 9:5 står: ”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem.” I Bibeln, Lukas 19:27 uppmanar Jesus till alla: ”fören hit dem och huggen ned dem här inför mig.”

I båda böckerna finns mycket våld och anstiftan till mord, vilket strider mot religionsfrihetens rättigheter. Om Astrid Lindgren i sina sagoböcker har skrivit något som i dag anses olämpligt, eller om någon tecknare har ritat några våldsamheter, så ska det censureras och ändras. Men om man i de heliga böckerna, som också är skrivna av människor, anstiftar till mord – då är det ingen som ens vågar föreslå en ändring.

Religionsfrihet i all ära men när den övergår i fanatisk tolkning och riskerar att bli som de kristnas korståg en gång i tiden, då borde även en sådan föråldrad text censureras. Rätten att tänka fritt är en förmån att värna om men när det strider mot lag och ordning, uppmanar till våld och ond bråd död, då har man förbrukat sina rättigheter.

Huruvida de olika religionerna har någon förnuftig förankring i ett modernt samhälle kan lämnas obesvarat eftersom Gud troligen finns på en skala mellan allt och inget.

Tro vad ni vill men ta bort anstiftan till mord och de kränkande våldsinslag som är förbjudet i vårt demokratiska samhälle, så att ingen tolkar innehållen bokstavligt.

Sven-Åke Runelid

Envar ska äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta tillhör de grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna, med följande tillägg:

”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten.”

I Koranen 9:5 står: ”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem.” I Bibeln, Lukas 19:27 uppmanar Jesus till alla: ”fören hit dem och huggen ned dem här inför mig.”

I båda böckerna finns mycket våld och anstiftan till mord, vilket strider mot religionsfrihetens rättigheter. Om Astrid Lindgren i sina sagoböcker har skrivit något som i dag anses olämpligt, eller om någon tecknare har ritat några våldsamheter, så ska det censureras och ändras. Men om man i de heliga böckerna, som också är skrivna av människor, anstiftar till mord – då är det ingen som ens vågar föreslå en ändring.

Religionsfrihet i all ära men när den övergår i fanatisk tolkning och riskerar att bli som de kristnas korståg en gång i tiden, då borde även en sådan föråldrad text censureras. Rätten att tänka fritt är en förmån att värna om men när det strider mot lag och ordning, uppmanar till våld och ond bråd död, då har man förbrukat sina rättigheter.

Huruvida de olika religionerna har någon förnuftig förankring i ett modernt samhälle kan lämnas obesvarat eftersom Gud troligen finns på en skala mellan allt och inget.

Tro vad ni vill men ta bort anstiftan till mord och de kränkande våldsinslag som är förbjudet i vårt demokratiska samhälle, så att ingen tolkar innehållen bokstavligt.

Sven-Åke Runelid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.